Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA

Kommunenes Verdensfredskalender. 

Kommunenes World Peace Kalender er et av 4 viktige prosjekt under kampanjen for 2020-visjonen, den sentrale FN-kampanjen `ordførere for fred`. Den prøver å øke deltakelsen fra ordførere for fred i 7 146 medlems-kommuner pr. 1.10.2016. Kalenderen offentliggjør at det fra april 2015 planlegges freds-arrangementer i minst én kommune de neste 365 dager, og så kontinuerlig.

For å delta i World Peace Kalender, bør hver enkelt kommune peke ut en person til å ta et initiativ som forplikter kommunen til det planlagte årlige fredsarrangementet; Det kan gjøres av ordfører, en kommunal ansatt, en fra en frivillig organisasjon eller en inspirert innbygger.   I siste instans bør fredsarrangementet få støtte og anerkjennelse av kommunestyret, og så bli formelt skrevet inn i kommunens Verdensfreds-kalender. 

Ved å forplikte seg til et fredsarrangement og publisere det i World Peace Kalender, blir kommunen globalt kjent. Ved å få med organisasjoner som ICAN- International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Abolition 2000, IPB -internasjonalt fredsråd og nettverket Sister Cities International for bedre kontakt mellom kommuner i USA og søster-kommuner i andre land samt Røde Kors kan fredsarrangement gi verdifull mulighet til å skape og styrke kontakt mellom likesinnete organisasjoner og aktivister og mellom kommuneadministrasjoner og det sivile samfunn. Hvert eneste lokalt arrangement er et bidrag i den globale innsatsen for å nå en verden som ikke lenger er truet av kjernefysisk utslettelse.

Ordførere for fred 2020 Visjonær kampanje. Internasjonalt sekretariat. Adresse: Rådhuset, Grote Markt 34, 8900 Ypres, Belgia. Mandag – fredag 09:00 til 17:30. Telefon: +32 57388957. Fax:  +32 57239276 (Attn Mayors for Peace.) Mobil: +43224330639 (Aaron Tovish) E-post: 2020visioncampaign [at] ieper.be Nettsted: www.2020visioncampaign.org

Copyright 2010 ©www.2020visioncampaign.org. Nettstedet Realisert av net4media løsninger GmbH.

Website Builder drives av  Vistaprint