Nordahl Grieg Fredsfond - Leder og Rådet
Nordahl Grieg Fredsfond - FRED KARBONBALANSE NEDRUSTNING  TEMPERATURNEDGANG  KLIMABALANSE

Nordahl Grieg Fredsfond

Knut Vidar Paulsen, leder, styremedlem i Nei til EU i Vestfold, leder av Stiftelsen Natur og Kultur og Äppelgården Luggerud, tidligere fylkesstyremedlem i Oslo Nei til Atomvåpen,  tidligere medlem av Kornhaug norsk Fredssenter og Norges Fredsråd, tidligere leder av Den norske Fredskomité, pensjonert seniorkonsulent. Bosatt i Sandefjord


Rådet


Oddvar Schjølberg, forfatter og tidligere ansatt i Aktive Fredsreiser, Risør, nå reiseleder. Bosatt i Spania

                                
,Ole Vagn Christensen,slagteriarbejder, tidl. Medlem av Folketinget (Socialdemokratene), tidl Medlem af Nordisk Råd, bestyrelsesformand for Nordisk Folkecenter for vedvarende energi, Thisted, Danmark. Bosatt i Thisted Danmark.


Gordon Cranmer, pensjonert museumsforvalter. Bosatt Mosterøy, Rogaland i Norge.
                 
                      
    

Tone Eidsvold, sosionom. Bosatt Fredrikstad i Norge.Svein Lanser, leder av Folkeuniversitetet på Grorud, tidligere leder av Fritt Norden Norge, forlegger. Bosatt Oslo i Norge.


                                 


Odd Georg Murud, pensjonert lærer, kulturformidler, tidligere styremedlem i Nei til Atomvåpen. Bosatt Gjerdrum i Norge.
Dag Norum, spesialist psykiatri. Bosatt Fredrikstad i Norge.

     Erling Segelstad, Daglig leder. Bosatt  Brummundal, Oppland i Norge.

                                   


Gudmund Kollung Selvåg, pensjonist. Bosatt Ask, Hordaland i Norge.Birgit Skjæret, pensjonert platearbeider, medarbeider i avisa Friheten, Norge. Bosatt Sarande i Albania

                                    
Knut Vadla, pensjonert gartner og lærer, Leder av Fritt Norden Norge. Bosatt Hjelmeland, Rogaland i Norge.Website Builder drives av  Vistaprint