Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA
Gi krigsslavene erstatning
 
ÅPENT BREV TIL:
 
HM Kong Harald VII
Sametingspresident Ailo Keskitalo
Stortingspresident Olemic Tommesen
Statsminister Erna Solberg
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen
                                                                                                                                                                                                                                          Oslo, den 28. oktober 2015
 
Gi krigsfangene i Norge erstatning for slavearbeidet
 
På endel norske kirkegårder er det ennå gravsteder med krigsfanger fra Den røde Armé eller andre allierte land under den annen verdenskrig, som serbere og polakker. Krigsfangene levde under umenneskelige forhold i konsentrasjons- eller slaveleirene i Norge.
 
Tyske myndigheter og den tyske etterkrigsstaten har lenge erkjent sitt ansvar og gitt krigsfangene på tysk jord økonomisk erstatning.
 
Den norske stat har et lignende moralsk ansvar for å utbetale krigserstatning til krigsfanger i slaveleirene i Norge.
 
Den norske Fredskomité tok opp saken i et brev av 16. mars 2011 til Stoltenberg II regjeringen. Krigsfangene bygde under krigen norsk infrastruktur som senere kom det norske samfunn til gode. DnF som talsmann for dem i Norge ble ikke verdiget et svar fra den rød/grønne regjeringen.
 
Nordahl Grieg Fredsfond henstiller derfor til den nye regjering om at vårt land i likhet med Tyskland skal gi gjenlevende krigsfanger eller familiene til døde krigsfangene en økonomisk krigserstatning for krigsfangens og krigsfangenes slavearbeid i Norge under krigen.
 
Vennlig hilsen
Nordahl Grieg Fredsfond
Knut Vidar Paulsen
Leder
 
 
 
 
ÅPENT BREV TIL:
Sametingspresident Egil Olli
Stortingspresident Dag Terje Andersen
Statsminister Jens Stoltenberg                                           
                                                Sandefjord den 19. november 2012.
Erstatning for slavearbeid
Om lag 100 000 krigsfanger fra Sovjetunionen ble tvangssendt til Norge i 1941-45. De ble satt inn i utbyggingen av Nordlandsbanen, riksvei 50 (E6) og tunnelbygg og brukt i etablering av befestninger og flyplasser.
 
Hvor de kom fra, hvor mange de var og hvilken skjebne de møtte under og etter krigen, gir Marianne Neerland Soleim (f. 1969) dr.art fra Universitet i Tromsø svar på i boken: Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-1945. Den er basert på forfatterens doktoravhandling og er den grundigste framstillingen av de sovjetiske krigsfangene i Norge. Soleim er historiker og forsker ved Falstadsenteret i Nord Trøndelag.
 
Sovjetiske krigsfanger gjorde en betydelig innsats i byggingen av infrastruktur i Norge under 2. verdenskrig. Norge mottok netto investeringer fra okkupasjonsmakten og en gratis arbeidsstokk på i alt 150 000 av sovjetiske, serbiske, polske krigsfanger og slavearbeidere m.fl.
 
For nordmenn representerte overføringen av det store antallet sovjetiske krigsfanger et brutalt møte med tysk krigsfangepolitikk. En krigshverdag som i utgangspunktet utviklet seg på Østfronten, med mishandling og utsulting av krigsfanger, og ble overført til Norge med norske medhjelpere.
 
Den 15. mars 2010 sendte Den norske Fredskomité et åpent brev til myndighetene som tok opp erstatning til krigsfangene og slavearbeiderne, da deres arbeid har kommet det norske samfunn til gode.
 
Nordahl Grieg Fredsfond anbefaler Stortings presidentskap å nedsette et utvalgssekretariat lagt til Falstadsenteret. Sekretariatet etablerer kontakt med myndighetene i de land slavearbeiderne kom fra. Erstatningsbeløpet til gjenlevende slavearbeidere og krigsfanger eller deres familiemedlemmer bør ligger godt over den standard tyske myndigheter har satt til erstatning for slavearbeidere i Tyskland under 2. verdenskrig.
 
Stortingets presidentskap må starte arbeidet umiddelbart og Stortingspresident Dag Terje Andersen bør legge fram dette mellomfolkelige avspennings- og forsoningstiltaket under Den nordlige Dimensjons parlamentariker konferanse i Moskva 2013.
 
Vennlig hilsen
Nordahl Grieg Fredsfond
 
Knut Vidar Paulsen
Leder
 
Se også Falstadsenteret http://falstadsenteret.no
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint