Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA
RSS

Siste innlegg

Lykke til med juleforberedelsene
Charter - Solidaritet med Moder Jord
Verdenserklæringen

Kategorier

Charter - Solidaritet med Moder Jord
Vennskap, ansvar og tillit
drevet av

Min blogg

Lykke til med juleforberedelsene

 
Vennskap, ansvar og tillit
 
Handlingsplan I.fra 2013 til 2015.
 
 
 
1. Forord.
2. Innledning.
3. Saker til behandling innen Vintersolverv 2013.
4. Avtalemål, vedtak og prosess.
    a. Tiltak 1.
    b. Tiltak.2
    c. Tiltak3.
    d. Tiltak4.
5.Etterord.
 
 
1.Forord
 
Alle FN-land og folk kan bli venner, praktisere naturhumanisme og ha omtanke for hverandre, naturen og alt liv ved å ta ansvar, erkjenne og igangsette endringer fra i dag.

Charter - Solidaritet med Moder Jord

 
Charter - Solidaritet med Moder Jord
 
Verdens matvaretoppmøtevedtok i 1996 på FN-konferansen mål å halvere sulten i verden fram til år 2015. Tallet på sultende var i 1996 1,5 milliarder, og 1,8 milliarder levde i ekstrem fattigdom. To år før sulten skulle vært halvert kan dagelig om lag 1,02 milliarder mennesker fortsatt ikke spise seg mette. 70 % av dem er kvinner, 800 millioner mennesker er kronisk underernærte og 40 000 mennesker dør hver dag av sultrelaterte årsaker og 1,4 milliarder mennesker lever i ekstrem fattigdom.

Verdenserklæringen

Verdenserklæringen
Vår nordlige dimensjon
 
De nordiske regjeringene har gjennomført en rekke tiltak for å få ned utslippene av klimagasser gjennom grønn teknologiutvikling. Alle partnere i verdikjeden av all-europeiske stater, klima- og energifond må sammen med freds- og miljøbevegelse legge føringer for de politiske rammene i Organisasjonen den nordlige dimensjon ved å øke CO2-avgifter og omfordele, for å avskaffe fattigdom i 2014 og etablere nullutslippssamfunn innen 2017.
Website Builder drives av  Vistaprint