Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA
 
ÅPENT BREV TIL:
 
 
HM Kong Harald VII
Sametingspresident Ailo Keskitalo
Stortingspresident Olemic Thommesen
Statsminister Erna Solberg
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen
                                                                                                                                   Oslo, den 28. oktober 2011
 
 
Krigspensjon til partisaner og patrioter i mørke
 
NRK dokumentaren «Sabotører i mørke» om Osvaldgruppas innsats under krigen ble vist tirsdag den 23. mars 2010. NRK lot medlemmer av Osvaldgruppa, dvs. gjenlevende medlemmer av den kommunistisk ledede motstandsbevegelsen eller norske patrioter fortelle sine historier. I uke 42 ble: Tause vinter om Pellegruppas innsats under krigen vist på NRK.
 
Den norske Fredskomité skrev til forsvarsminister Grete Faremo den 26. mars 2010 etter NRK-dokumentaren «Sabotører i mørke» og anbefalte at sabotører i mørke burde vurderes i forbindelse med tildeling av krigskorset. Forsvarsdepartementet bekreftet i brev av 1. juli 2010 at DnFs synspunkter ville bli tatt med i den videre behandling.
 
Krigskorset er en militær utmerkelse som ble innstiftet i 1941 i London. Det er den høyest rangerte utmerkelsen og er gitt til dem som utmerket seg ved personlig tapperhet eller fremragende ledelse i kamp eller kampliknende situasjon. Det er regjeringen som tildeler medaljen. I alt fikk 147 nordmenn krigskorset i perioden fram til 1949.
 
Ingen sabotør eller patriot i mørke er hittil tildelt krigskorset.
 
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm valgte den gang ikke å svare på Den norske Fredskomité forespørsel. Hun ønsket åpenbart ikke å gi gjenlevende medlemmer av patrioter i mørke krigspensjon eller gi den til gjenlevende ektefelle, barn eller barnebarn ved motstandsmannens/kvinnens død etter en tjenestemann svare i brev av 19.11.2010.
 
Forsvarsdepartementet arrangerte for Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lunch den 27. september og 4. oktober, der gjenlevende medlemmer av Pellegruppa og Osvaldgruppen fikk høre de talene som blir trykket sammen med Gerhardsens Kråkerøytale fra 1949 i neste nummer av årsskriftet Vintersolverv.
 
Den norske Fredskomité avholdt i mai 2010 en markering ved Partisanmonumentet i Kiberg, Vadsø kommune,der det står:
 
Frihet og liv er ett. Nordahl Grieg. 17. Mai 1940
Evig minne til russiske og norske patrioter som falt i kamp mot fascismen.
Johansen, Richard, f. 1919
Figenschou, Kåre, f. 1917
Halvari, Håkon, f. 1905
Jonsen, Oskar, f. 1912
Kuorjavtsev, Georgig
Berg, Gunnar, f. 1912
Öyen, Håkon, f. 1917
Smetanin, Sergeij
Russland takker dere.
 
Den 16. august 1982 ble Partisanmonumentet i Kiberg avduket av Kong Olav V. 
 
Nordahl Grieg Fredsfond ber på denne bakgrunn Stortingets presidentskap og Sametingsrådet føye til følgende tekst på Partisanmonumentet i Kiberg: Norge takker dere.
 
Det må markeres og være en oppreisning for den partisanske og patriotisk ledede motstandsbevegelsen i Norge under krigen som var aktive i alle deler av Norge, da de ga Alt for Norge.
 
Nordahl Grieg Fredsfond henstiller til HM Kong Harald VII, Sametingetsråd, Stortingets presidentskap, Sametinget, Stortinget, Regjeringen og Arbeidsministeren om å sørge for at de gjenlevende sabotører i mørke, deltakere i den kommunistisk ledede motstandsbevegelsen, partisanene og alle andre patrioter under den annen verdenskrig får utbetalt sin krigspensjon fra 1945.
 
Lever ikke patrioten lenger skal familiene til de avdøde få utbetalt krigspensjonen fra 1945 til motstandsmannens/-kvinnens død sammen med et diplom undertegnet av HM Kong Harald VII.
 
Vennlig hilsen
Nordahl Grieg Fredsfond
Knut Vidar Paulsen
Leder
 
 
 
 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint