Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA

Landene som bruker mest på militæret

2013   2012                Land                               Utgifter i         Endring     Utgifter
                                                                                                                    som
                                                                              milliarder        2004 -    andel av
                                                                              kroner             2013      BNP           
                                                                              (2013)                           i 2013
1          1               USA                          3820             +12 %         3,8
2          2               Kina                         1074*          +170 %*       2,0*           3          
3                         Russland                      524*          +108 %*       4,1*          
4          7           Saudi Arabia                   400            +118 %         9,3       
5          4             Frankrike                      365               -6,4 %       2,2
6          6          Storbritannia                    345               -2,5 %       2,3
7          9             Tyskland                       291              +3,8 %       1,4
8          5               Japan                         290               -0,2 %       1,0
9          8               India                          283             +45 %         2,5            
10                          Korea                        202             +42 %        2,8
11       11               Italia                         195              -26 %         1,6
12       10               Brasil                        188             +48 %         1,4
13       13             Australia                      143             +19 %         1,6
14       16               Tyrkia                       114             +13 %          2,3
15       15    Forente Arabiske Emirater      113*           +85 %          4,7

Kilde: SIPRI
*= SIPRI-anslag
 


Website Builder drives av  Vistaprint