Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA
Verdier Nordahl Grieg Fredsfond bygger på er nedfelt i:

* Atlanterhavs-erklæringen fra 1941.

* FN-traktaten.
 
* FNs menneskerettighetskonvensjoner om politiske, sivile, sosiale, økonomiske og kulturelle menneskerettigheter.
 
* Helsinkidokumentet fra 1975.
 
* Brandtkommisjonen rapport 2: I samme båt nord/sør. Samarbeid for en bedre verden.
 
* Palmekommisjonen: Sikkerhet i fellesskap – Et program for nedrustning.
 
* Brundtlandskommisjonen: Vår felles framtid – Verdenskommisjonen for miljø og utvikling.
 
* Cuéllarkommisjonen: Verdenskommisjonen for kultur og utvikling.
 
For nedrustning, felles sikkerhet og samarbeid.
   Et handlingsprogram til 2005.

* Vår nordlige dimensjon
 
* Vintersolververklæringen 2009.
 
* Charter for naturhumanisme.
 
Verdenserklæringen – Vår nordlige dimensjon

* Forandring - Endringsplan

* Skriulægerappellen

*Illulisat-deklarasjonen

* The New Climate Economy

*Verdenserklæringen

* Universial Declaration

* Vennskap og harmoni

*Fred på og med Moder Jord - Karbonbalanse
Website Builder drives av  Vistaprint