Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA


1) Øyvind Andresen: Panikken sprer seg i Deutsche Bank (og på Wall Street): 

 Mandag 6. mars 2017 falt aksjekursen i Deutsche Bank kraftig. Europas største bank er i permanent krise. Går banken overende, vil det trekke hele det internasjonale finans-systemet ned i dragsuget.
Banken gikk i fjor 12 milliarder kroner i underskudd. Investorer er i ferd med å trekke seg ut. Banken har akutt behov for ny kapital. Aksjefallet mandag var utløst av at banken dagen før offentliggjorde at de vil trykke opp 687, 5 millioner nye aksjer.

Banken har vært i krise i mange år. Det er 3. gang banken henter inn penger siden 2013, men krisa har likevel akselerert. Bankens ledelse legger hele tida fram planer om restrukturering som de så endrer på underveis. Dette vitner om panikk. Siste årene har tusenvis av jobber blitt kutta, lønningene er reduserte, og ledere skifta ut. Banken er også hardt bøtelagt for sin rolle under finanskrisa i 2008 og hvitvasking av russisk penger.

 Wall Street skjelver i buksene: Men problemet er ikke isolert til tysk økonomi. Et fall for Deutsche Bank vil involvere alle større banker i verden. DB er muligens den banken med størst derivatportefølje av alle banker, på hele 40 000 milliarder euro.
Figuren over fra IMF viser bankens integrering og forbindelser med internasjonalt finans-system. Blå, lilla og grønne punkter betegner henholdsvis europeiske, amerikanske og asiatiske banker. Vi legger merke til at Nordea er oppført her. Oljefondet eier 2, 21 % av aksjene i Deutsche Bank.

Og innerst i eierskapet til bankene er 4 store investeringsselskap: State Street Corp, Vanguard Group, FMR (Fidelity) og Black Rock. Oljefondet eier 5,2 % av aksjene i Black Rock og er nest største eier. Merkel har sagt at det ikke er snakk om bail-out; skattebetalerne betaler nå, men om krisa truer med å velte finanssystemet, selve blodomløpet i kapitalismen,  vil nok pipa få en annen låt. I desemberutgaven av avisa Ny Tid skriver tidligere finansmann Hans Eirik Olav: `I hemmelighet forsøker de profesjonelle investorene å få pengene sine ut av banken. Ryker DB og DBs gigantiske derivatportefølje på ca. 40 000 milliarder euro, som tilsvarer ca 50% av verdens BNP, vil alle de andre storbanker i Europa og USA med stor sannsynlighet falle som dominobrikker. Da går også DnB og det norske bankvesenet. Hans Olav slår i artikkelen fast følgende som viser seg å stemme mer og mer for hver dag: Sann-heten er at verdens bank- og finansinstitusjoner allerede er håpløst insolvente.

Forklaring: Insolvens, betalings-udyktighet, manglende evne hos en skyldner til å betale sin gjeld eller oppfylle sine forpliktelser for øvrig.
Øyvind Andresen, 9/3-2017.

2) Neues Deutschland,

6/3-17: Økonomi og klima:Den tyske bank, Deutsche Bank (DB), vil ha tak i ny kapital: Postbank blir værende som del av konsernet.

 Sentralkontoret til Deutsche Bank i Frankfurt am Main. Foto: dpa/v.
Frankfurt am Main: DB står foran viktige beslutninger. Tysklands største pengebinge er i ferd med å en kapital-utvidelse på flere milliarder. DB bekreftet fredag 3/3-17 `forberdende skritt` for en potensiell utvidelse på omlag 8 milliarder euro og ulike strategiske tiltak. Et av dem går ut på at Postbank blir værende en del av konsernet. Postbanks integrasjon med tyske private og firma-kunder og salg av en minoritet i tyske Asset Management på børsen. Slik skritt er avhengig av markeder og ja i ledelsen og kontroll-rådet. Beslutninger er ennå ikke truffet. 

I måneder har det pågått spekulasjoner rundt kapitalutvidelse etterat dyre juridiske stridigheter har tæret på DBs kapitalgrunnlag. Sammenliknet med konkurrentene regnes storbanken som svak på egenkapital. Jo mer kapital en bank har til disposisjon, jo mer motstandsdyktig er den overfor kriser. Ved siden av å søke etter friske penger vil DBs ledelse også vurdere endring av bankens ledelse på toppnivå, ifølge finansagenturet Bloombergs rapporter. Det inkluderer en ny rollen for dagens leder Marcus Schenck, heter det. DB sa ikke noe om spekulasjonen i sin offisielle uttalelse.

I 2016 førte omorganiseringen av konsernet og fjerning av dyre gamle gjeldsposter på ny til svært røde tall i DB. Men med minus 1,4 milliarder euro ble tapet tydelig mindre enn rekord-tapet for 1 år siden på 6,8 milliarder euro. Konsernssjefen, John Cryan, var optimistisk når det gjaldt overskudd for DB i år. I forbindelse med et `overgangsår` og en radikal kur som ble satt inn i 2016, sa Cryan: `I verdensmålestokk vil banken kutte ut 9 000 arbeidsplassen fram til 2018. Banken trekker seg ut av 10 utenlands-markeder og mange investerings-oppdrag i utlandet. Innenlands skrymper antallet filialer.

Per Lothar Lindtner, 22/3-2017. Kilde: Neues Deutschland, dpa.                   

Website Builder drives av  Vistaprint