Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA

Kan vinter-OL dempe spenning og åpne for fred i Korea?  

Lenge førpresident Moon Jae-in avla ed som Sør Koreas nye president 9/5-2017 etter en overlegen seier, var han talsperson for nye holdninger til Nord- og Sør-Koreas utfordringer. Sentralt var avspenning mellom de to Korea-statene, som har vært i konstant krigstilstand siden 1953. Krefter i Nato-Norge har til i dag gitt en en-øyet framstilling av Korea-krigen, en lei tradisjon fra kald krig og TV-serier som M.A.S.H, For hvem har i dag kunnskap om Sør Koreas militær-diktator Syng-man Rhee?

Ifølge Bruce Cumings, historikerved universitetet i Chicago, sto Rhee bak flere angrep med US-støtte lenge før nordkoreanernes offensiv i juli 1950. Cumings belyser også at »USAs mann i Korea« like etter 1945 bygget opp hær og politi, basert på quislinger fra Japans Korea-okkupasjon, før og under 2. verdenskrig. Da var keiserriket, Tyskland og Italia kjernen i den såkalte Antikomintern-pakten. Fra 1936 ville den knuse kommunister og antifascister over hele kloden og innstilt på militær opprustning i kamp mot revolusjonære i arbeiderbevegelsen. Den satte igang rasistisk motiverte erobringskriger. Kan det være den mest avgjørende årsak til borgerkrig mellom koreansk høyre- og venstre-side etter 1945, da en ny kald krig svært raskt avløste 2  verdenskrig? Slik er en av Cumings problemstillinger. 

Bruce Cumings bøker om Korea-krigen.
Fra 1945-1948 hjalp USA til når Rhee massakrerte titusener regime-motstandere i sør. Flere av dem hadde vært med i den illegale koreanske motstanden mot Hitler-Tysklands allierte i Øst-Asia, Japan. På øya Cheju-do ble 60 000 mennesker myrdet av Rhees milits, som altså i stor grad var rekruttert av koreanske medløpere med Japan. Nå ble de støttet av US Army. En åpen USA-støtte til quislinger, førte tur til rask og brei oppslutning for alle som agiterte mot ny imperialistisme under USA, for nasjonalt koreansk sjølstyre med Kim Il Sung som en av lederne. Opprøret mot militær-diktator Rhee i sør, kom først og fremst fordi han lot seg bruke i USA-strategi for å hindre »kommunistisk maktovertakelse«. Her er paralleller til Vietnams historie etter 2. verdenskrig da først franskmenn,så amerikanere hindret sjølstyre.  

Korea-og Vietnam-krigene var de mest dødbringende krigene under den kalde krigen. Særlig USAs bombetokt, som fram til idag dysses ned i vestlig informasjonsstrøm om »et hermetisk lukket Nord Korea som truer USA med a-våpen«. Uansett kan ikke USA løpe fra sitt ansvar for krigsforbrytelsene før og under Korea-krigen under sitt falske FN-flagg. I og for seg har den kalde krigens «seierherrer» ennå tilsynelatende lett spill med en vestlig opinion.

Men ved åpningen av OL i Sør Korea er verdenssituasjonen så faretruende at det er grunn til å ta andre meldinger fra Korea på alvor.  

Mainstream-medier klarer riktignok ikke holde tritt med raske endringer. De er forutsigelig og forhåndsbundet av sine egne demoniseringer av alle som sier nei til globale US-militær-allianser. Nå er de på fast ferd til konfrontasjon med en strategi, basert på rett til førstebruk av atomvåpen. Et ragnarokk forberedes i militærapparatene til verdens makteliter.

Vi snakker om verdiene til en elite som utgjør langt under 1 % av verdens folk, pakket inn i retorikk der »frihet og demokrati« blir klisjeer. Frykt for avvik fra global-kapitalismen fører til militær vold som undergraver verdiene til alle andre.

Mange er avhengig av et daglig nyhetsbilde som ikke går bak, men tildekker maktforhold. Det gjør det lett for makta å påføre oss fastlåste og livsfarlige holdninger. Det føles som tabu å se kritisk på norsk våpentransport til krigsområder eller gå ut mot Norges offisielle holdning til førsteslag med atomvåpen.
 
I denne atmosfæren blir ICAN eller koreaneres ønsker om fredelig gjenforening »trusler mot Nato«. Store demos i Sør Korea mot USAs «rakettskjold» blir ikke-saker. De neglisjeres eller omskrives av vestlige «kommentariater». Hvem vet at nyvalgte Moon Jae-in egentlig vil fortsette «solskinns-diplomatiet», som på 1980-tallet ble hovedsak for fredsprisvinner Kim Dae-jung ? Moon har overtatt Kims stafettpinne og «sier nei» til US-krigsforberedelser i og rundt Korea. Hans støttespillere i Sør Korea fortsetter den motstanden som førte til at Syng-man Rhee til slutt måtte forlate Sør Korea med CIA-eskorte til en USA-base i 1960.

Om medier løsrev seg fra Nato-indoktrinering og demonisering av Kim Jong-un, ville de få med seg konflikter mellom en sørkoreansk fagforeningsleder Han Sang Gyun, som ble tatt i arresten 10/12-15 etter protest mot arbeidsløshet og «neoliberal» politikk. Ser vi paralleller til kamp mellom arbeidskraft-kjøper-eliten og rød-grønne arbeidsfolk i Vesten om vi får høre at en av dem som havner i koma etter politiets innsats, var tilreisende sørkoreansk bonde?

Han Sang Gyuns fagforbund KCTU uttalte høsten 2015: »Forslaget fra president Park betyr »tredelt forverring« av arbeidsmiljø og tvinger flere over i dårlig betalte jobber. Regjeringen, vil at sjefene lettere skal kunne sparke arbeidere. Fristen for fast ansettelse av time-arbeidere, skal i ny sør-koreansk «arbeidsmiljølov» dobles, fra 1 til 2 år. Noen kjenner kanskje igjen mønsteret fra Norge der de blå-blå-brune har gått løs på arbeidsmiljøloven?

Helt avgjørende for fredskrefter i alle land er imidlertid koreanske protester mot installering av USAs »rakettskjold«. Flere ti-talls skades etter politivold i september 2017 forå jage folk unna montering av Thaad-raketter i et landbruksområde. Motstanden var massiv da Park-regimet sa ja USAs.krav om 4 nye Terminal High Altitude Area Defense-ramper; USAs navn på »rakettskjoldet«, som samtidig etableres i Polen og Romania, trass i protester også der. Over 10/3-17 avsettes Park for korrupsjon. Valget som førte Moon Jae-in til presidentstolen, skyldtes hans vilje til forsoning med nord og hans kollisjonskurs med de militær-industrielle.

 Det finnes mye bakgrunnsinformasjon når vi nå i forbindelse med OL i Sør Korea kan lese på nettstedet Antiwar om »forhandlinger mellom Nord- og Sør-Korea har båret frukter i lynfart for at også Nord Korea skal delta i vinter-OL.

Det dreier seg om mer enn bare OL naturligvis. Offisielle fra Sør Korea har sagt at de ser OL som katalysator for å bedre relasjonene mellom de to land. Og det ser ut til at Nord Korea er enig i framgangsmåte og mål. I første omgang er de enige om at de to lands utøvere skal gå samlet under åpningsseremonien og ellers opptre som et nasjonalt team. For 14 dager siden var det tendensen.  

Men samtidig er USA-militæret misfornøyd. De vil ikke la Nord Korea »skjule seg bak et OL i Pyeongchang«. Derfor har da ogaå Antiwar ved Jason Ditz, sendt utallige varsel om mulig mobilisering for snikangrep fra USA, like før, under eller rett etter OL i Sør Korea. Svært mye av dette er gått hus forbi de store vestlige medie-kommers-sentrene.

Likevel må vi gjenta advarslene. Ingen må bli overrasket eller paralysert av det som skjer: De nærmest daglige varslene fra nettstedet Antiwar, en progressiv fredsfløy i det republikanske partiet med base i California. Meldingne viser oss hvem som misbruker OL i forberedelser på varm krig. Det er i konfrontasjon med de olympiske idealene fra Pierre de Coubertin, som i 1896 startet de moderne olympiske leker. De viser en militærallianse som befinner seg lysår fra tanken om at OL skal fremme fred mellom folk og nasjoner. De forkortete utgavene fra de amerikanske fredsaktivistene i det republikanske partiet tvinger oss til å tenke oss om:   

14/1-2018: Nå trappes det opp på baser over hele USA. Militærangrep mot Nord Korea forberedes: Pentagon vil sende spesialstyrker til Sør Korea.  Det drilles flytting av kamp-grupper ledelsen mener å ha bruk for i en ny Korea-krig. I Nevada simuleres direkte invasjon i nattemørket. Det trenes på landsettinger via bratte ugjestmilde strender. Samtidig meldes det at Trump-administrasjonen kanskje planlegger snikangrep på et eller annet tidspunkt under de olympiske leker.

 26/1-2018: US-bombefly klargjøres på Guam-basen for taktiske a-bomber mot Nord Korea:  Sannsylig at USAs mest avanserte a-bomber kan bli brukt. Mens flere tegn tyder på avspenning mellom Nord-og Sør Korea, trapper USA opp ved å sende bombefly som kan frakte atombomber til sin base på Guam i Vest-Stillehavet. Spekulasjoner forsterkes om US-forberedelser på snikangrep mot Nord Korea, som kan involvere B-61, det siste »taktiske« kjernevåpenet i US-arsenalet. USA gambler på at Nord Korea ikke kan gjengjelde. Vanskelig å forestille seg hvordan det er mulig å bruke atomvåpen og samtidig begrense angrepet, men nyere tids utvikling av B-61 antyder at nettopp det er poenget med våpenet. Noen analytikere har antydet at Pentagon kan utføre et a-bombe-angrep med B-61 som vil totalt ødelegge Nord Koreas kjernefysiske infrastruktur ved »bare« å ta livet av opp til 100 nordkoreanere, noe som vil være så lite at det er mulig å unngå en nordkoreansk respons.

Jason Ditz, Antiwar, 6/2-2028: Nord Korea sier «USA vurderer et forebyggende første-slag mot Nord Korea. Det skal «begrenses». USAs ambassadør: »Nord Korea er flere måneder fra å kunne ramme US-militære«. FN-konferansen om nedrustning, 6/2-2018, i Genéve tjente som siste konfrontasjonsmøte mellom USA og Nord Korea. Ambassadør Ju Yong Choi for Den Demokratiske Folkerepublikken Korea beskyldte USA for å fyre opp  spenninger mellom land og legge grunnlag for et »mulig forebyggende slag« mot Nord Korea. Ju har naturligvis god grunn til å tro at slik er det, i og med utspill i USA-medier som er rapportert i flere uker nå; Trump-administrasjonen gir full gass for å »gi Nord Korea en på trynet«. Direkte-angrep kan komme før vi aner det.

US-ambassadør Robert Wood insisterte på samme konferanse: »Alt skyldes Nord Korea«, men han unnlot å si noe til tanken om USA-mobilisering for et snarlig »snikangrep«. Faktisk sa Wood: »Nord Korea er flere måneder fra å kunne gjengjelde et amerikansk angrep og ramme USA militært«. Slike kommentarer er nylig vurdert som en argumentasjon for at et USA-snikangrep, så tidlig som mulig, er en gambling på Nord Koreas evne til å slå mot US-amerikanske byer med kjernefysisk gjengjeldelse er overvurdert.
Er dette bare sabelrasling eller USAs OL-fanfare? Følg med på Antiwar!

Jason Ditz, Antiwar, 6/2-2018. Oversettelse, Per Lothar Lindtner, 7/2-2018.


Åpen uenighet mellom USA og Sør Korea om holdning til Nord Korea: Sørkoreansk håp om at OL vil føre til bedre forbindelser mellom Nord og Sør Korea.

I flere uker har Sør Koreas Moon-regjering arbeidet hardt diplomatisk for å kunne presentere vinter-OL som et nytt skritt for bedre forbindelser og nye muligheter i samarbeidet mellom de to statene på Korea-halvøya.

Tidligere ville USA for enhver pris unngå at det kom fram åpen uenighet med Sør Korea om saken. Nå er det overtydelig at diplomatiet mellom de to Korea-statene irriterer den US-administrasjonen og har fått den over på en konfronterende linje også i overfor Sør Koreas Moon-regjering.

Der sørkoreanerne ser muligheter for framgang i forbindelsene, er visepresident Mike Pence opptatt av å forverre mulighetene. Sør Korea søker diplomati gjennom vinter-OL. Pence bruker dem som påskudd for sanksjoner, dårlig stemning og krigsforberedelser.

Denne åpne uenigheten kaster en lang mørk skygge over OL, der Sør Korea både må takle besøket fra USAs visepresident Pence. Samtidig må Moon prøve å hindre Pence fra å gjøre alt han kan for å ødelegge de to koreanske statenes diplomatiske fredsanstrengelser. 
  
Per Lothar Lindtner, 9/2-2018. Kilde: Antiwar, Jason Ditz, 8/2-2018..

Sør-koreanere protesterer mot USAs installering av rakettskjold. Flere ti-talls skadet.

Massiv politi-vold satt inn forå jage vekk protestanter. 

Tusenvis politi-folk jaget vekk demonstranter mot USAs installering av THAAD; et rakett-system som skal installeres ved en landsby i et sør-koreansk landbruksområde. Motstand har vokst til masseprotester etter at regjeringen sa ja til USA.kravet om 4 nye utskytingsramper for Thaad; Terminal High Altitude Area Defense; et US-amerikansk navn på »rakettskjoldet«, som samtidig skal etableres i Polen og Romania, trass i protester også der. Thaad består av et avansert radar-system, som angivelig skal oppdage fiendtlige raketter. Det består dessuten av flyttbare rakettramper og oppleves av Russland, Kina og Nord-Korea som offensiv trussel.

 Nå blir det installert på en tidligere golfbane i et område som før var positivt innstilt til USAs militær-apparat. Den avgåtte regjeringen regnet med støtte til stasjonering der. Men i stedet viser det seg at lokalbefolkningen nå er i opprør. Den frykter at USA-basen vil gjøre området til angrepsmål i tilfelle krig.

President Moon vant presidentvalget fordi han gikk imot THAAD-installering av THAAD, men under  hardt press fra USAs og egne militære for å opptre tøft mot Nord-Korea har han gitt etter for deres krav om flere rakett-installeringer. .

For å kvele protester gikk politiet massivt til verks i all hast. Det utløste fysisk vold. Minst 38 er meldt alvorlig skadete, herunder også noen politifolk. Representanter for myndighetene sier de er fast innstilt på å rense området for demonstranter for å åpne vei for rask installering av det kontroversielle »rakettskjoldet«. 

Jason Ditz, Antiwar, 6/9-2017. Oversettelse, Per Lothar Lindtner, 7/9-2017.     


Sør-Korea: `Å kjempe er vår eneste mulighet`.

Ifølge Hankyoreh, eneste sør-koreanske avis som er uavhengig av storkonsern, har den høyre-konservative presidenten i landet sendt nyttårshilsen til fagforeningsleder Han Sang Gyun, som er politisk fange. Presidenten ønsker den politiske fangen `lykke og framgang`. Lederen for KCTU, det nest største fagforbundet i Sør-Korea, ble arrestert 10/12-15, og er nå siktet for å `stå bak voldelige manifestasjoner mot regjeringen`.

15/11-15 ble 30 mennesker skadet i Seoul under masseprotestene mot ungdomsarbeidsløshet og arbeidsmarkedspolitikken under president Park Geun-hye. De fleste ofrene sto på utsiden av demonstrasjonen, da politiet slo til brutalt. En av demonstrantene var en tilreisende bonde. Han ligger fortsatt i koma etter å ha blitt alvorlig skadet av politiets vannkanon.

Forslaget fra president Park medio september betyr `tredelt forverring` av arbeidsforholdene og tvinger enda flere, primært ungdom, over i dårlig betalte jobber, frykter KCTU, som derfor står svært langt fra `3-partsmodellen` fra en høyrevridd regjering, det gule forbundet KEF og det største forbundet for arbeidstakere FKTU. Ifølge avtalen skal arbeidere, som sjefene deres mener gjør for lite, kunne sparkes lettere og fristen for fast ansettelse av vikarierende time-arbeidere, skal i den nye sør-koreanske `arbeidsmiljøloven` dobles, fra 1 til 2 år.

Regjering og arbeidskraftkjøpere sier lovendringene vil stimulere til nyansettelser. KCTU er redd for at unge arbeidssøkere vil spilles ut mot fast ansatte.  I streike-opprop peker KCTU på at hundretusener unge sørkoreanere ikke er fast ansatt og i dag må nøye seg med dårlig betalte og usikre jobber. Det gjelder også nyutdannete med høyskole -og universitetsutdanning, som er på jakt etter jobb.

For å unngå fengsling, overnattet fagforeningsleder Han Sang Gyun i KCTU-kontorene den siste måneden før den store demonstrasjonen, 15/11-15. Statens sikkerhetsorganer hadde ham i kikkerten, trolig fra 2009, da han ledet en 77-dagers streik mot oppsigelser ved Ssangyong Motors. Da arbeiderne okkuperte fabrikken, gikk politiet til stormangrep mot fabrikkområdet, 4/8-2009. Over 100 av 600 arbeidere som deltok i okkupasjon, ble hardt skadet. I løpet av de 3 årene Han Sang Gyun var fengslet, døde 28 fabrikk-okkupanter, deriblant 2 arbeidere som ble skutt ned fra fabrikk-taket med en vannkanon. 

Etter å ha marsjert i spissen for demonstrasjonstoget, 15/11-15, søkte fagforeningslederen Han Sang Gyun tilflukt i Jogye-tempelet i Seoul, som så ble omringet av flere tusen sør-koreanske beredskapstropper. Etter trusler om å hente fagforeningslederen ut med makt, meldte han seg frivillig til statsmakten, 10/12-2015.

Han Sang Gyun oppfordret samtidig tilhengerne til ikke å la seg dupere av ideologien om `sosialt partnerskap`, og ropte: `Å kjempe er vår eneste mulighet!`.
Oversatt av Per Lothar Lindtner, 13/1-2016. Kilde: Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, 26/12-15.

Website Builder drives av  Vistaprint