Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA
Iraks kommunister fordømmer invasjonen fra Tyrkia:

I en lederartikkel i dagsavisen til Iraks kommunistiske parti Tareeq Al-Shaab, 7/12-15, blir den tyrkiske militære offensiven i provinsen Ninive i Nord-Irak skarpt fordømt. Her er utdrag:

`Vi følger med stor bekymring rapporter om siste offensiv fra Tyrkias militære mot Irak. Nå rulles troppene inn i provinsen Ninive (Mosul) under påskudd av `hjelp til opplæring for å ta del i frigjøring av provinsen fra terrororganisasjonen Daesh (IS).` -
`Det er ikke første gang væpnete tyrkere trenger seg inn på irakisk territorium eller krenker våre luftrom for å sette Tyrkias dagsorden. Ankara går for langt når den bruker avtalen med Sadams diktator-regime, som tillot dem å gå 20 km inn på irakisk territorium for å bekjempe det de kalte `den terroristiske PKK-organisasjonen`.

- `Tilstedeværelse av tyrkiske soldater på Iraks territorium fortsatte på 1990-tallet under den såkalte `broderkrigen`. Det har fortsatt selv etter regimeskiftet i 2003, fram til idag etter at vi fikk skiftende regjeringer under USA-okkupasjon`.

- `Den nye offensiven viser at Tyrkias regjering tror den har rett til permanent krenkelse av Iraks suverenitet og uavhengighet. Utilslørt innblanding i våre indre forhold begrunner den  med at de vil beskytte den ene eller andre folkegruppen. Med det framkaller bekymring, frykt og redsel`.

- `Dagens harde kamper mot IS-terror og behov for hjelp og støtte, gjør tyrkisk krenkelse av vår suverenitet, territoriale integritet og internasjonale legitimitet det bare enda verre`.

- `Her er FN-resolusjoner uakseptable, når de brukes som partisk domstol som tolker vedtak mot selve ånden i resolusjoner som i virkeligheten bekrefter entydig Iraks uavhengighet og suverenitet og krever at all utenlandsk støtte må baseres på samarbeid og koordingering etter avtale med Iraks regjering`.

- `Kun Iraks utøvende og lovgivende organ, er berettiget til å koordinere utenlandsk støtte og gi avgjørende ordrer, ingen andre, på grunnlag av landets forfatning `.

- `Iraks kommunister, fordømmer innblanding og krenking av vår suverenitet og uavhengighet uansett hvor den kommer fra. Vi krever tilbaketrekning av Tyrkias tropper fra vårt territorium umiddelbart og appellerer til Iraks regjering: Be FNs sikkerhetsråd behandle saken i sin helhet og garantere Iraks rettigheter som suveren stat`.

- `I denne konteksten er det viktig og avgjørende for Irak i dag og i morgen å se klart følger av det som nå skjer, deriblant en tyrkisk invasjon. Dette ville ikke ha skjedd uten svakhetene som skyldes uenighet og konflikter i den regjeringsblokken og partiene og en avskyelig sekterisk makt-delings-politikk, som setter egen-interesser foran nasjonale fellesinteresser og åpner for at utenlandske makter kan avgjøre kampen om makta i Irak`. 
      
Per Lothar Lindtner, 27/12-2015. Kilde: forkortet engelsk-tysk oversettelse på dkp.de/ 11/12-15.


Website Builder drives av  Vistaprint