Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA

Fra kjennskap til vennskap

Forslag om å overføre Den nordlige sjørutens sentrale kontor til Arkhangelsk

Myndigheter for Arkhangelsk-oblast har kommet med et initiativ om å overføre styringen for organisasjoner og institusjoner som arbeider med Arktis til den arktiske sonen.

Guvernør Igor Orlov foreslår blant annet å overføre Den nordlige sjørutens sentrale kontor til Arkhangelsk.

Tidligere sa Russlands visestatsminister Dmitrij Rogozin som står i spissen for statskommisjonen for utvikling av Arktis at det er nødvendig å overføre sentre som vedtar beslutninger om Arktis fra Moskva nærmere den arktiske sonen.

Initiativet inkluderer likeledes opprettelsen i Arkhangelsk av et forskningssenter for undersøkelser av Arktis.

 
Russland vil gjenopprette flygninger Arkhangelsk-Murmansk-Tromsø

I den svenske byen Umeå har man holdt en nytt møte av Barents regionråd innenfor rammen av Arkhangelsk-oblast sitt representantskap i Barentsregionen.

De regionale myndighetene og ekspertene på transportområdet legger særmerke til å skape forhold for å gjenopprette regelmessige flygninger Arkhangelsk-Murmansk-Tromsø så snart som mulig.
Det siste møtet av Barents regionråd under Arkhangelsk-oblast sitt representantskap finner sted i Uleåborg, Finland 14. oktober. Den finske provinsen Kajanaland skal avløse Arkhangelsk-oblast på formannstillingen. De samme dagene holdes den 15. ministersesjonen av Barentsrådet der Finland skal overgi formannskapet til Russland på det nasjonale nivået.

Les mer:


 
Norsk russisk prosjekt i Østersjøen avsluttet i juni 2014
 
Det russisk-norske prosjekt for å omutruste fyrtårn i Østersjøen og utnytte termoelektriske radioisotopgeneratorer RITEG som brukes for å forsyne dem med strøm skal sluttføres på slutten av juli 2014.

Dette har man fått vite på et møte mellom lederen for Murmansk-distriktet Marina Kovtun og fylkesmannen i Finnmark Gunnar Kjønnøy.
Termoelektriske radioisotopgeneratorer er anordninger som gjør det mulig å få elkraft av den varmen som det radioaktive stoffet utstråler. De kan brukes ca. i 30 år, men deretter må man utnytte dem. Fra 2001 til 2009 har man nedbygd langs kysten i Barentshavet, Kvitsjøen og Karahavet, bl.a. øyene Kalgujev, Vaigatsj og arkipelet Novaja Zemlja 180 russiske radioisotopgeneratorer. Deretter fortsatte man prosjektet ved Østersjøen.

Sjefsingeniør i Finnmark Per Einar Fiskebeck som er prosjektets koordinator fra den norske siden fortalte at man hadde fjernet 251 generatorer. I meldingen siterer man Fiskebeck som sa at alle generatorene var uten noen episoder ført ut og nedgravd og at man installerte solceller på fyrtårn i stedet. Når prosjekter er slutt, skal man lage en sluttrapport.

Les mer:
Website Builder drives av  Vistaprint