Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA

Minneord ved Rolf Johan Dahls båre

f. 18 – 6 - 1930 
d. 20 - 1 - 2015

Stalsberhagen lille kapell kl. 10.00 lørdag 30. januar 2015.
 
Kjære Berit, barna, barnebarn og øvrig famile, venner og kamerater av Rolf Dahl.
 
Rolf Dahl døde den 20. januar og ved hans død gikk én i nasjonal sammenheng betydelig arbeider-, freds- og fagforeningsleder ut av tiden.
 
Familien Rolf Dahl vokste opp i var ikke spesielt politisk engasjert, har han fortalt. Faren hans var mekaniker på Strømmen verksted, han var fagmann, ikke fagforeningsmann, som Rolf sa.
 
Rolf fagbakgrunn var kopper- og blikkenslager. Han hadde 50 år bak seg som tillitsvalgt i fagbevegelsen.
 
Rolf Dahl ble politisk aktiv tidlig og engasjement våknet under krigen.

Han ble medlem av Norges Kommunistisk Ungdomsforbund (NKU) den 21. desember 1946, da var Rolf 16 år. NKU på Lørenskog var den gang en masseungdomsbevegelse med 160 medlemmer.
 
Rolf meldte seg inn i Norges Kommunistiske Parti (NKP) etter Kråkerøytalen til Einar Gerhardsen i 1948. Ikke på grunn av talen, men heller på tross av den, som han uttrykte det.
 
Gerhardsens tale skapte et helt annet politisk klima i det norske samfunnet.

Den nasjonale linjen etter 1905 med væpnet nøytralitet og fred ble forlatt.

Etter krigen ble avspenning, nedrustning og samarbeid mellom øst og vest uten atomvåpen og militære blokker sett på som en fare for Norges frihet og demokrati!
 
Kartlegging og overvåkning av annerledes tenkende ble intensivert.

Dette rammet kommunistene, mens også den tradisjonelle fredsbevegelse. Dette gjaldt i særdeleshet Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, IKFF, som i år fyller 100 år.
 
Rolf Dahls mappe fra Overvåkningspolitiet er på over 200 sider.
 
*
Rolf Dahl ble med i Den midlertidige norske Fredskomité i 1949. 

Han var medlem av Sheffield-delegasjonen i 1950 og skriver i mars 2014:

«Den annen Verdensfredskongress skulle arrangeres i november 1950 i Sheffield i England. Engelske myndigheter la ned forbud mot å avholde kongressen der. Den polske fredsbevegelsen stilte opp som god reserve!

Den norske delegasjonen kom så langt som til Stavanger, da forbudet mot innreise til Sheffield ble kunngjort etter at vi alt hadde entret englandsbåten Andrea. Etter overnatting i Stavanger tok vi toget tilbake til Oslo. Etter flere dagers ventetid kunne vi ta fly til Warszawa. Polakkene hadde gjort et imponerende arbeid som reserve og de over tusen delegatene kunne ta fatt».
 
I 1970- og 1980-åra satt han i arbeidsutvalget i Den norske Fredskomité. Rolf Dahl var ved livets slutt medlem i rådet for Nordahl Grieg Fredsfond.
 
Under den kalde krigen, la Rolf stor vekt på å utvikle dialog og samarbeid med de sosialistiske landene.

Han har ledet Den norske Komiteen for Østersjølandene, Norge og Island og sto i spissen for de årlige arbeiderkonferansene som fant sted i Rostock i DDR fra 1958 til 1989.

I 8 år var Rolf Dahl medlem av Ständiges komité der Arbeiterkonferenz der Ostseeländer, Norwegen und Islands.
 
Først ble arbeiderkonferansene boikottet av LO, men etter hvert ble det stuerent å delta.

Det politiske gjennombrudd for avspenningspolitikken i Europa ble stadfestet gjennom vedtaket av Helsinkidokumentet i 1975.
 
Rolf Dahl var sammen med LO-formann Tor Aspengren én av foregangsmennene i norsk arbeiderbevegelse som åpnet for samarbeid mellom fagbevegelsen på tvers av de militærpolitiske blokkene i datidens Europa.

LO-lederne Tor Halvorsen og Yngve Hågensen satt sammen med Rolf Dahl i rådet til Den norske Fredskomité.
 
I én av samtalene våre fortalte Rolf at allerede i 1961 etablerte 100 tillitsvalgte et organ mot EEC. Torbjørn Berntsen var leder.

Rolf Dahl jobbet nær Ragnar Kalheim i kampen mot medlemskap i EEC i 1962 og 1972.

Rolf var i 1972 leder av Folkebevegelsens faglige utvalg. Men dette var ikke den eneste organisasjonen eller bevegelsen Rolf Dahl var med og tok initiativet til.

I løpet av 50―60―70-åra var Rolf på beina seint og tidlig for å danne forskjellige folkelige- og fredspolitiske bevegelser og organisasjoner.
 
«― Vi dannet Kampanjen mot medlemskap i NATO, Boligpolitisk bevegelse i begynnelsen av 50-åra, Vietnambevegelsen dannet vi til Håkon Lies store irritasjon, og parallelt stiftet vi Kampanjen mot atomvåpen».
 
Etter folkeavstemningen i 1972 var han med på å etablere Sosialistisk Valgforbund.

I SV var Rolf Dahl faglig sekretær fram til samarbeidet i valgforbundet sprakk i 1975.
 
*
Rolf Dahl var fram for alt fagligtillitsmann med fartstid fra styret i Samorganisasjonen i Oslo, og en av bautaene for den nåværende fellesdemonstrasjon og enhetsmarkering i Oslo 1. mai. 

Han var en arbeiderintellektuell med et stort politisk organisasjonstalent.
 
Rolf hadde store kunnskaper og skrev artikler som innholdsmessig gir varige føringer også for det årtusenet vi nå er inne i:
 
* Den teknologiske utvikling. Synspunkter på fagbevegelsens rolle. (Bygningsarbeideren nr. 6/7 1970).
* Kommunistene og fredsbevegelsen. (Friheten 9.03.1984).
* Arbeiderbevegelsen og kampen for fred og avspenning.
* Fred og samarbeid i Europa. (Friheten 5.02.1985).
* Fredsarbeid krever dialog. (Friheten 7.03.1985).
 
Rolf Dahl har gitt viktige historiske brosjyrer til Visthuset bibliotek och arkiv på Äppelgården Luggerud innen Den demilitariserte sonen mellom Norge og Sverige fra 1905, Årjäng kommun i Vermland om lag 4 mil fra Dahl-familiens vakre småbruk i Rømskog.

Dette biblioteket og arkivet omfatter også deler av boksamlingen til: Den norske Krigsvetaranforeningen 1939 — 1945.
*
Rolf Dahl ble ingen politisk pensjonist som levde på det som hadde vært. Han sa i desember 2014, ja, til å sitte i rådet for Nordahl Grieg Fredsfond.
 
Rolf var en god referanseramme og korrektiv i utformingen av — den sosiale, klimamessige og naturhumanistiske politiske økonomi — eller enhetslinje nedfelt i dokumentet: Vår nordlige dimensjon i «The New Climate Economy» som ligger ute på www.fredsfond.info.

Rolf fulgte nyhetene tett sammen med sin kjære Berit. For Nordahl Grieg Fredsfond var det stort at han verdsatte budstikka: VENNSKAP og Årsskriftet Vintersolverv.
 
Etter det fascistiske anslaget i regjeringskvartalet i Oslo og massakren av AUF-ungdommer på Utøya 22. juli 2011 og kuppet i Ukraina, rehabilitering av fascister og høyre sektors angrep på jøder, fagforeningsfolk og kommunister var Rolf Dahl i september 2014 en av underskriverne på Oppropet: Ny Helsingforskonferanse 2015.
 
Rolf så nasjonale og internasjonale spørsmål i sammenheng. Sosialisme og kommunisme var for han et spørsmål om verdensanskuelse.

«Den bytter man ikke fra måned til måned. Jeg er revolusjonær fordi jeg ønsker grunnleggende forandring av samfunnet, men det vil jeg gjennom overbevisning».
 
«―Vi må se framover. I kampen mot storkapitalens framstøt på forskjellige områder har vi fortsatt mye ugjort», avsluttet han samtalen, da jeg besøkte han og Berit på småbruket i Rømskog søndag 25. april 2010.
 
Det var fortsatt Rolf innstilling den 17. desember sist år, da jeg tilbrakte en hyggelig middag sammen med dem i leiligheten på Strømmen.
 
Berit, barna og barnebarn og den øvrige familie har mistet et kjært familiemedlem. I sorgen over Rolfs bortgang hjelper de mange gode minnene.
 
Rolf utrettet mye gjennom livet og han og Berit grunnla et fristed på småbruket i Rømskog.

Hans tanker, innsats og omsorg har båret frukter og vil leve videre.

I et engasjert liv arbeidet Rolf gjennom arbeider-, fag- og fredsbevegelsen for at alle skulle ha rett til arbeid, komme seg ut av fattigdom og ha rett til én trygg og god framtid nasjonalt og internasjonalt.
 
Arven etter Rolf Dahls livslange virke for enhet i arbeiderklassen og folket, for fred, avspenning, nedrustning, samarbeid og rettferd nasjonalt og internasjonalt er ikke tung å bære.

Denne arven er en del av våre verdier og kultur, der selve livet og menneskehetens framtid er avhengig av å leve i samvirke med Moder Jord.
 
Vi takker Rolf for en lang, trofast og god vakt på post, og i naturhumanismens ånd lyser vi fred over fagforeningslederen Rolf Dahls virke og minne.
 
Knut Vidar Paulsen
Nordahl Grieg Fredsfond

 
Website Builder drives av  Vistaprint