Nordahl Grieg Fredsfond - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSE

Justin Raimondo, Antiwar, 16/7-2018: Trump på kollisjonskurs med US-amerikanske krigere som saboterer freden før møtet i Helsinki.  

Om noen tviler på at «Russiagate»-svindelen som del av krigspartiets planer er et mislykket forsøk på å redde en havarert utenrikspolitikk og avsette en demokratisk valgt president, er i alle fall anklagen fra Robert Mueller mot 12 angivelige GRU-agenter for «innblanding» i 2016-valget krystallklar. Tror noen det er tilfeldig at den publiseres akkurat nå Trump er på vei til den russiske president Putin i Helsinki?
 
Anklagen mot 12 personer, som aldri kan bevises utover fornuftig tvil i en rett. Hvem er så anklagen egentlig rettet til? Ikke en jury, men vestlig opinion. Det er ren propaganda som skal sabotere fredsinitiativet i Helsinki før det i det hele tatt er i gang.  

En frekkhet på grensen til forræderi mot freden vil mislykkes. Folk i USA er ikke så dumme: I den grad de i det hele tatt bryr seg om denne amerikanske formen for komisk opera, kan de finne ut av motiv og innhold i Muellers beskyldninger uten for store vansker.
Anklageskriften kan leses som 4. klasses spionthriller: Vi forsynes med angivelig ekte utskrift av aksjoner fra Boris og Natasja. De tømmer e-poster fra Demokratenes partiapparat og våre dyrebare kroppsvesker. Materialet som muligens er stilt til disposisjon av NSA, det nasjonale sikkerhetsbyrået, inneholder ingen bevis. Det kan verken stille Russland eller nevnte personer i forbindelsene med handlinger som omtales i utskriftene. Kun Muellers ord må vi stole på.  

Mueller regner med at de tiltalte aldri vil stille opp i en rettssak. Gjør de det, vil Mueller, om de ifølge eksemplet med anklagen i internett-etterforsknings-byrået, for å ha lagt ut facebook-annonser på vegne av Russland, måtte reelt bevise deres skyld. I så fall må tiltalen droppes fordi det påståtte beviset er hemmeligstemplet. 

Uheldigvis viser anklageskriftet til anonyme US-statsborgere, som skal ha samarbeidet med angivelige russiske agenter: Roger Stone er en av dem som er identifisert. Utvilsomt er også andre i aktoratets søkelys også. Alle som trodde den antirussiske inkvisisjonen vil bli fornøyd med mini-storfiskene Mike Flynn og Paul Manafort og småfroskene de har fanget vil vise seg å være helt ubrukelige. Fisket er bare så vidt begynt. 

Drittpakken skal avspore fra målet med presidentens initiativ, et dobbel diplomatisk utspill overfor to gamle fiender fra den kalde krigen. Trumps «America first» viser  hva han mener er sentralt: De gamle strukturene fra den kalde krigen må brytes ned. I stedet vil han bygge en ny «internasjonal orden», som ikke overvåkes av en «supermakt», men «regulerer seg selv som i et liberalt internasjonalt marked, som har gitt USA og verden en velstand uten sidestykke».
Det er hele bildet. Fokus på enkeltsakene fra dette møtet blir først og fremst: - Fredsløsning i Syria som start på US-amerikansk tilbaketrekning.- Avtale om å fornye og gi nytt liv til INF-avtalen om spredning og begrensing av atomvåpen i verden. – Bekreftelse av et behov for å normalisere russisk-amerikanske forbindelser for å tjene fred i verden. 
 
Jag må legge til at jakt på «usikre» a-bomber som kan være på ville veier etter oppløsning av Sovjetunionen også bør på dagsorden.
Demokratene ufyselige og deprimerende svar på Helsinki-toppmøtet har vært en samordnet kampanje for å avlyse møtet. Ja, så kortsynt og til de grader under kontroll av dypstaten er slike knekter: 

Verdensfred, ja hvem bryr seg om det? Husk at vi fremdeles er klar til å utløse et offensivt kjernefysisk angrep mot fiendene våre og deres utskytingsramper som er innstilt mot oss. Den aller minste feil kan antenne kjernefysisk krig, verdens undergang og utryddelse av alt menneskeliv, sannsynligvis det meste av livet på kloden i lang tid.  

Og likevel - Hva betyr menneskehetens overlevelse i forhold til spørsmålet om hvordan og hvorfor Hillary Clinton ikke fikk sin rettmessige plass i historien? Det er problemstillingen!

Folket i USA beskylder ikke Russland for å stå bak deres interne problemer. De ønsker ikke krig med Kreml. Ukraina og sanksjoner er ikke-tema. Derfor har den propagandaen liten effekt på opinionen, i sterk kontrast til dominansen den har i elite-boblens komiske opera. 

Siste forsøk på å snakke ned presidenten fredsutspill og sabotere møtet med en utenlandsk leder understreker hvor konfliktlinjen nå går i USA. På ene siden dypstaten med sin ego-sentriske globalist-ledelse som har satset mye på utenrikspolitikk med intervensjoner i andre land. Så mye at til og med Trumps innskrenkete, om også overraskende radikale kritikk, blir dødelig trussel mot makten til disse haukene. På andre siden er outsideren Trump, som ofte må gå mot sin egen regjering for å kunne følge sin egen linje. 

Her dreier det seg ikke om Trump, hans personlighet eller andre sider ved hans politikk. Det dreier seg om hvorvidt en gjeng ikke-valgte byråkrater skal få vetorett på hvem som har rett til å sitte i Det Hvite Hus. Så enkelt er det. Jeg vet på hvilken side jeg står. Gjør du? 
Justin Raimondo, 16/7-2018, like før Helsinki-møtet. Bearbeidet av Per Lothar Lindtner, 17/7-18. 

Read more by Justin Raimondo: Are the Russiagate Fanatics Crazy or just cynical, 11/7-18. Fra Singapore til Helsinki i fredens tjeneste, 8/7-2018. - Sovereignty, Signapore and the Road to Peace, 4/7-2018. – Get on the Trump Peace Train, 1/7-2018. - Honduras is a hellhole: Who is responsible ? 27/6-2018.


Website Builder drives av  Vistaprint