Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA
Nordisk Ministerråd Den nordlige dimensjon

Den Nordlige Dimension er en politisk rammeaftale om samarbejde mellem EU, Rusland, Norge og Island. Den Nordlige Dimension fokuserer på Nordvestrusland og på samarbejde mellem Nordvestrusland og de tilgrænsende stater: de fem nordiske lande og de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen.

De nordiske lande lægger vægt på, at målsætningerne for den Nordlige Dimension bliver opfyldt, og tillægger det stor værdi, at alle partnere i den Nordlige Dimension arbejder aktivt for disses gennemførelse.

Som en af den Nordlige Dimensions partnere er Nordisk Ministerråd en aktiv deltager i den Nordlige Dimension og bidrog blandt andet til udformningen af det politiske rammedokument, som blev vedtaget af EU, Rusland, Norge og Island i 2006.

NMR har gjort den Nordlige Dimension til et integreret politikområde i det fællesnordiske samarbejde i Østersøregionen og Barentsregionen, og bidrager herved til gennemførelse af den Nordlige Dimension.

NMR er aktiv indenfor de fleste af den Nordlige Dimensions samarbejdsområder: økonomi, retslige og indenrigsanliggender, forskning, uddannelse og kultur, socialt velbefindende og folkesundhed, miljø og naturressourcer.

NMR deltager aktivt i den Nordlige Dimensions partnerskaber, herunder Partnerskabet for Folkesundhed og Socialt Velbefindende, Partnerskabet for Miljø gennem NEFCO samt i udviklingen af det nye Partnerskab for kultur.  

NMR bidrager til informationssystemet for den Nordlige Dimension og rapporterer alle projekter med relation til den Nordlige Dimension til systemet.      

I 2009 indrapporterede Nordisk Ministerråd
 491 projekter til den Nordlige Dimensions projektdatabase, som administreres af EU kommissionen.


Nordisk Ministerråds retningslinjer for samarbejdet med Nordvestrussland fra 2014


Website Builder drives av  Vistaprint