Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA

Hellas -og Tyrkia-kommunister om NATO-operasjonen i Egeerhavet: Hva ligger bak?

NATOs operasjon i Egeerhavet og krig i Syria henger sammen: De imperialistiske konfliktene blir mer tilspisset. Tyrkia og Hellas involveres sterkt og spesielt. Kommunistpartiene i begge land, KKE og KP Tyrkia har vedtatt denne felles-erklæringen:

`Imperialistisk innblanding fra USA, NATO, EU, Tyrkia, Israel og kongedømmene i Golf-statene i Syria har vart i 5 år. Den har ført til hundretusener drepte og drevet millioner inn i den ytterste nød og på flukt. Nå kommer en ny og eskalerende fase i intervensjonen, en fase med åpen NATO-deltakelse og forberedelser på bakkeoperasjoner.
Det er åpenbart at Russlands militære intervensjon etter avtale med regjeringen i Syria, har endret den militære situasjonen. Av samme grunn økes NATOs tilstedeværelse i regionen ved å legge en krigsmarine i Egeerhavet under påskudd om å kontrollere flyktningestrømmen.
 
Kamp mot det kapitalistiske Russland ligger bak. Interessene til egne monopolgrupper skal forsvares for å sikre geostrategiske posisjoner, kontroll med råstoffer, egne transportruter og markedsandeler.      
Vi kommunister i Hellas og Tyrkia fordømmer den farlige utviklingen. For arbeidsfolk er utviklingen i Syria og rollen til imperialist-land og regjeringer i Tyrkia og Hellas farlig. Vi slår fast at deltakelse i NATO-operasjoner skader folket i begge land og ødelegger fredelig sameksistens mellom dem. For NATO anerkjenner ikke begge lands grenser og sjølråderett når krigsalliansen spiller mekler i forbindelsene mellom landene. Samtidig tjener det den euro-atlantiske imperialismen som instrument for NATOs aggresjon mot andre folk.
Nei til den imperialistiske krigen! NATO ut av Egeerhavet!

Oversettelse, Per Lothar Lindtner, Kilde: uz/dkp, 26/2-16.

Bonde-opprør i Hellas:

Motorveier blokkeres av traktorer i hele Hellas. Mange yrkesgrupper protesterer mot `pensjonsreform`.

Greske bønder er på barrikadene. Over 6000 traktorer blokkerte strategiske områder i uke 3-2016. Det lammer trafikken i flere timer hver dag. I Promachona, ved grensen til Bulgaria pågikk blokade i timesvis ved hjelp av av 1300 landbruksmaskiner, 21/1. Kampinnstilte land-arbeidere vil gjennomføre en langvarig blokade av grensestasjonen. Også motorveien mellom Patras og Pyrgos, Lakonia og Argolida på Peleponnes blokkeres. I Iraklio, hovedstaden på Kreta, ble bygningen til landbruks-økonomisk garanti-institutt omringet av demonstranter, i Thessaloniki og andre byer stanset trafikken opp i timesvis.   

Demonstrerende bønder under gateblokade i Tempi ved Larissa, 20/1-16.  Foto: Reuters/Alexandros Avramidis.

20/1-16 omringet hundre bønder bygningen til regionalforvaltningen i Komotini i Thrakia, der landbruksministeren i Hellas,  Vangelis Apostolou, ville legge fram lovforslag om å danne landbruks-samvirker. I over 12 timer blokkerte bøndene dørene til bygningen. Trass i innsats fra politi og etter forhandlinger med statsadvokat kunne den innesperrete ministeren forlate bygningen sent på kvelden.

Bøndene forsvarte seg mot `pensjonsreformen`, som flerdobler trygdeavgiftene de neste år.  Velferdskuttene fra statsminister Tsipras og EU-kreditorene innebærer sterke forverringer av pensjonene og samme harde beskatning av nesten alle andre ytrkesgrupper. Derfor er bøndene ikke alene om å gå på barrikadene. Protestene vil vokse de neste dagene, også fordi bønder med KKE-sympatier blokkerer i Nikaia ved Larissa. Kommune-ansatte, jurister, ingeniører, leger, forskere og lærere sluttet seg til aksjonene, 21/1-16 og demonstrerte i Athen sentrum, der også arbeidsministeriet ble okkupert.   

Klar til blokade: Traktorer klar til blokade, 20/1-16, i Tempi ved Larissa.  Foto: Reuters/ Alxandros Avramidis.

16.-17./1-16 oppfordret 2 fagforbund; ADEDY offentlig og GSEE privat sektor, til å delta   foran det greske parlamentet. Samtidig mobiliserte fagforeningsfronten Pame 16/1 til flere demoer.
Pame-organiserte i helsevesen oppfordret også til demo foran arbeidsministeriet. Fra 14/1-16 var alle advokater i Hellas i langvarig streik. Kun unntaksvis pågår forhandlinger i greske rettssaler akkurat nå. Grunnet streik falt også de fleste fergene ut onsdag og torsdag. Det forberedes generalstreik. 4/2-2016.

Per Lothar Lindtner, 27/1-2016. Kilde:JW/Heike Schrader, Athen.

Leksjon for troikaen:

Hellas og Portugal viser at tøffe nedskjæringer ikke hjelper og blir avvist av flertallet i befolkningen.

Torsdag, 12/11-15, lammes store deler av Hellas av generalstreik. Den følges opp av massive protester. Også tidligere Tsipras-supportere deltar. Det gir EU-troikaen; kreditorer, Europeisk sentralbank og internasjonalt valuta-fond noe å tenke på: Det er umulig å påtvinge et land en politikk mot folkeviljen. Den demokratisk valgte greske regjeringen sto i sommer overfor et valg: Enten måtte den følge opp valgløftene sine, mot Brüssel -og Berlin-diktat og dermed godta truende økonomisk nedtur for statsfinanser med mulig kollaps. Eller den måtte bøye seg for Brüssel og Berlin, men etter en juli-helg med massiv påvirkning i EU-hovedstaden valgte Tsipras å bøye seg for en ny EU-sparepakke. Det skjedde trass i overveldende `nei` til EU fra folket under folkeavstemningen, det siste forhandlingskort fra Tsipras og Syriza.   
    
Demonstranter, torsdag, 12/11-15 i Athen: Opprør mot `troikaen` og landets egen regjering. Foto: EPA/Yannis Kolesidis/ dpa- Bildfunk.

Den nye politikken som i sterk grad styres av EU-troikaen medfører enda flere forsakelser for massen av grekere. Men folket reagerer anderledes enn Brüssel hadde håpet. De godtar ikke sin skjebne uten videre. Under generalstreiken, 12/11, viser de med  protester at motstanden fortsetter. Det skremmer EU-lederne når demonstrantenes krav om å stanse velferdskutt også støttes av regjeringsmedlemmer. Så labil er situasjonen i landet. 

Med i EUs kalkyle er et sideblikk til venstresiden i Portugal og Spania. Hellas måtte derfor statueres som eksempel, men det virket ikke i Portugal. Ved parlamentsvalget primo oktober fikk 3 venstrepartier klart flertall selv om Berlin og Brüssel sa at den neoliberale portugisiske høyre-regjeringens nedskjæringer fungerte. Etter 4 års sparediktat var tilsynelatende Portugal på bedringens vei. Fra 2008 var statsgjelden, målt i forhold til BNP nesten doblet, til 126 % av BNP i 2014. Etter at Lisboa signerte `redningspakken` på 78 milliarder euro, bestemte EU-troikaens sparepolitikk dagsorden for Portugals konservative regjerings-koalisjon. Offentlige utgifter kuttes. Alt mulig blir objekt for beskatning av de vanlige portugiserne, mens offentlig eiendom og omsorgsbedrifter privatiseres.

Samtidig holdes lønner og pensjoner nede på eksistensminimum for det store flertallet eller de kuttes ytterligere. Månedslønn ned til 500 euro. Gjennomsnitts-husleie for enkle rom er 250 euro pluss 50 euro til vann og strøm. For en familie på 4 blir det da bare 200 euro å leve for i måneden. Her må noteres at troikaen krever økning i MOMS til 23 %. Fra Brüssel får vi da høre at Portugals økonomi nå er slankere og mer effektiv. Offentlig underskudd falt fra 11 % i 2011 til 3 % i 2015. Og viktigere: Offisielr registrert arbeisløshet sank fra måned til måned til under 14 %. Dermed kunne det bevises at EU-troikaens medisin angivelig fungerte.

Men så falt fjellet av løgner sammen: Det statlige statistikk-kontoret i Lisboa måtte vedgå at faktisk arbeidsløshet i `utvidet forstand` lå på om lag 22 %. Deutsche Welle fortalte 28/4-15 at Portugals regjering har pyntet på tallene for å gladgjøre EU-institusjonene.
 
Statspresident Anibal Cavaco Silvas kuppforsøk mislyktes. Trass i seier for venstrepartiene ville han for enhver pris hindre en ny regjering med begrunnelsen at det ville være `falske signaler til finansmarkedene`. Nå skal altså Portugal regjeres av en koalisjon av PS-sosialister, venstreblokken og kommunistene. Mye avhenger av hvor `radikalt` regjeringsprogrammet for koalisjonen blir og om den lykkes i å underordne sterke ideologiske ulikheter med kamp mot troikaen. I Chapel Hill, North Carolina, USA, er forskningsinstituttet European Union Center of Excellence. Derfra sjekkes 268 politiske partier i alle EU-land på ideologiske holdninger. Ifølge instituttet som vurderer alle fra venstre mot høyre, står Portugals kommunistiske parti, PCP, på 4. plass, den portugisiske Venstreblokken på 8. og Portugals sosialistiske parti, PS, er på 122. plass, altså like i nærheten av sentrum i EU-spekteret. Følg med!

Oversatt fra Junge Welt, 24/11-15, PLL, Kilde: Rainer Rupp.          


Hellas: Protestaksjoner og brev fra PAME til det tyske kommunistpartiet, DKP:

I Hellas streiker sjøfolk og jernbane-ansatte, bønder okkuperer motorveier, advokater og andre frie yrker går mot de siste kuttene i pensjoner fra Syriza-Anel-regjeringen. Torsdag, 4/2-2016, er det planlagt landsomfattende generalstreik i Hellas.

PAME er drivkraft i kamp mot stadig mer brutal svekking av livsbetingelsene til arbeidere og offentlig ansatte og er sentral i den folkealliansen KKE, de greske kommunistene, i flere år har tatt initiativ til: Masse-organisering av arbeidere , bønder, kvinner, ungdom, selvstendige næringsdrivende i byene og intellektuelle for å legge til rette for samfunnsmessige endringer som åpner en virkelig utvei fra elendigheten.

DKP støtter solidarisk opp om arbeider -og folkebevegelsen i Hellas. Trass i at partiet ikke har mye å rutte med selv, har det støttet kampen til greske kamerater. DKP har også organisert 8 arrangement, PAME kunne orientere om situasjonen i sitt eget land. I brev til DKP takket PAMES arbeidsutvalg for dette: 
 
Kamerater i DKP, Vi sender de varmeste hilsener. Kamerat Dimos Kouboris er velhjemme igjen i Hellas etter besøket hos dere i DKP.  Han har formidlet sine inntrykk av gjestfrihet og alt støtte-arbeidet dere står for, ikke minst det han opplevde under oppholdet som DKPs gjest i Tyskland. Vi takker alle i DKP for konkret solidaritet og vennskap under besøket.

Vi forbereder oss på landsomfattende generalstreik, 4/2-2016. Samtidig ser vi en moralsk og økonomisk støtte fra en klassebevisst bevegelse i Hellas. I tillegg har interessen fra våre tyske kamerater under arrangementene og solidariteten som ble vist oss i Tyskland, vist oss at det er vår plikt å gjøre mer for å utvikle et motangrep fra arbeiderklassen mot kapitalens offensiv.

Vi tror besøket fører oss nærmere hverandre med erfaringsutveksling, informasjon, erfaringer og synsmåter. Møte-rekken viser hvor nødvendig det er å øke og forsterke slike initiativ. De er viktig for å styrke solidariteten og vennskapet mellom arbeiderklassen i våre land og i hele Europa. DKP-initiativet viser internasjonalisme og solidaritet mellom alle arbeidere i Europa. Det er viktig idag, overfor våre store utfordringer i den daglige klassekampen.

Kjære kamerater, vi takker enda en gang for initiativet fra DKP. Vi vil fortsatt bekjempe et imperialistisk EU, regjeringer og politiske krefter som er i kapitalens tjeneste. Vi fortsetter og forsterker kampen for å gjøre slutt på menneskenes utbytting av andre mennesker.  

Kameratslige hilsener fra PAME, arbeidsutvalget for fagforeningsfronten i Hellas.   
 
Oversatt fra tysk til norsk, Per Lothar Lindtner, 26/1-2016. Kilde: dkp/uz, 20/1-2016.


En analyse av situasjonen fra KKE

Erklæring fra Hellas kommunistiske parti, KKE:

Sentralkomitéens politbyrå, 20/11-15: Øyeblikkelig frakopling fra imperialistenes farlige planer!  

KKE fordømmer de dødelige og kriminelle Paris-attentatene, 13/11-15. Vi har en oppriktig medfølelse for ofrenes familier og uttrykker solidaritet med det franske folk.

Men 1 uke senere, opplever vi at noen bruker attentatene som begrunnelse for tilsynelatende kamp mot terror og alibi for ny innblanding i Syria. Samtidig øker politimakt, undertrykkelse, rasisme og fremmedhat i Europa. Med fokus på utviklingen er årvåkenhet fra arbeidsfolk og utvikling av folkelig motstandskamp nødvendig. Vi legger til grunn:

1) 5-års-krigen i Syria har kostet hundretusener menneskeliv og drevet millioner ut av sine hjem. Den viser tydelig at imperialistisk aggresjon er del av konkurransekampen mellom imperialister og at kapitalisme øker rikdommen til et fåtall, men skaper kriser, sosial nedtur og flyktninger med uakseptable følger for millioner. Borgerlige og opportunistiske partier jublet fra første stund for den såkalte `arabiske våren`. Men KKE så den som starten på mer kapitalistisk barbari og krig, en åpning for organisert intervensjon i Syrias interne forhold fra imperialist-maktene USA og EU og deres allierte i regionen; Israel, Tyrkia, Saudi-Arabia, Qatar og Forente Arabiske Emirater.

2) Som vi også har påpekt før, er målet for intervensjonene å sikre `større rom` i Midtøsten og øst-Middelhavet for tilgang til energikildene i dag og nye forekomster med økt kontroll over transitt og handel for nord-amerikanske og europeiske monopoler. Målet er `regime-skifter` for å skape `forutsigbarhet` for mer monopolistisk kontroll med markedene i regionen. Slike planer fører til sterkere konflikt med monopolinteressene til noen andre makter i regionen som Russland, Kina og deres lokale alliansepartnere.

3) For å nå intervensjons-målene bruker euro-atlantiske imperialister såkalt `politisk islam`.  Slik ble Taliban brukt på 1980-tallets Afghanistan. Under intervensjonen i Syria støttet de opp om ulike grupper, organisert og væpnet i imperialismens bakland. Imperialist-intervensjonen i Syria med forutgående okkupasjonen av Afghanistan, Irak og oppløsningen av Libya skapte det avskyelige monsteret av IS-mordere i løpet av de siste 15 år.
 
4) Den russiske militærintervensjonen i slutten av september 2015 er et tegn på skjerping av heftige konflikter om råstoffer, handelsveier, markedsandeler og erobring av geopolitiske og militære `baser` i det østlige Middelhavsområdet og Midtøsten.

Det blodige attentatet i Paris brukes av Frankrike og andre kapitalist-land som begrunnelse for å eskalere en militær intervensjon. Det kan få tragiske følger gjennom oppdeling av Syria, en omfattende mellom-imperialistisk konfrontasjon eller føre fram til et falskt fredskompromiss med `pistolen mot brystet`.

Arbeidsfolk må ikke la seg føre på villspor av imperialist-maktenes påskudd for å drive fram sine egne planer med henvisning til `folkerett`, `humanitær krise` og `migrasjonskrise`. Vi må ikke godta at barn blir kanonføde i en indre-imperialistisk konkurransekamp og ofrer sitt blod for fremmede interesser, interessene til den ene eller andre monopolistiske alliansen.

5) Arbeidsfolk i Hellas og andre europeiske land må forstå hva som skjuler seg bak terroren; Hvem er det som planlegger, bygger opp, finansierer, utdanner og bruker morderne for å drive fram sine egne planer? Forsøket på å skape frykt-klima og samtidig aksept for intervensjoner, en imperialist-krig og repressive tiltak mot folk og en ny bølge fremmedhat og rasisme som spres via hatkampanjer fra borgerlige eliter, må ikke lykkes.

Arbeidsfolk må tilbakevise holdninger som fremmes av borgerlige partier og massemedier og sågar påstander fra fascister i Gyldent Daggry om at `Europa er under attakk og i sivilisasjons -eller religionskrig` og at `alle må reagere med nasjonal og europeisk enhet mot angrepet`. En slik avsporende `pro-vestlig`, `pro-europeisk` og `patriotisk` retorikk har kun et mål: Den skal forgifte bevisstheten til arbeidsfolk med rasisme og fremmedhat for å dra dem inn i massakrer som følge av USAs -EUs -NATOs -og alliansepartneres underliggende monopol-kapitalistiske interesser, som nå kolliderer med russisk-kinesiske monopoler og deres allierte.

6) Syriza-Anel-regjeringen har et enormt ansvar fordi den, utenriks og innenriks, har tatt over stafettpinnen fra regjeringer utgått av høyrepartiet ND og sosialdemokratiske Pasok og er på en farlig og anti-folkelig politisk kurs.

Bak en såkalt `multi-dimensjonal utenrikspolitikk` og bestrebelser på en geo-strategisk linje ligger greske monopolgrupper. De forkynner troskap til euro-atlantiske institusjoner som har påført landet så mye lidelse og tap av landets suverene rettigheter. Slik overføres nå grunneie, havner, flyplasser og andre deler av landets infrastruktur til imperialist-institusjonene NATO og EU og fortsettes intervensjons -og krigs-politikken. Regjeringen forsterker til og med sitt militære samarbeid med Israel mot folkene i regionen.

Etter enstemmig vedtak i EU-forsvarsministrenes råd aktiveres artikkel 42, avsnitt 7 i EUs Maastricht-traktat. Påskudd er Paris-attentatet. Bruk av klausulen i denne traktaten erkjenner NATOs grunnleggende rolle, dvs USAs hegemoni og ser for seg militær innsats for å eskalere intervensjoner i Midtøsten og Nord-Afrika. Det blottstiller rollen til dagens greske regjering.
 
Vårt folk må være på vakt også overfor utvikling av gresk-tyrkiske forbindelser: Den såkalte `belønningen` som Tyrkia krever av EU for å regulere flyktninge -og innvandringskrisen har også med utvikling i forhandlingene om Kypros-spørsmålet å gjøre og med en stadig tyrkisk streben etter å etablere former for `felles suverenitets-utøvelse` over øyene i Egeerhavet og utvidelse av de såkalte `grå sonene`.

Samtidig må vi være forberedt på følgene av politikken som drives av statene i regionene for `stengte grenser`, for mer enn noen gang før er det fare for at hundretusener flyktninger og innvandrere blir fanger i Hellas.

7) Nå må folkets kamp mot gresk deltakelse i imperialist-intervensjoner og kriger forsterkes. Våre væpnete styrker får ikke lov til å tjene imperialistiske planer. Alle USA-NATO-baser  må stenges øyeblikkelig. 

Ingen av landets infrastruktur-innretninger må brukes stom utgangspunkt for angrep på Syria eller andre land. Folket må være på vakt og ikke godta autoritære tiltak som viser til `kamp mot terrorisme`.

Paris-attentatene må ikke misbrukes til å godta tiltak mot flyktninger som fører til at de settes i fengsel i Hellas. Folket må isolere kriminelle, imperialistiske intervensjonister og de nærer hat og hets blant morderne i nazi-organisasjonen `Gyldent Daggry`. 

Parolen `Verken jord eller vann til folkemorderne!` må bli virkelighet. Folkets kamp mot monopoler og kapitalisme, for løsrivelse fra imperialist-alliansene EU og NATO er mulig om vi sammen med arbeiderklassen og folket styrker viljen til folkemakt.                 


Website Builder drives av  Vistaprint