Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skriulægeret med Svarthammeren i bakgrunn.
 
 
Den 8. september 2002 ble 12 motstandskjempere fra krigen hedret under en festmiddag på Valdres Høyfjellshotell.
 
 
 
 
 
 
Dagen etter ble minneplaten om denne del av motstandsfronten festet til en bergflate rett nord for Skreolegeret under motstandsveteranenes nærvær.
 
 
 
Flere av motstandsveteranene bodde i krigsårene på Skreolægeret, der Norges Kommunistiske Parti hadde sin sentralforlegging i krigsårene 1943 -44.
 
Veteranens innsats er gjort kjent gjennom en dokumentarfilm finansiert av Forsvaret og vist på NRK og de har gitt ansikter til denne del av Den nasjonale motstandsfronten i Norge.
 
Etter avdukingen av minneplaten på Skreolægeret den 9. september 2002 sendte veteranene derfra ut
 
 
Skriulægerappellen 2002:
For global fred, frihet og rettferd.
 
Vi, norske veteraner i den anti-fascistiske motstandskampen henvender oss fra den norske fjellheimen under Tusenårsvarden for en atomvåpenfri nordlig og sørlig halvkule, nedrustning og konvertering med utvikling og velferd foralle til jordens folk, verdens statsledere, FNs generalsekretær og FNs generalforsamling.
 
Under den annen verdenskrig nedkjempet Norge sammen med våre allierte – deriblant USA og Sovjet-Unionen – fascismen. Gjennom felles anstrengelser og oppofrelser i en kamp der altfor mange døde ble freden vunnet i maidagene 1945. Fredsvåren i 1945 la grunnlaget for at nye land i hele etterkrigstiden fram mot milleniumskiftet vant sin frihet og selvstendighet – enten fredelig eller gjennom frigjøringskamper og påfølgende fredsavtaler.
 
Men ennå er det, ifølge rapporten «The Reality of Aid 2000», 1,5 milliarder mennesker som ikke daglig kan spise seg mette. En milliard mennesker er, ifølge ILO, delvis eller helt arbeidsløse, og verdens politiske, sivile, sosiale, økonomiske og kulturelle problemer er ikke løst.
 
USA – en alliert fra den annen verdenskrig – har for neste år foreslått et militærbudsjett på astronomiske 393 milliarder dollar, mens en annen alliert fra den annen verdenskrig – Russland – i sommer har gått forbi USA og nå er blitt verdens største eksportør av militært materiell omregnet i dollar.
 
Det var ikke en slik «fred og frihet» vi kjempet for fra 1940–1945 i et kampfellesskap med våre allierte, blant annet i Den Røde Armé og de amerikanske militære styrkene, eller en slik «fred og frihet» som vi støtter i år 2002.
 
Den pågående militære opprustningen båndlegger enorme økonomiske ressurser som for framtiden bør brukes til å fremme menneskerettighetene og folkerettslig innsats for globalrettferd i kampen for Fred og Frihet.
 
Vi krever at de bundne militærindustrielle og militærpolitiske ressursene – gjennom nedrustning og konvertering – skal frigjøres til fordel for en rettferdig frihandel, et bedre miljø og en sosial og bærekraftig sivil utvikling med velferd for alle i verdenssamfunnet.
 
Det globaliserte verdenssamfunnet trenger perspektivene i Vår nordlige dimensjon og en ny enhetsfront: For global fred, frihet og rettferd med krav om at FNs medlemsland vedtar en handlingsplan for:
 
· 20 % reduksjon i den militære handel innen år 2005.
· En global reduksjon av de militært relaterte utgiftene på 25 % innen år
   2007.
· En global reduksjon av de militært relaterte utgiftene på 40 % innen år
   2010.
· Å forsvare de politiske, sivile, sosiale, økonomiske og kulturelle
   menneskerettighetene, samt folkeretten, og å øke innsatsen for
   oppslutning om Den internasjonale straffedomstolen, ICC.
· Å bekjempe terrorisme og avskaffe den strukturelle volden og nøden
   – som gjør at 1,5 milliarder mennesker daglig ikke kan spise seg mette
   – innen år 2005.
· Å avskaffe den globale arbeidsløsheten med en milliard delvis eller helt
   arbeidsløse, og avskaffe fattigdommen innen år 2015.
· Å videreføre Kyoto-prosessen, gjenstående fredsprosesser og å
   avskaffe alle atomvåpen innen år 2015 og dermed medvirke til å legge
   grunnlag for å innstille alle krigshandlinger på den nordlige og sørlige
   halvkule.
 
FNs generalforsamling må innkalle FNs 4. Spesialsesjon for nedrustning og konvertering med utvikling og velferd for alle.
 
For et demokratisk verdifellesskap mellom alle jordens folk og nasjoner.
For global fred, frihet og rettferd i pakt med natur og kultur. 
 
Skriulægeret i Norge, den 9. september 2002.
 
Roald Halvorsen
Eli Aanjesen
Tore Osvald Langeland
Brede Larsen
Leif Kjemperud
Per Borg
Åse Gjærdingen
Egil Hansen
Arvid Gjærdingen
Oddvar Bjørge
Harald Olsen
Finn Pettersen
 
Website Builder drives av  Vistaprint