Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA
 
Oljefondet og fattige land
 
Oljefondet heter formelt Statsens pensjonsfond utland (SPU), inneholder statens løpende oljeinntekter og forvaltes av Norges Bank på oppdrag fra Finansdepartementet og har 5. mars 2013 en verdi på rundt 3870 milliarder kroner. Alt blir plassert i utlandet. 60 prosent er plassert i aksjer, like under 40 prosent i rentepapirer og rundt 0,7 prosent i eiendom.
 
Regjeringens selskap for investeringer i utviklingsland, Norfund, har de siste ti årene hatt over dobbelt så høy avkastning som Oljefondet!
 
Stiftelsen Natur og Kultur mener at det er på høy tid at Oljefondet flytter større deler av portefølgen i retning av direkte investeringer i fattige land og raskt voksende utviklingsland.
 
Ved å flytte 50 % av pensjonspengene ut av OECD til grønne investeringer i andre land vil vil fondet spre risikoen i portefølgen og sikre en god avkastning og oppbygging av grønne solidaritetsfond. 
 
Oljefondet og Norfund skal sikre at 50 % av avkastningen skal gå til grønn utvikling og omstilling i utviklings- og industrialiserte land.
 
Tilføresel av kapital til fattige land er nødvendig for å avskaffe fattigdom, da Oljefondet kun har investert 0,56 prosent av sine midler i utviklingsland. Disse investeringene vil kreve et helt annet system for oppfølging og kontroll for å sikre et kooperativt system av noterte andeler i land uten Børser.
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint