Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA

Aleppo befridd:

Syrias neststørste by, Aleppo, er befridd fra jihadister.
Overkommandoen i Syria-arméen kunngjorde torsdag, 22/12, `gjenopprettelse av sikkerhet og stabilitet` i byen etterat de siste terroristene var reist: `Et strategisk vendepunkt i kamp mot terror og et hardt slag for terror-prosjektet og dets støttespillere` sa overkommandoens talsperson: `Frigjøring av Aleppo styrker vår armé allierte. Nå kan vi avslutte krigen mot terror-organisasjonene og fordrive dem fra Syria. Alle som bærer våpen, må legge dem ned. Kamp mot terror fortsetter til siste stykke av hjemlandets jord er befridd`.

Etter kunngjøringen strømmet innbyggere i Aleppo på gatene for å feire frigjøringen av byen deres. Nyhetsbyrået SANA rapporterte om folk med viftet med flagg og bar bilder av statssjef Bashar al-Assad. Moskeene var åpne for samling til bønn og kirkeklokkene ringte.
 
Innbyggerne i Aleppo feirer frigjøringen av byen hennes. Foto: SANA.

Karin Leukefeld forteller om fredsjul for innbyggerne etterat Aleppo er frigjort: `Evakuering av sivile og jihadister fra Øst-Aleppo er avsluttet. I stedet for detonasjoner og tung artilleri-ild kan vi høre musikk, pauker og trompeter tirsdag kveld. Kirkeklokker kimer. Fra minaretene kalles folk til bønn. På ulike måter ser vi hvordan innbyggerne viser lettelse fordi flere års deling av byen er slutt med sluttføring av evakueringen fra Øst-Aleppo 22/12. Glede blandes med sorg over de mange døde, ødeleggelser og tap som ingen er forskånet for de siste 4 år`.

Men ennå er det ikke fred i og rundt Aleppo. 3 mennesker ble drept, 23/12, da raketter slo inn i bydelen al-Hamadnija. Væpnete opprørsgrupper skjøt fra byens sørvestlige forsteder tidlig om morgenen. `6 er skadet av granatsplinter`, meldte Syrias nyhetsbyrå SANA. Allerede 20/12 eksploderte det like før julefeiringen i Vest-Aleppo. Ingen ble skadet i episoden, som ble sett på som et jihadist-angrep. 
  
 Julefeiring, tirsdag, 20/12-16, i Aleppo. Også denne markeringen ble forstyrret av angrep fra jihadister. Ingen ble skadet.  Foto: Screenshot Youtube.com/ Eyad al-Hosain. 

Da Syrias overkommando 22/12 erklærte sikkerhet og stabilitet gjenopprettet, hadde mine-ryddere vært i Øst-Aleppo og gitt klarsignal. Den internasjonale Røde Kors-komitéen som sammen med Syrias Røde Halvmåne hjalp under evakueringen, meldte at det fra og med 15/12 var evakuert 35 000 fra de omstridte bydelene, deriblant 100 alvorlig skadde og syke: `Over 100 frivillige fra Røde Kors og Røde Halvmåne jobbet dag og natt for å gi mennesker trygghet, ro og støtte. Verdens helseorganisasjon, WHO, meldte om evakuering av 435 syke og skadde, 95 av dem skal være bragt til Tyrkia. OCHO, FN-organet for  koordinering av humanitær innsats, ved Ramouseh, fulgte evakueringen. Derfra dro mennesker, mange med egne biler, til mottaksleirer i Idlib-provinsen som ennå er kontrollert av jihadister. Over 1 200 barn er udersøkt for matmangel, men ifølge OCHA er ikke alvorlig underernæring observert. 

Avtalen, forhandlet fram mellom Russland, Tyrkia og Iran gikk også ut på på et motkrav for fri adgang for krigere ut av Øst-Aleppo. Det skal være fri passasje også for flere tusen syke og skadde fra landsbyene Kefraja og al-Fua i Idlib-provinsen. De har vært beleiret, beskutt og er utsultet av jihadistenes erobringsarmé og al-Nusra-fronten fra våren 2014. Både Røde Kors og Røde Halvmåne melder fra al-Fua-innbyggerne at avtalen forsinkes eller følges ikke opp. En av innbyggerne fra al-Fua sa i samtale med Junge Welt at `informasjonen er elendig og endrer seg stadig`. 
 
Per Lothar Lindtner, 24/12-16. Kilde: JW, uz, SANA, Red Globe.  


Website Builder drives av  Vistaprint