Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA
Vår nordlige dimensjon

Boken Vår nordlige dimensjon ble gitt ut i 2001 av Den norske Fredskomité.

Denne boken, Vintersolverv-erklæringen, Verdenserklæringen, dokumentet: Vår nordlige dimensjon i «The New Climate Economy», Høringsinnspillet: Forandring Humankind 2018: Fred - Nedrustning - Klimabalanse. Endringsplan med tillitsskapende tiltak fra 2017 til 2030 bygger på perspektivene i:
 
  • Helsingforsdokumentet: Sikkerhet og Samarbeid i Europa fra 1975,
  • Brandt-kommisjonens rapport 2I samme båt nord/sør. Samarbeid for en bedre verden.
  • Palme-kommisjonen: Sikkerhet i fellesskap ― Et program for nedrustning.

  • Brundtland-kommisjonen: Vår felles framtid ― Verdenskommisjonen for miljø og utvikling
  • Cuéllar-kommisjonen: Verdenskommisjonen for kultur og utvikling
  • Fred, fellessikkerhet og samarbeid
og er en del av verdibakgrunnen for Nordahl Grieg Fredsfonds Opplysningsarbeidet.
 
Dokumentet: Vår nordlige dimensjon i «The New Climate Economy» tar utgangspunkt i et norsk, nordisk og arktisk ståsted i arbeidet med utarbeidelsen av dokumentet startet i august 2012 og de fleste av Stortingspartienes programkomiteer i Norge ønsket våre innspill i forbindelse med programarbeidet.
 
Høringsinnspillet:Forandring Humankind 2018: Fred - Nedrustning - Klimabalanse. Endringsplan med tillitsskapende tiltak fra 2017 til 2030 er Nordahl Grieg Fredsfonds innspill til den forståelse og endringsvilje som vokser fram knyttet til arbeidet med å utforme FNs 17. bærekraftsmål.

Dette arbeidet har vært ledet av tidligere statsminister Jens Stoltenberg og nåværende statsminister Erna Solberg.

For: Fred - Basisinntekt - Karbonbalanse og Klima.

Website Builder drives av  Vistaprint