Nordahl Grieg Fredsfond - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSE
Vår nordlige dimensjon

Boken Vår nordlige dimensjon ble gitt ut i 2001 av Den norske Fredskomité med Knut Vidar Paulsen som forfatter. 

Denne boken, Verdenserklæringen og dokumentet: Vår nordlige dimensjon i «The New Climate Economy» bygger på perspektivene i:
 
  • Helsingforsdokumentet: Sikkerhet og Samarbeid i Europa fra 1975,
  • Brandt-kommisjonens rapport 2I samme båt nord/sør. Samarbeid for en bedre verden.
  • Palme-kommisjonen: Sikkerhet i fellesskap ― Et program for nedrustning.

  • Brundtland-kommisjonen: Vår felles framtid ― Verdenskommisjonen for miljø og utvikling
  • Cuéllar-kommisjonen: Verdenskommisjonen for kultur og utvikling 
  • Vintersolververklæringen
  • Fred, fellessikkerhet og samarbeid
og er en del av verdibakgrunnen for vårt Opplysningsarbeidet for fred og avskaffelse av fattigdom ― nullutslipp, klimabalanse og harmoni.
 
Dokumentet: Vår nordlige dimensjon i «The New Climate Economy» bygger på verdier, prinsipper og rettigheter og tar utgangspunkt i et norsk, nordisk og arktisk ståsted i arbeidet knyttet til landene i Arktis råd, OSSE, Organisasjonen Den nordlige dimensjon og FN mm. 
 
Utarbeidelsen av dokumentet startet i august 2012 og de fleste av Stortingspartienes programkomiteer i Norge ønsket våre innspill i forbindelse med programarbeidet. Vårt Opplysningsarbeid for fred omfattet også tenketankene eller tenkesmiene i Norge.
 
Dokumentet: Vår nordlige dimensjon er vårt bidrag til vernet om Moder Jord, den forståelse og endringsvilje som vokser fram i det 21-århundre innen landene i Arktis råd, Organisasjonen Den nordlige dimensjon, OSSE, CICA, i byene og de 10 mest forurensende landene på kloden.
 
Spre gjerne dokumentet og medvirk til at de organisasjonene du er medlem av vurderer oppgavene og hvor dere vil bidra. Prioriterer gjerne de tiltakene du/dere finner naturlig i de 4. Hovedkapitlene.

Sett selv i gang initiativ og foreslå nødvendige tiltak og kom med innspill før FNs klimapanel i november kommer med et sammendrag av de tre delrapportene. Klimaforhandlingene trenger slike innspill for å få på plass en ambisiøs og bindende forslag til avtale før klimakonferansen i Paris til høsten. 

Website Builder drives av  Vistaprint