Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA


Riga klargjøres for nazi-marsj:

Latvias regjering forberedte seg på SS-minnemarsj 16/3-16 ved å internere tyske antifascister.

Latvias regjering la mye prestisje i å klargjøre gater i Riga før en årlig marsj for Waffen-SS og hindre protester. Tyske antifascister, som ville demonstrere mot nazi-marsjen, ble arrestert ved ankomst, 15/3. `Myndighetene gjør alt for å hindre protestene våre`, sa Joseph Koren i organisasjonen `Latvia uten nazisme` til Junge Welt. Han hadde invitert VVN-BdA; den mest kjente antifascistiske organisasjonen av forfulgte tyskere i nazi-tida til å delta i de lokale protester i Latvia. Tirsdag morgen, 15/3, ble lederen i VVN-BdA, Cornelia Kerth, hindret i å entre Air Baltic-flyet på flyplassen i Hamburg. Det ble sagt at hun var `svartelistet` av Latvias innvandrings-myndigheter. Men 5 antifascister fra Berlin klarte likevel å ta seg fram til Riga. Der ble flere fra VVN-BdA-ledelsen tvunget til avhør ved innreise. 

Logo: Fédération Internationale des Résistants (FIR) – Association Antifasciste i protest mot marsjen til ex-SS-medlemmer, 16/3-2014 i Riga. Foto: Reuters/ Ints Kalnins.

Som grunn oppga Latvia-myndighetene at `antifascistene er en fare for offentlig sikkerhet og orden`. Men protestene mot marsjen har alltid vært fredelige. Riktignok deltok de 5 for 2 år siden i liknende demonstrasjoner. Da reiste de med buss og ble holdt igjen i timesvis på selve grensen. Idag sto de på listen over `uønskete utlendinger`. `Vi fikk valget mellom enten å fly tilbake eller bli sperret inne i en interneringsleir for illegale migranter`, fortalte en av dem på telefonen. Alle 5 internerte bestemte seg for å si nei til tilbudet om `frivillig retur`. `Vi er truet av livsvarig innreiseforbud til Latvia, men velger å ta den politiske kampen`, het det fra de 5 antifascistene dagen før marsjen i Latvia.

Nazimarsjen pågår hvert år, 16/3, for å minnes årsdagen for et slag mellom latviske Waffen-SS-frivillige og den røde armé. Bare for få år siden deltok ministrer fra Latvias regjering. Det ble det slutt på etter internasjonalt press, men folkevalgte fra det høyre-nasjonale partiet  Alt for Latvia har også i år meldt at de vil delta. I et Latvia, preget av historie-revisjonisme og antirussisk propaganda regnes fascister tydeligvis som `frihetskjempere mot bolsjevismen`.

I en pressemelding viste VVN-BdA til at latvierne som organiserer protester mot SS-marsjen, er utsatt for alvorlig undertrykking. Også Joseph Koren i bevegelsen `Latvia uten nazisme` forteller om overvåking og sjikane fra myndighetenes side. Derfor satser han på at protestene blir internasjonalisert.

Ulla Jelpke og Sabine Lösung fra Linke i forbundsdagen anklager regjeringen i Riga for å støtte de reaksjonære tilhengerne av Waffen-SS: `Det er ikke bra at Latvia viser seg som en stat som legger alt til rette for nazistene`.
        
Per Lothar Lindtner, 25/3-16- Kilde: JW/Frank Brendle, 16/3-16.


Website Builder drives av  Vistaprint