Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA
Grundlovskomiteens stevning

Irak kommissionen er nedlagt fordi der er kommet ny regering og det var den der stemte for at Danmark skulle med i krigen mod Irak ( Det havde Anders Fog Rasmussen lovet Bush et år inden ) (Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative).

Grundlovskomiteens arbejde er afsluttet i 2009 efter de havde fået afvist sagen først af østre Landsret og derefter af Højesteret.

Selv om politikkerne overtræder lovgivningen vil danske domstole ikke dømme disse.

Hvor er magtens tredeling når dette ikke kan lade sig gøre.

Hvordan kan man sige, at man ikke direkte er påvirket af en lov når ens søn blev dræbt i Irakkrigen.

Johan og Kirsten Kirkmand, havde en søn, premierløjtnant Bjarke Olsen Kirkmand, som blev dræbt i Irak 1. oktober 2005. Kirsten Kirkmand døde i december 2008.

Johan og Kirsten Kirkmand var begge medlem af Grundlovskommitten i 2007.

Trods dette hævdede Østre Landsret - klip fra Grundlovskomiteens hjemmeside:

"I 2007 nægtede Østre Landsret sagsøgerne mulighed for at få grundlovsovertrædelsen prøvet. Argumentet var at sagsøgerne mangler "søgsmålskompetence". At de og andre almindelige danskere har ikke ret til at få prøvet om Folketinget har overtrådt Grundloven, fordi de ikke er direkte og individuelt påvirkede af beslutningen."
og
"Afgørelsen om søgsmålskompetence ankedes til Højesteret, der behandlede sagen 3. - 5. marts 2010. Højesteret stadfæstede den 17. marts 2010 Landsrettens tidligere dom, og vi må således opgive at få spørgsmålet om grundlovsbruddet prøvet ved en domstol. Dommens fulde tekst findes under menupunktet Retssagen: Forløb og akter."

Vores Grundlov har derfor klare muligheder for en forbedring.

Grundlovskomiteen er en ngo organisasjon som har laget en stevning som dansk Højesteret afviste.

Mer om Grundlovskomiteens stævning finner du her:  http://www.gk2003.dk/dokumenter/retssagen_staevning_051011.pdfWebsite Builder drives av  Vistaprint