Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA

Tysk fredsbevegelse om den norske Nobelkomiteens vedtak om fredsprisen 2017:

»Oslo stiller atom-makter i uheldig lys, når fredsprisen for 2017 går til kampanjen for forbud mot atomvåpen. ICAN og IPPNW (leger mot atomkrig) anklager den tyske regjeringen og Nato«, skriver Junge Welt, 7/10-2017:

Fredsprisen for 2017 går til kampanjen for avskaffelse av atomvåpen (ICAN). Med dette har fredspriskomitéen i Oslo, fredag 6/10-17, valgt en seriøs kandidat. 8 millioner svenske kroner kommer godt med til krigsmotstandere i en fase preget av brennbare konflikter. 

 Vil kansler Merkel en framtid uten atomvåpen? Nobelprisvinnerne ICAN kjemper for en ny tidsalder »uten kjernefysisk sabelrasling«.

»Vi krever av den tyske regjeringen tiltrer FN-traktaten om forbud mot atomvåpen«, sa ICANs Sascha Hach, 6/10-17, på pressekonferanse i Berlin. Han pekte da også på talen til US-president og multi-milliardær Trump, 19/9-2002 i FNs hovedforsamling: »Da truet han  Nord Korea og Iran med atom-våpen. Etter møte i USAs generalstab 5/10-17 snakket Trump om »en kommende storm« og skrøt av å ha »verdens sterkeste militær-apparat«. 

Til konflikten mellom Trumps USA og statssjef Kim Jong Uns Nord Korea, tilføyet ICANs tyske styre-leder Xanthe Hall at »ingen vet med sikkerhet hvor mange atomvåpen statssjef Kim Jong Un har, sammenliknet med USA«. Hun etterlyste den psykologiske tilstanden til de to statslederne, og sa »det var totalt holdningsløst å »operere med et skille mellom gode og dårlige atomvåpen-stater«.

»Det er et opprør fra de svake mot de sterke», sa Hach om ICANs innsats: »Den tyske forbundsrepublikken har i det siste endret seg fra å vise militært måtehold til å bli ny aktør. Tyskland er beviselig ikke lenger passiv deltaker i atom-arsenalet og deltar samtidig aktivt i boikott av internasjonale traktater som kan demme opp og avskaffe kjernefysiske våpen«.  

I juli 2017 vedtok 122 stater i FN en traktat om forbud mot a-våpen. Den forbyr ikke bare bruk av våpnene, men også å true med dem.

Dessuten: utvikling, framstilling, anskaffelse, besittelse, lagring/ testing, samt overføring og stasjonering av disse våpnene. »Når en slik traktat er trådt i kraft, kan ikke de stasjonerte US-rakettene i Büchel, Rheinland-Pfalz, være forenlig med folkeretten«, sa ICAN-aktivistene: »Likevel har Tyskland fram til nå stilt seg på atomvåpen-maktenes side og avviser traktaten. Årets beslutning fra Nobelpris-komiteen kan og må høyne presset mot Berlin. Nå må de tenke gjennom standpunktet sitt«.

Fredsprisen blir i motsetning til andre Nobelpriser offisielt delt ut av en gruppe på 5 personer, oppnevnt av det norske parlamentet, Stortinget. I følge Alfred Nobels testament 27/11-1895 skal den »gå til person eller gruppe mennesker hvert år, som har gjort mest og best for folke-forbrødring, for avskaffelse eller reduksjon av stående hærer, samt ha arbeidet for å opprette og utbre fredskongresser«. ICAN ble startet i 2007 av den internasjonale fredsorganisasjonen »Leger mot atomvåpen«, IPPNW, som selv ble tildelt Nobels fredspris i 1985.

Oversettelse, Per Lothar Lindtner, 10/10-17. Kilde: Junge Welt, 7/10-17, André Scheer /Anselm Lenz.


Website Builder drives av  Vistaprint