Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA


Jan Hårstad:Vi drifter mot storkrig med blinde ledere til rors, 31/1-2018.

Den tredje verdenskrig: En av de sentrale mytene som ble innplantet i min generasjon var at «Norge ble tatt på senga» ved den tyske okkupasjonen av Norge, 9 april 1940.

Det er, som så mangt i offisiell historieskriving, det totale vås.

Ved utbruddet av den spanske borgerkrig i 1936 skjønte svært mange i Norge at det gikk mot en omfattende storkrig og det var årsak til at også mange nordmenn reiste dit for å stanse aggressiv imperialisme. Problemet Spaniakjemperne hadde var at Arbeiderpartiet offisielt forholdt seg nøytral til borgerkrigen i Spania og solidaritetsarbeidet måtte utføres utenfor denne nøytralismen.

Soldater fra den internasjonale brigaden i den spanske borgerkrigen hilser med knyttet neve. De støttet den demokratisk valgte regjeringen. Mange av disse var klar over at «den spanske borgerkrigen» var en generalprøve på 2. verdenskrig.

Jeg har i biblioteket mitt mange bøker utgitt av Mot Dagister på Tiden Forlag og Fram Forlag som på denne tida redegjorde for krigsfaren – også for Norge.

Aksel Sandemose utga i 1934 «Dødens Agenter» om «Rustningsindustriens Internasjonale» på Tiden Forlag; en krystallklar melding og varsko om total krig. Jeg kan komme tilbake til andre varslere om nødvendig.

Miljøer som Mot Dag og Norges Kommunistiske Parti visste utmerket godt i forkant av 9 april at også Norge ville bli dratt inn i storkrig. En annen som også visste dette meget godt var Vidkun Quisling, men ha dro de motsatte konklusjonene og allierte seg med nazismen.

«Tatt på senga»-myten ble utbredt for å dekke over at de mektige i norsk politikk var en bande tomsinger av det kommunepolitiske og provinsielle slaget: smør i margarinen typene.

 Store deler av den norske politiske eliten tror at opprustning gir sikkerhet. Men opprustning gir krig
.
Etter min mening befinner vi oss nå i en historisk situasjon som for Norges del har mange likheter. Selv det høyborgerlige tidsskrift som britiske The Economist skriver inngående om den forestående verdenskrigen med taktiske atomvåpen, men dette interesserer ikke verken det norske borgerskapet eller dens «venstresider». Disse er til forveksling like. Åpenbart deler disse miljøene samme oppfatning: Full støtte til US-imperialisme betyr «sikkerhet» og «fred» som om USA-militarisme er et uovervinnelig 1000-årsprosjekt.

Det finnes ingen utenrikspolitiske skribenter som skriver at USA krigsforberedelser i Korea, Midtøsten, Baltikum, Latin-Amerika, Norge etc er uttrykk for en totale vettløs hybris eller overdreven tro på egen guddommelighet (America first), iscenesatt av folk som rett og slett ikke kjenner dagens verden. Her har USA satt av 1,2 billioner dollar de nærmeste tiårene for å forfine alle typer atomvåpen. På Stillehavsbasen Guam er B-2 og B-52 Nuclear bombers klare til innsats.

Alle sentrale stater forbereder seg på krig og vil helst skaffe seg atomvåpen og våpen basert på kunstig intelligens. For å lykkes i å vinne sinnene for kriger kreves at alternativ tenkning raderes bort fra nettet. Israel setter opp datamaskiner som skal overvåke «antisemitter» og Israel-kritikere over hele verden.
Dessverre er det slik at to store «alternative» nettsteder som document og resett er hurrakorps for nye amerikansk-israelske kriger. De som tror det hefter noe som helst «radikalt» ved disse eller lanserer Helge Lurås som lys i mørket, er fullstendig på villspor.

Så fremt det ikke skjer noe drastisk i norsk politisk tenkeliv i løpet av nær framtid, kan vi definitivt si at «Norge ble tatt på senga», for akkurat nå er det bare en liten gruppe mennesker i Norge som forstår at vi drifter ubønnhørlig mot en tredje verdenskrig. Nå er det all grunn til å bidra til at derimot blir en stormakt i norsk blogging for det er den eneste webben som vektlegger krigsforberedelser og faren for atomkriger. Som atomfysikerne melder: klokka er to minutter på 12.

Bilder/tekst: Jan Hårstad, 31/1-2018. Bilder/ tekst: Knut Lindtner, derimot.no
Website Builder drives av  Vistaprint