Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA


In memoriam 

Den 2. september 2018 ble lederen for Folkerepublikken Donetsk Aleksandr Zakhartsjenko, som to dager tidligere var blitt drept i en terroraksjon, begravet i Donetsk. Over 100 000 fulgte Zakhartsjenko til graven.

Bildene fra begravelsen viser hvor populær Zakhartsjenko var. Se her og her.
 

Mot

Nå vet vi hva som ligger i vektskålen,
Og hva som nå foregår.
Motets time har slått på vår klokke,
Og motet vil ikke svikte oss.
Det er ikke skremmende å ligge død under kuler,
Det er ikke bittert å bli etterlatt uten ly.
Vi vil bevare deg, russiske tale,
Store russiske ord.
Fritt og rent vil vi videreføre deg, 
Og gi deg til våre barnebarn og frelse deg fra fangenskap.
For evig!

Anna Akhmatova, 1942.

Og her de Zakhartsjenko kjempet for, den oppvoksende slekt som forhåpentligvis snart kan leve i et fritt og fredelig Donbass. Se her.

Copyright (c) 2018 Kaleidoskop

Nordahl Grieg Fredsfond lyser Fred over Aleksandr Zakhartsjenko\s minne. 

Vi vil fortsette hans og hans kameraters arbeid for: 

Fred på og med Moder Jord - Karbonbalanse - Temperaturnedgang - Klimabalanse med Basisinntekt og 16 timers arbeidsuke i den industrialiserte verden for Felles likeverdig og udelelig sikkerhet for alt liv på den nordlige og sørlige halvkule.


Verken krig eller fred: Om folkerepublikkene i Donbass 4 år etter at de ble etablert. 

Folkerepublikkene Donetsk og Lugansk ligger innenfor arealet til Ukrainas tidligere oblaster (forvaltnings-områder) Donetsk og Lugansk, men de to republikkene utgjør kun 65 % av oblastenes total- areal i dag. Før krigen bodde 6 millioner mennesker her. Som følge av flukt og annen migrasjon er folketallet sunket til 4 millioner. Ved folkeavstemninger 11/5-2014 sa 89 % i Donetsk, 96 % i Lugansk ja til å opprette selvstendige republikker. Republikkene ble offisielt etablert dagen etter. Verken folkeavstemningene eller republikkene er internasjonalt anerkjent. Selv ikke Russland har tatt skritt i den retningen. Det foreligger ingen planer fra russisk side om å ta republikkene inn i den russiske føderasjon.    

Krigen er hverdag. Soldat fra folkemilitsen i Donetsk med barn, fotografert 31/3-2018, Alexander Ermotsjenko/ Reuters.
 
Hele bildet: Sovjetisk frigjøringsdag fra Hitler-fascismen, 9/5-2018, ble markert med en av de største demonstrasjonene i nyere historie i byen Donetsk, hovedstaden i den ene av de to utbryterrepublikkene. Da marsjerte 70 000 for det «udødelige regimentet» med portretter av sine falne (offisielt oppgitte tall). Det er 10 % av folket som er gjenværende i byen etter 4 års krig. Det er relativt mange flere enn 9/5-2018 i Moskva. Vi ser en annen forskjell: Mens en i Moskva ikke så bilder av eksempelvis falne fra Syria-krigen, ble det også båret portretter av falne fra årene 2014 og 2015 i Donetsk-gatene. Der er ikke krigen historie, men hverdag.
 
Samtidig fortsetter så vel sporadisk som regelmessig beskytning fra landsbyer som holdes av den regulære ukrainske arméen, som styres fra Kiev. Når to bolighus ødelegges og en eldre pensjonistkvinne fraktes bort med store skader, er det blitt en rutine-melding i dag. Selv om militsen skal ha ordre om ikke å reagere på provokasjoner, skyter folkerepublikkenes soldater likevel regelmessig tilbake og ukrainske tropper har stadige tap. På ukrainsk side omtales det som angrep, mens folke-republikkenes medier peker på mangel på disiplin i egne rekker og beskytning fra Kiev-siden. På begge sider dominerer den formen for krigspropaganda.  
 
Stort sett fortsetter stillingskrigen. En foto-reportasje fra russiske EA Daily rapporterer harde kamper i det siste om industriområdet Avdejevka (ukrainsk: Avdiivka), nord for Donetsk by Bildene likner historiske opptak fra 1. verdenskrig: Skyttergraver der en går i gjørme og vann til knærne med underjordiske tunneller av tre, innredet med kjøkken og kamuflert ventilasjon. Her ser vi gevær med snikskyttere på begge sider. En som løfer hodet for høyt over kanten av graven, risikerer livet.

Nå er konflikten destruktiv på begge sider. Folkerepublikken Lugansk er den minste. Etter et minikupp i vinter da republikk-president Plotnitski ble avsatt med hjelp fra Donetsk-republikk og Russland, har Lugansk forsvunnet fra mediebildet. Russland og Donetsk advarer konstant mot faren for stor-offensiv fra Kiev. Problemet er bare at alle tidspunkt som er antydet som start-tidspunkt for en slik offensiv har passert uten at noe har skjedd. Nå skjer. Nå går ryktene på at Kiev kan tenkes å bruke VM i fotball som skal arrangere VM-kamper i Rostov, bare få  km fra grensen til folkerepublikkene, kan bli en god anledning for offensiv.

Så hører vi at Kiev-hæren, i strid med Minsk-avtalen, mobiliserer tyngre våpen bak fronten. Donetsk-medier publiserer ofte amatør-fotos fra droner av Kievs militærkolonner fra gods-terminaler. Opptakene viser det de skal vise. Men sist vinter ble en aktuell Kiev-stilling lagt ut  i medier, midt blant grønne frukttrær. Men USA har faktisk levert 208 «Javelin» anti-panser-raketter til Kiev-hæren. Det ble bekreftet offisielt fra Washington primo mai 2018. Samtidig sa Washington at «våpnene må regnes som defensive og skal ikke brukes i angrep.» Men det forutsetter at utbryterne er i ferd med å innlede bevegelseskrig som svar på et Kiev-angrep. 

Russland er mindre enn noen gang interessert i eskalering i Donbass.  Kommentarer derfra ser alle alternativ som dårlige. Direkte militær-angrep øker også risikoen fare for flere sanksjoner, men Moskva kan heller ikke gå med på flere innrømmelser. At russisk-amerikanske samtaler om betingelser for eventuell stasjonering av fredsbevarende FN-styrker har låst seg, er ikke et under i den situasjonen. Kjernen her er om Kiev kan tvinges til å gi politiske konsesjoner til Donbass. USA bakker opp om høyre-ekstreme ukrainske krav. Kurt Volker, USAs forhandler, sier nå at «folkerepublikkene ikke passer inn i en ukrainsk statsordning og må forsvinne som forhåndsbetingelse for fred». Spørsmålet er: Vil Russland noensinne gi opp eller tvinges til å gi opp sin støtte til opprørerne?. 
   
Der Grund dafür liegt in einem aus russischer Sicht prinzipiellen Unterschied zwischen den Volksrepubliken und der Krim. An der Krim interessierte Russland gewissermaßen der Gebrauchswert: Die geographische Lage in der Mitte des Schwarzen Meeres und die Möglichkeit, von den dortigen russischen Stützpunkten aus das Gewässer zu kontrollieren und die eigene Küste zu schützen. Für diesen strategischen Vorteil nahm Russland 2014 den politischen Nachteil in Kauf, die am stärksten prorussische Region der Ukraine aus deren innenpolitischem Kräfteverhältnis zu entfernen. An den Republiken des Donbass dagegen interessieren Russland weder Wirtschaft noch Rohstoffe. Sie haben nichts, was Russland nicht auch hätte. Die Republiken waren als politischer Tauschwert interessant: als Möglichkeit, Bedingungen für ihre Reintegration in die Ukraine stellen zu können und damit deren Entwicklung zu beeinflussen. Diese Kalkulation ist bisher nicht aufgegangen.(rl)

Reinhard Lauterbach, 12/5-2018, oversettelse, Per Lothar Lindtner, 14/5-2018.

Oppstand og geopolitikk: To røtter bak etablering av folkerepublikkene i Donbass. 

Med Euromadian startet geopolitisk og provestlig utvikling i Ukraina tidlig i 2014. Innenriks seiret høyre-ekstreme og markedsliberale mot et «Regions-parti» som hadde støtte i oligarken Rinat Achmetov og ex-president Viktor Janukovitsj som «landsfaderlig-paternalist med klare sosialdemokratiske trekk». Når det gjelder oligark-forbindelser, er det små forskjeller mellom disse politiske motstanderne. Det forklarer heller ikke Regionspartiets solide støtte i sørøst. Grunnen er at Regionspartiet sørget for den nødvendige infra-strukturen i Donbass.

Den var vevd inn i livsgrunnlaget for industri-regionene på en måte som kan sammenliknes med SPDs funksjon i Ruhr i mange tiår etter 2. verdenskrig. 
 
Manøvrer fra militsen i folkerepublikken Lugansk, 3. februar 2016 i nærheten av byen Lugansk. Foto: Alexander Ermotsjenko/Reuters. 

Det sterke industrimiljøet brøt sammen da Regionspartiet og Janukovitsj ble styrtet i og med hans flukt ved kuppet 22/2-2014. Det patriarkalske supportersystemet løste seg opp, partiet hadde ikke mer å fordele og ingen sanksjonsmidler. I den situasjonen begynte proletariske og småborgerlige deler av folket i Donbass å forstå at Regionspartiet også var partiet for lokale bosser. Folket i Donbass visste de ikke kunne vente seg noe godt fra de nye makthaverne i Kiev. Deres reaksjon på maktskiftet i Kiev ble fra starten av et opprør mot de høyre-nasjonale som stormet kaserner og forvaltningsbygg i Vest-Ukraina og pekte ut sine folk til guvernører. Nå valgte folket i Donbass sine «folkeborgermestrer og sine  folkeguvernører». Opprinnelig krevde de bare rett til å uttale seg om den nye tiden, som Kiev påtvang resten av Ukraina. I tillegg ville de ha de samme garantiene, som Janukovitsj hadde gitt den russisk-språklige befolkningen i øst- og sør-Ukraina.

I løpet av få uker ble kravene mer radikale. Først kom krav om «føderalisering». Det ville redusere Kievs innflytelse på hverdagslivet i sørøst;  Undervisningsspråk i skoler og  retts-apparatet, men ikke minst retten til å ta i bruk skatteinntekter lokalt i regioner som da var relativt velhavende. Ikke noen av de kravene ville nye makthavere i Kiev godta. Da Kiev i april - mai 2014 prøvde å påtvinge sin makt i sørøst, tok de til brutal og ekstrem vold. Odessa-massakren var bare det mest kjente blodbadet, utført av ukrainske nazister. Da ble også veien åpnet for at sør-øst-ukrainere erklærte seg selv som «folkerepublikker». Det var tilfeldigheter og styrkeforhold som førte til at forsøkene kun lyktes i Donetsk og Lugansk, regionene mest preget av tungindustri. I Kharkov, Mariupol, Odessa og Dnipropetrovsk ble «føderalister» påført militære nederlag fra voldelige høyre-ekstremister og dødsskvadroner, som oligarken Igor Kolomoiski hadde stilt opp i all hast.

Tanker om folkerepublikkene 4 år etter etableringen: Motstanden mot Euromaidan våren 2014 ble raskt omfavnet i Russland som «russisk vår». Aktivister i stor-russiske «Oplot» kom i spissen for en bevegelse som også var et anti-oligarkisk opprør, men det ble også en knekk for den anti-oligarkiske spydspissen. Moskva så ikke behovet for «sosialisme á la Donetsk». Litt etter litt ble venstreorienterte aktivister presset ut, til dels myrdet.

Russisk militær-støtte førte til at Donetsk og Lugansk overlevde i 2014. De ble økonomisk  avhengig av russisk hjelp. Først ville Russland reintegrere de «pro-russiske regionene» som ukrainske «delstater» for å stanse Kievs vestlige kurs eller i alle fall bremse den opp. Av den grunn er Kiev på ingen måte klar til å godta kompromisser. Dermed er folkerepublikkene etter 4 år i en blindgate. De får ikke lov til å tre inn i en russisk føderasjon, som Krim, men å vende tilbake til Ukraina vil ikke den overveiende del av innbyggerne.

Reinhard Lauterbach, JW, 12/5-2018, oversettelse, Per Lothar Lindtner, 14/5-2018. 

Russland-Donbass-komiteen ber FN erkjenne at Kievs aksjoner i Donbass er folkemord.


Komiteen har sendt en bønn til FN og ber medlemsland erkjenne at det pågår et folkemord i Donbass. Ansvarlige er dagens Kiev-regime. Det dramatiske utspillet er en konsekvens av den oppsummeringen av 2017, foretatt av integrerings-komiteen Russland-Donbass. Utspillet er gjengitt av telegrambyrået TASS:


»Vi henvender oss til FNs medlemsland med bønn om å erkjenne det som foregår i Donbass som folkemord fra ukrainske myndigheter mot sivile, en forbrytelse mot den russisk-talende befolkningen. Nå må det settes i verk tiltak for å sanse folkemordet«.      Uttalelsen fokuserer på at Kiev verken følger Minsk-avtalens bestemmelser eller viser vilje til konstruktiv dialog: »Ansvar for utviklingen ligger på ukrainsk side. Den praktiserer total-blokade og undergraver livet for innbyggerne i folkerepublikkene Donetsk og Lugansk«.


Forbrytelsen krenker internasjonal rett og moralske prinsipper for alle siviliserte land. Et økt antall bombeangrep langs hele kontaktlinjen fra ukrainsk side mot Donetsk og Lugansk-territoriene har utløst utspillet fra Russland-Donbass-komiteen.


Folkemord-utspillet forsterkes av en uttalelse fra viseminister for flyktningespørsmål i Kiev: »Om ikke jeg kan huse dere, kan ingen det«!Viseminister for flyktninger, Georgij Tuka, mener en restaurering av Donbass i seg selv vil være en forbrytelse og oppfordrer folk til å forlate Donbass i ruiner fordi territoriet bør forbli som det er, i ruiner: »Ukraina vil aldri komme tilbake der. Ethvert forsøk på å gjenopprette  gamle Donbass vil bli en forbrytelse mot Ukraina, en enorm sløsing med penger. Ingen har behov for Donbass, verken Ukraina-staten, samfunnet, eller kullgruve-arbeiderne«.


Tuka la til at »det er viktig å se framover og legge Donbass bak seg, som krever mye penger«. Han viste også til utspill fra vitenskapsakademiet, som han mente hadde uttalt at »tidligere Donbass vil opphøre å eksistere«.


DONi News, 20/12-2017. Oversettelse, Per Lothar Lindtner, 21/12-2017. 


Internt oppgjør i Donbass:

I uke 47-2017 svirrer rykter om »kupp« i Lugansk-republikken, en av de 2 regionene i Donbass som kom etter kuppet med aktiv støtte fra Nato/ EU og USA og ble utløst av nazi-infiserte vold, 22/2-2017. I mai 2016 ble folkerepublikkene Lugansk og Donetsk opprettet etter folkeavstemninger, fordi et overveldende flertall av folket i Donbass  ikke godtok kuppmakerne ved makten i Kiev. (Eksempel: På ukrainsk heter byen og oblastet Luhansk, men flertallet der vil beholde sitt russiske morsmål. Derfor: Lugansk). 


Fra 2014 omtales Lugansk-folket konsekvent som »prorussiske separatister«, eller »russere«. Slik er det uten unntak i alle norske og vestlige pro-Nato-medier. Dermed fordreies at Ukraina alltid har vært multi-etnisk, et av flere momenter i konflikten. Når mye fordreies over tid, blir også en humanitær katastrofe med 4 års bombing av tett befolkete områder til ikke-sak eller bare »resultat av russisk invasjon«. Det er narrativen som er tilpasset krigsprofitørers forsøk på å gjenskape fiendebildet fra den kalde krigen da USA og Nato betraktet Sovjetunionen og Russland, men også Sovjet-Ukraina som »det ondes imperium«.


 Utbryter-republikkene i Øst-Ukraina, engelsk; Lugansk People`s Republic (LPR) og Donetsk Peoples Republic (DPR), folkerepublikkene Lugansk og Donetsk.


Men hva skjer i uke 47 2017 i Lugansk? Det er sparsomt med nytt fra den siden i norske medier. Selv ellers velinformerte kilder gir oss ikke mye i uke 47, men Nato/USA-våpen til Ukraina, om landet bare »reformerer krigsapparatet sitt« og Trumps råd til Ukraina om »å gjenerobre Donbass« tikker likevel inn i vår nyhetsjakt. Det slår inn i takt med trusler mot »rakettmann« og daglige doser med andre undertoner: »Vår nye basepolitikk er riktig for å møte trusler fra »de ondes riker«. 


20/11 fanger vi opp en meldinger på DONi News i Donetsk, så fra Antiwar, USA 22/11, så 2 meldinger fra Junge Welt, Berlin 18. og 24/11. Og endelig fra BBC, London, 24/11. Kort fra dem i rekkefølge: 

1)Vladislav Dejnego, leder av Lugansk-delegasjon i Minsk, 16/11: »Vi må innstille oss på å gå tilbake til Ukraina. 2) Rask reaksjon fra sjef i Donetsk Alexander Sakhartsjenko: »Det er ikke aktuelt«. 3)Vladislav Dejnego, 18/11: »Reintegrering i Ukraina er uaktuelt. Kiev stiller bare maksimalkrav og følger ikke opp forpliktelsene i Minsk-avtalene 2014 og 2015, ikke en gang verbalt. 4) 20/11:

Innenriksminister i Lugansk Igor Kornet meldes avsatt 20/11 ifølge  Lugansk-sjef, Igor Plotnitsky. 5) 21. - 22/11: Kornets politistyrker til gatene. Først omtalt som «militærøvelser«, men mest sannsynlig gjelder det å sikre at Kornet blir på sin post. 


6) BBC-melding: »5 ukrainske soldater drept i harde kamper med opprørrene, ved Krymske, en landsby omlag 50 km nord-vest for byen Luhansk. Samtidig har »folkrepublikkens leder« gått av. Avgang kom parallelt med meldinger om interne konflikter. Over 10 000 er drept fra  april 2014, like etter at Russland annekterte Krim.

1 600 000 er fordrevet fra sine hjem«. Vi merker oss at BBC forbigår kuppet 22/2-14 i »stillhet«. Ja, slik er korrekt Nato-tale. Nylig informasjon i italienske Berlusconi-aviser fra faktiske snikskyttere som skjøt sivile og politi under kuppet på Maidan og dermed utløste flukten til lovlig valgte president og den voldelige maktovertakelsen er »desinformasjon« i narrativen på reply om »russisk anneksjon av Krim og russisk invasjon i Øst-Ukraina«.  
 

 Tungt væpnete russiske opprørere i Øst-Ukraina«, heter billedteksten fra BBC, 24/11-17, som omtaler »ny eskalering av kampene i Donbass«. Underforstått »russerne er aggressive angripere«.  


7) Melding 20//11, Antiwar: »Igor Plotnitsky, sjef i Lugansk-republikkenmeldte 20/11 at innenriksminister Igor Kornet er avsatt i et internt oppgjør. Plotnitsky kaller det kuppforsøk. Sentralt er Plotniskys forsøk på å avsette innenriksminister Igor Kornet, som etterforskes for korrupsjon. Kornets styrker inntok gatene i noe de kalte «militærøvelser«, men realiteten er at de vil sikre at Kornet fortsetter i jobben«.


8) Junge Welts Reinhard Lauterbach, 24/11: »Palass-revolusjon: Innenriksminister vil ikke gå av, mens rykter går på at president Igor Plotnitsky har reist øst og ut av republikken. En intern maktkamp mellom president Plotnisky og innenriksminister Igor Kornet. Det meldes at Plotnisky 23/11 sammen med sin kontorsjef forlot administrasjonsbygget uten å bli antastet i retning øst. Kornet gikk til motangrep.Sikkerhetspoliti okkuperte gater rundt regjerings- og administrasjonsbygg i Lugansk sentrum, 21/11. Bygninger og gater ble sperret av.Kornet: Ordre om min avgang skyldes infiltrasjon fra ukrainske agenter i vår ledelse. Men nå er 3 personer tatt: TV-stasjonssjef, presidents sikkerhetssjef og kontorsjef skal ha forsvunnet. De 3 ville undergrave sikkerhetskreftene og nøre opp under et pro-ukrainsk kupp. I løpet av max 2 uker kunne Lugansk få en slik dagsorden, sa Kornet i nett-video-utspill«.


Lauterbach er kritisk til den framstillingen og avslutter slik: »Hva ligger faktisk bak? Det er uenighet om tilnærming til Ukraina. Forhandlingsleder fra Lugansk under Minsk-prosessen, Vladislav Dejnego sa 16/11 noe i retning av at republikkene må være åpne for igjen å bli en del av Ukraina. Han modererte utsagnet senere, men utsagnet må ha utløst alarm i Donetsk. Lugansk er minste og økonomisk svakeste av republikkene, men er strategisk for kontakten   fra Donetsk til Russland. Faller en republikk, er det ikke lenger mulig å holde den andre.     
     

9) DONi News ble opprettet høsten 2016 med finnen Janus Putkonen som sjefsredaktør. 


 Direktør i DONi News mottar pass som statsborger i Donetsk-republikken. Putkonen  til høyre får overlevert passet fra lederen for immigrasjonstjenesten i Donetsk, Vladimir Krasnosheka, 9/9-2016.  

Nytt statsborgerskap for Donetsk ble samtidig gitt til den franske journalisten, Kristel Nean,  Passet gjelder også i Lugansk og Russland. Dermed vil det være naturlig at de to journalistene i DONi News er gode lokale kilder på hva som faktisk skjer i Donbass nå. Og fordi vi også er kritiske i vår journalistikk, må vi være obs på at DONi News har mektige motspillere i et nytt Ukraina, som ikke bare er kupp-basert, men også på knærne etter midler fra Nato-land.


Googling på Putkonen førte oss til «KHPG; Kharkiv Human Rights Protection Group«-bloggen, trolig lokalisert i Kharkiv- (Kharkov på russisk), regionen nord-vest for utbryterne i nord-øst-Ukraina. I omtalen av Putkonen er KHPG-skribenten mest opptatt av å advare lesere mot ham, 18/10-2017: »Janus Putkonen flyttet til Donetsk i 2015 og finansierte DONi-News Media Agency med russiske penger. På nettet sprer han »nyheter« fra den selv-proklamerte »folkerepublikken Donetsk«. På facebok og Vkontakte desinformeres og propaganderes. Det er russisk-finansiert propaganda. Putkonens fortsetter sin gamle virksomhet fra før han kom til Donetsk. Da jobbet han i finske Verkkomedia, som leverte konspirasjonsteorier og rykter. DONi News sprer ikke bare desinformasjon og propaganda, men må også betraktes som ny aktiv aktør«.


Med henvisning til eksempler på feilaktig billedbruk advarer KHPG lesere mot DONi News, og hevder de selv, i motsetning til Putkonen, ikke driver kritisk journalistikk. Men er KHPGs advarsler troverdig? Er ikke anti-propaganda og personangrep på journalisten Putkonen den samme stille krig som nå og da blusser opp langs kontaktlinjen i Donbass? Er  ikke KHPG-gruppen nettopp aktør i det den advarer »spesielt finner« mot? Propagandakrig i Nato-landet Norge har for lengst satt sine grenser for hva vi kan vite om det som skjer i Ukraina. Så hva skjedde faktisk i Lugansk i uke 47-2017?

 DONi News Agency, redaksjonsleder, Janus Putkonen.


Ja, hva meldte DONi News i uke 47 fra Lugansk? De fulgte begivenhetene tett fra dag 1 ifølge Janus Putkonen:


Dag 1: »Umulig å si hva som vil skje: Vi kjenner til forsøk for å finne diplomatisk utgang på krisen. Det er tropper i gatene for å stanse ukontrollerte reaksjoner. Striden er i regjeringen og den kan eskalere. Den går mellom innenriks- og president-administrasjon og har pågått en tid. Så vidt vi vet, er ingen tvunget til å ta side. Indre enhet tues ikke. Vi tror republikken forblir samlet. I slike interne konflikter vil det alltid dukke opp indre /ytre fiender, som destabiliserer mest mulig ved å utnytte svake sider, som interne konflikter. I kveld og natt får vi sikkert se i hvilken retning det går. Om det eskalerer, vil noen holdes ansvarlig. I folkerepublikken må de se at indre enhet er nødvendig. Vi må håpe på at selv i krigstid, vil Lugansk overvinne krisen på fredelig vis. Jeg tor ikke de taper sunn fornuft, men klarer å løse krisen konstruktivt måte.


Dag 2: Onsdag starter rolig. En uklar situasjon har vart i 2 døgn. Første kveld og natt er rolig. De som støtter de to sidene er tungt tilstede, men ingen konfrontasjoner. Plotnitskys video-utspill bekrefter idag at Kornet er avsatt. Trass i rykter 21/11 er det klart at situasjonen ennå kontrolleres av regjering. Plotnitsky er tistede for å gi instrukser om vei videre. Folk venter på offisielle utspill fra begge sider og fra Russland og Donetsk. Ryktene surrer om innblanding fra Kreml og  Alexander Sakhartsjenko, presidenten i Donetsk;. Men det er spekulasjoner. Vi avventer utspill fra ex-innenriksminister, kommentarer fra Donetsk og Russland. Væpnete har vært i Lugansk by for 2. natt på rad. Folk i Donbass og lokale medier håper på politisk løsning de neste dagene. Selv om situasjonen ennå er spent, er det viktigste nå å unngå rykter, som i seg selv kan hindre fredelig løsning.


Dag 3: Nå ser det ut til at myndighetene har funnet en kurs som kan spore røtter til tidligere konflikter og relevante løsninger på dem. Utviklingen nærmer seg konklusjon trass i desperate forsøk i Kiev på å demonisere myndighetene i lokalbefolkningens øyne her. Innrømmelser og viktig informasjon vil sannsynligvis løse opp misforståelser mellom republikkens ledere. 
           

Dag 4: President Igor Plotnitsky trekker seg av helsemessige årsaker:


 Lugansk-lederen, Igor Plotnitsky.


Melding om Plotniskys avgang gis av minister for statssikkerhet, Leonid Pasetsjnik fredag  24/11: »Idag har Plotnisky trukket seg av helsemessige grunner. Fysiske senskader fra militær kampinnsats har kostet. Etter hans beslutning har jeg overtatt som leder av republikken fram til neste valg«.


Pasetsjnik takket Plotnisky for beslutningen hans og tilliten han selv har fått. Han bemerker at Plotnisky har gjort en stor innsats for å finne fredelige løsninger. »Plotnistky er blat dem som står bak signering av Minsk-avtalene. I dag er han utnevnt som diplomat som skal følge opp  Minsk-avtalen for republikken«. Pasetsjnik bekrefter også støtte til Minsk-avtalene: »Vi vil følge opp: Ministerråd, folkeråd fortsetter å arbeide normalt. Jeg forsikrer at jeg vil gjøre alt i min makt til fordel for menneskene som bor i Lugansk«.


Leder av Lugansk folkeråd, Vladimir Degtjararenko: »Parlamentet har mottatt  Plotnitskys erklæring om at han trekker seg. Jeg er ikke i tvil om at folkerådet støtter Leonid Ivanovitsj Pasetsjnik som leder av folkerepublikken Lugansk. Alle nødvendige endringer vil utføres uten forsinkelser«. Statsminister Sergei Kotslov fått nye instrukser fra Pasetsjnik: »Ministerrådet fortsetter å operere etter de gamle rutiner«.       
         

 Leonid Ivanovitsj Pasetsjnik, ny leder av folkerepublikken Lugansk.
'

Lørdag, 25/11-2017: Leonid Ivanovitsj Pasetsjnik er født i 1970.Han er sikkerhets-offiser med utdanning fra militær-akademiet i Donetsk. Han ble berømt da han oppsporet og tok et større beslag av tyvegods i 2006.  I 2014 ble han minister for statssikkerhet i Lugansk. Et av hans førsteside-oppslag kom rundt etterforskning av forbrytelser begått av tidligere olje- og energi-industri, Dmitry Lyamin i Lugansk. I følge troverdige kilder i LPR ga saken sterk lokal støtte, men også stadig flere fiender av Pasetsjnik i Ukraina.


Leonid Pasetsjniks erklæring, 27/11-2017: »Vi er på stø kurs, innen- og utenriks-politisk«, sa Pasetsjnik i folkerådets første møte: »Vi fortsetter langs den veien vi har trukket opp etter bruddet med kupp-regimet i Kiev i 2014: For det første ønsker vi allianse med den russiske føderasjon og vil følge forpliktelsene i Minsk-avtalene. Vi vil utvikle republikken økonomisk og politisk.


Valget vi tok etter folkavstemningen i mai 2014 står fast. Midt i en økonomisk blokade måtte vi da forsvare oss mot Kievs militære aggresjon. Den beslutningen ble bekreftet ved valgene til demokratiske organ i november 2014.  Ikke et øyeblikk har vi vaklet, men fulgt viljen til flertallet i folket«. Pasetsjnik kom inn på arbeidet med å stanse ukrainske infiltrasjon: »Vi vil  ikke organisere en heksejakt under dekke av kamp mot 5. kolonnister«.


Til radio- og TV-stasjonen henviste han til en vedtatt resolusjon: »Vi vet våre motstandere i Kiev har sluset inn folk i våre administrative ledd. Arbeidet for å identifisere dem pågår. Vi vil finne de fleste av dem, men det blir ingen heksejakt, for vi vil ha en etterforskning, som også ivaretar rettssikkerhet. Adekvate vedtak vil bli gjort i hvert enkelt tilfelle«. Plasetsjnik nevnte disse prioriteringene i et video-opptak like etter møtet i folkerådet: 1) Forsvaret av republikken. 2) Få fart må økonomi og øke sysselsetting. 3) Kamp mot korrupsjon og alle former for svart økonomi. 4) Bygg ut infrastruktur; barnehager, skoler, vei- og jernbanenett. 
   

Vår oppsummering: Ethvert spørsmål om utbryter-republikkenes stabilitet må sees utfra en  snart 4-årig borgerkrig. Interne konflikter er en alvorlig risiko, også for våpenhvile og relativ ro. Lett oppstår bekymring for at Kiev vil dra fordeler av interne konflikter ved å øke presset mot utbryterne. Spekulasjoner og rykter om en 3. væpnet fraksjon, en gruppe opprørere som ikke vil identifisere seg selv, er en del av det bildet. Kiev påstår at det er en «privat russisk militær-styrke», sendt inn for å forebygge at konflikten kommer ut av kontroll. Melding på nrk 30/11 om fangeutvekslings-avtale mellom de to sidene i Ukraina kan tyde på framgang for fredslinjen, trass i det interne oppgjøret i Lugansk.
 

Per Lothar Lindtner, 1. desember 2017.


2 meldinger fra DONi News henger sammen: Pentagon sender våpen til Ukraina »for å ivareta USAs interesser« og kongressen krever reformer i Ukraina-hæren.

»Reformer og modernisering av Ukrainas forsvar åpner veien for Nato-medlemskap«, sier Jens Stoltenberg like etter, ifølge DONi News:


 »Leveranser av drapsvåpen til Ukraina forsvarer USAs interesser«.

Dette sa John Rood, Trumps kandidat til politisk avdeling i USAs Department of Defense (DoD)med hovedkvarteret i Pentagon, Arlington, Virginia, i utkanten av Washington D.C., 14/11-2017:  »Jeg forsvarer USAs hjelp til Ukraina på sikkerhetstiltak slik at landet er i stand til å forsvare uavhengighet og territorielle integritet«.


Rood ble nominert av Trump 16/10-17 og fikk dette spørsmålet i kongress-høringen: »Kan levering av avanserte dødelige våpen til Ukraina tjene USAs interesser?« Svaret kom raskt: »Ja!«. Det ble underbygget med en kraftsalve: »Støtte til Ukraina og andre land i regionen er del av en US-strategien for å stanse russisk aggresjon mot Ukraina og andre land. Ukraina må forsvare sin uavhengighet, gjennomføre reformer og etablere tettere samband med USA og våre Nato-allierte«. De dødelige våpen det er snakk om er bl a »Shoulder-fired missiles«, som oversatt til norsk blir »anti-panser-våpen, som kan bæres over skulderen i krig«.


Samme dag vedtok kongressen USAs forsvarsbudsjett for 2018, som ruller fra 1/10-17 og er satt til $ 692 billion. (5 684, 5 milliarder NOK), mens utgiftene i det norske statsbudsjett 2018 er 1 325, 2 milliarder NOK). På dette krigsbudsjettet er det nå satt av penger til opprustning av Ukraina. Pentagon har også bevilget $ 350 millioner (2,8 milliarder NOK) til trening av »ukrainske sikkerhetsstyrker«. Men med begrensninger; Halve beløpet vil DoD holde tilbake i påvente av at ukrainske myndigheter vil »gjennomfører reformer« i Ukrainas forsvar«.


21/11-2017 gjengir DONi News en annen kort melding, nå med henvisning til Natosgeneral-sekretær: »Jens Stoltenberg: Ukraina må ha fokus på reformer som letter prosessen i retning Nato-medlemskap«.


 Stoltenberg: Ukraine må modernisere og reformere sitt forsvar krifokusere på reformer som vil gjøre det lettere å bli Nato-medlem.

»Kiev må fokusere på reformer. Det vil hjelpe på vei til Nato-medlemskap«. Dette ble fanget opp på pressekonferanse med Natos generalsekretær, like før et utenriksminister-møtet i Nato- alliansen, der situasjonen i Ukraina riktignok ikke sto på sakslisten. På spørsmål fra ukrainske journalister om hvorvidt Nato vurderte Ukraina som aktuell kandidat for Nato-medlemskap, sa Stoltenberg: »Ukraina er nær allianse-partner. Vi støtter landets euro-atlantiske bestrebelser og er med på å hjelpe fram reformer, som kan føre til modernisering av de væpnete styrkene og landets sikkerhetsapparat. Jeg tror Ukraina må ha fokus på å gjennomfører reformer som kan hjelpe landet på veien inn i Nato«.


DONi News, 17/11-17 - Oversettelse, Per Lothar Lindtner, 22/11-17.


Tegn på eskalering i Donbass. DONi News er opptatt av forholdet mellom Russland – USA og Ukraina.


Russlands vise-utenriksminister Grigory Karasin er skeptisk til stasjonering av FN-styrker i Donbass i samtale med telegrambyrået Tass: Han håper på sunn fornuft på »vestlig side«: »Situasjonen er kompleks, særlig grunnet Kievs forsøk på »kavaleri-sjokk-angrep«, dvs de vil bryte med Minsk-avtalene som vektlegger dialog med Donetsk og Lugansk. Det er umulig å løse konflikten slik. Dialog om metoder for framtidig FN-deltakelse er nødvendig«. 


 Fredsbevarende FN-styrker til Donbass eller eskalering?


»Det er vanskeligå se for seg at et internasjonalt samfunn og Russland vil gå for en avtale som isolerer Donetsk og Lugansk med en spesiell type FN-innsats. Vi vil alltid ha håp om sunn fornuft fra Vesten«, sier Karasin og minner om at hovedformål med en FN-styrke må være å øke sikkerheten for OSSEs observatører, som allerede er i konfliktområdene i Øst-Ukraina: »Noen glemmer fakta og snakker om »fredsbevarende operasjoner i FN-regi«. Men det er ulike saker. Vi må være svært varsomme med å definere betingelsene. Vi vil forklare vestlige partnere om at Kiev trenger en type vestlig hjelp som fremmer dialog«, sier Karasin.


Russernes resolusjonsforslag, 5/9-17, til FNs generalsekrær og sikkerhetsråd om »stasjonering av FN-styrker langs kontaktlinjen i Donbass« skal øke sikkerheten til OSSE-observatører på stedet i henhold til Minsk-avtalen. Putin klargjorde at utplassering av FN-styrker kun er mulig når våpen er trukket tilbake fra kontaktlinjen og har fått tilslutning fra Lugansk og Donetsk-republikkene. Kiev protesterte øyeblikkelig mot en slik definering av FN-innsats i Donbass og insisterte på at »fredsbevarende styrker« må plasseres på russisk-ukrainsk grense.


USA-militære i hemmelighet til framskutt Kiev-posisjon i Donbass: US-militære, ledet av militær-attasjéen Thomas Wofford, besøkte i dag Kiev-hærens posisjon ved Mariupol


  »Hvem vet hva US-amerikanske oberster snakker med Kiev-militære om når de er på kort visitt til kontakt-linjen mellom opprørskontrollerte Donbass og det kupp-baserte Kiev-regimet.  

De håper på avanserte USA-våpen til krigen mot Donbass. Men avgjørelsen tas av president Trump«. Tilbakemelding fra US-militære kan bli viktig om Trump går for levering av våpen.  Eduard Basurin, nestkommanderende i Donetsk-styrkene sa det slik 20/11-2017: « »At USA sender instruktører for å inspisere Kiev-tropper og provoserer på kontaktlinjen, så vi 18/11-17 i Mariupol. Trass i hemmelig avtale fra april 2017 mellom Kievs sikkerhetstjeneste SBU og US-ambassaden om utveksling med vestlige spesial-tjenester og militære utenfor krigssonen, har vi fått tak i lister over utenlandske personer«. .
   

DONi News peker 20/11 på at »Kiev ønsker militær-allianse med USA mot Donbass. Ifølge leder av forsvars- og sikkerhetskomitéen i den russiske Duma, Franz Klintsevitsj er militær-allianse mellom Kiev og USA mot Donbass nevnt. Russland vil reagere mot en slik utvikling, men satser på fredelige løsninger. Utenriksminister, Pavel Klimkin, slo tidligere fast at Kiev håper på våpen fra USA mot »å overføre sine ukrainske erfaringer fra kampen mot russerne«.


 Militærallianse mellom USA/Kiev mot Donbass, trass i Minsk-avtalene?


Klintesvitsj til RIA Novosti 19/11-2017: »Til nå er US-reaksjonen på Klimkins »byttehandel«, ukjent, men faktisk foreslår Kiev en militærallianse med USA mot Donbass-republikkene! Slik ser vi på levering av US-våpen. De vil altså ha offisiell direkte innblanding fra USA. Når det gjelder »erfaring fra krig mot russerne«, som de vil utveksle med USA i bytte mot våpen, er det fantasi. Å snakke med dagens Kiev-myndigheter gir jo ikke mye fornuft. Men vi vil fortsatt advare USA og håper ledelsen der har sunn fornuft, for Russland blir ikke passiv observatør, verken geopolitisk eller historisk. Historien vil aldri tilgi oss om våre brødre bokstavelig talt begraves i Donbass med US-våpen. Det gjelder ikke bare Ukraina, men også Russlands framtid«. 


Den russiske politikeren vil ikke tolkes som tilhenger av enda mer vold i Donbass: »Mitt utspill tar sikte på fredelig løsning på en intern ukrainsk konflikt. Russland er mer enn noen interessert i at Ukraina blir en demokratisk stat. USA må opptre svært varsomt i saker som angår Russlands vitale interesser, for det dreier seg om forsøk på å bryte ned relasjoner som er etablert mellom mennesker over flere århundrer. Det står vi fast på til det siste,« avslutter Franz Klintsevitsj.


DONi News, 17.-19.-20. November 2017, oversettelse, Per Lothar Lindtner, 23/11-17.


Sputnik-journalist forteller:

Modig fransk kvinne dro til Donbass for å finne sannheten. Hun var trøtt av ensidig »pro-Kiev-propaganda«  i franske mainstream-medier. Christelle Neant (CN) dro derfor til regionen som er revet opp i en borgerkrig som nå har rast siden våren 2014 etter statskuppet i Kiev, 22/2-2014.


 Christelle Neant, en aktiv alternativ-journalist i Donbass.

Hun intervjues av nettportalen »Sputnik« om det hun har sett etter at hun kom til Donbass i mars 2016. Hun har vært til idag og jobber daglig i DONi News, den offisielle nett-siden i folkerepublikken Donetsk og kontaktsentrum for journalister og utenlandske gjester som vil vite hva som skjer i Øst-Ukraina.


CN forteller om folk i en konflikt som synes evigvarende: »Jeg vil gi motforestillinger til mainstream-medier, særlig franske. De svinger mellom meningsløse meldinger og blanke løgner. Målet er å få fram realitetene. Jeg har jobbet for DONi News og sendt alternative nyheter på fransk via nettstedet AgoraVox.


Christelle ville lytte direkte til Donbass-innbyggerne: »Kiev-regimet kalte folk »terrorister« fordi de protesterte mot et voldelig stats-kupp 22/2-14. En Ukraina-hær med høyre-ekstreme og nazifiserte bataljoner gir blaffen i våpenhvilen, trass i iherdig innsats på motsatt side for å respektere den. Kommandoene i Donetsk og Lugansk slår ned på brudd på inngåtte avtaler, for i begge folkerepublikkene ønsker folk fred. Soldatene følger disiplinert opp våpenhvilen«.


Hun får fram at folket i Donetsk forstår at Kiev med overlegg haler ut og saboterer alle møter i kontaktgruppen for Minsk-avtalene: »De bomber intenst kvelden før eller på dagen for møter i kontaktgruppen som skal prøve å utvikle fredsfremmende tiltak. Samtidig klager Kiev på at våpenhvilen ikke følges«.


CN tror de siste Kiev-tiltak viser at de vil bryte totalt med Minsk og innta Donbass med makt, selv om et stort flertall vil fred: »En slik appetitt i Kiev kan regne med støtte i USA. Særlig farlig blir det om de nå begynner å levere våpen offisielt. Så snart USA vedtar leveranser, vil Kiev starte ny offensiv fordi de føler å ha Washington i ryggen«.


Om påstandene fra Kiev, EU og USA om »Russlands ansvar for konflikten sier hun«:  »Det er  absurd for oss på grasrota i Donbass.

På 18 måneder har jeg ikke sett en eneste russisk enhet eller utstyr fra Russlands armé. Russerne kan ikke levere tilbake noe de ikke har tatt«, er hennes kommentar til Tysklands kansler Merkels siste uttalelser om at »sanksjoner først kan heves når Russland gir Donbass tilbake til Ukraina«: »Fru Merkel bryter med FNs charter og folkenes sjølråderett. I og med at Russland ikke har »tatt Ukrain«a, er sanksjonene illegale og urettferdige. Russland skal straffes for noe landet ikke er ansvarlig for«, legger hun til.


CN mener holdningen i et stort flertall i Donbass ikke er overens med  synspunktene i »det vestlige verdens-samfunnet«, for de vil ikke tilbake til et Ukraina som har drevet økonomisk-administrativ blokade, fratatt dem energi-tilførsler og bedrevet terrorkrig mot sivile«. Hun  levendegjør med uttalelsen til en Donetsk-soldat ved fronten: »Jeg vil aldri leve med  flagget til et land som prøver å ta livet mitt hver eneste dag«.


Til slutt får vi høre om Christelle Neants framtidsplaner: »Jeg blir her også etter krigen. Her har jeg møtt fantastiske mennesker som forsvarer de verdiene jeg selv står for. Mennesker med store hjerter har blitt som en familie nr 2 for meg«.


Oversatt for Friheten og radio Arbeidet, Per Lothar Lindtner, 11/9-2017. Kilde: Sputnik DONi News, 10/9-2017.  
 

Mariupol: Mer fra DONi News i går: »Don’t give up!  Citizens celebrate Liberation Day with a rally in DPR, 10/9-17« - »Dialog med Kiev om å sette inn fredsobservatører er meningsløst nå, 10/9-17«. »7000 på pianokonsert med Valentina Lisitsa i Donetsk, 10/9-17«.   


4 Meldinger fra Donbass, 22. - 25/4-2017, som henger sammen: `Bare en måte å stoppe USA-aggresjon. Vi må kvitte oss med dollaren`, sier Putin-rådgiver Glatsijev.


 Sergei Glatsijev i samtale med Vladimir Putin.

Putins rådgiver Sergei Glatsijev tror `president Trump bare gjør det eliten venter han skal gjøre`, i intervju med Tass 21/4-17, som fortsetter slik: `Jo mer krigerisk USA opptrer, desto raskere kommer dollarens siste kollaps. Eneste måte å stoppe et aggressivt USA er å kvitte seg med US-dollaren. Så snart Russland og Kina gjør det,  stansess USAs militær-dominans. Om Donald Trump, sier Glatsijev: `Jeg har ingen illusjoner om endret kurs med ham`.


Glatsijev utdyper: `For det første er aggressiviteten rotfestet i ambisjoner om å holde på sitt hegemoni mens de er i ferd med å tape global-økonomisk mot Kina. `USAs eneste verktøy for å få andre land til å klamre seg til dollaren er pisken. Når de involverer militær-apparatet sitt i flere hybride kriger, flytter de gjeld utenlands, US-dollar påtvinges som valuta og de svekker områder de ikke kan kontrollere. Med russofobi og anti-russisk hysteri skal interessene til den herskende eliten i USA betjenes. De driver ukonvensjonell krigføring og påstår det er det vi russere, `fiendene deres`, som står for. Krigene deres er direkte og indirekte rettet mot oss`.


Glatsijev viser til erfaringer fra 2 verdenskriger på 1900-tallet: `Mer som kan sies om dette når det skjer parallelt med utskifting av globale ledere i USA og UK. Krigene tar sikte på å få konroll over ytre randstater. Under 1. og 2. verdenskrig fungerte UK som provokatør-land i et  forsøk på å opprettholde sitt globale hegemoni. Nå gjør USA det samme. Trump er eksponent for slike interesser`.  
     

24/4-17: Kiev-regimets 8. spesial-styrke kan stå bak angrepet på OSSE-patrulje:


Militærledelsen i folkerepublikken Lugansk (LFR) mener 8. regiment i Kiev-regimets spesialstyrker kan stå bak eksplosjonen`, ifølge oberstløytnant Andrei Marotsjko.


OSSE, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa omfatter 57 land, også tidligere sovjet-republikker og USA. OSSEs overvåkingsorgan gikk inn i Ukraina-konflikten 21/3-14. Det var 5 dager etter folkeavstemningen på Krim og 1 måned etter kuppet 22/2-14. Hensikten var å beskytte sivile i alle landets regioner. OSSE skulle opptre upartisk for å fremme dialog mellom partene i konflikten.


23/4-17 kjørte en patrulje fra OSSE-Special Monitoring Mission på overvåkings-oppdrag fra Sokolniki til Slavjanoserbsk, dvs to landsbyer langs kontaktlinjen eller `våpenhvile`-linjen i Lugansk-regionen mellom Kiev-regimets enheter og opprørs-enheter. I utkanten av Prishib-landsbyen kjøre patruljen på en mine.

Eksplosjonen drepte et medlem av ambulanse-teamet, en US-amerikaner og skadet to, fra Den Tsjekkiske Republikken og Tyskland. Det har utløst flere reaksjoner på begge sider: 1) Fra LFRs sikkerhetsorgan: `Kievs sabotasje-grupper kan stå bak. Vi har advart obervatørene om provokasjoner fra Kiev-regimets sabotasje-grupper som opererer langs linjen. Sabotører fra 8. regiment av Kievs spesial-styrker er sett der. De opererer under ledelse av oberst Oleg Aleksandrovitsj Netsjajev.`


OSSE bruker sideveien ofte, men de lokale bruker den svært lite, for den ligger bare 2 km fra kontakt-linjen. Oberstløytnant Marotsjko sier det slik: `Før undersøkelser er satt i gang og etterforskere avgir rapport, har vi god grunn til å tro at attentatet ble planlagt og gjennomført av Kiev-sabotører for å gi oss i FRL-forsvaret skylden`. 


3) 34/4-17: Men reaksjonen i Kiev er anderledes: Som ventet ber Porosjenko USA om å gå til væpnet intervensjon: 


President Porosjenko og USAs Rex Tillerson: Klar til krig i Donbass?

Kiev bruker eksplosjonen mot OSCE-folkene som påskudd for å kreve væpnet innblanding. Kiev-president Porosjenko uttalte slike ønsker på telefonen med US-utenriksminister Rex Tillerson, som kondolerte drapet på en US-amerikansk OSCE-observatør. Men begge folke-republikkene, Donetsk og Lugansk, avviser Porosjenkos uttalelser. De er klar til å slå tilbake et hvert skritt i retning intervensjon.
 

Fra Kiev kom denne meldingen: `Ukrainas president foreslo rask vurdering av internasjonal kontingent i Donbass, ledet av FN. Porosjenko takker for fast, stabil støtter fra USA på basis av prinsippet om at ingen avtales om Ukraina uten Ukraina`. I felles-uttalelse fra Porosjenko og Tillerson het det også: `Vi er bekymret for situasjonen. Russland må følge Minsk-avtalen.


Porosjenko: `Sanksjonsfront mot Russland helt fram til Ukrainas territorielle integritet og selvstendighet er sikret`. Det ble samtidig meldt fra møtet mellom Ukraina-president og US-utenriksminister: `Dagsorden for partnerskap mellom Ukraina - USA og bilaterale kontakter, også på høyeste hold, ble drøftet`. 


4) 24/4-17: Og Zakhartsjenko, statsminister i Donetsk-republikken, kommenterer episoden som rammet OSSE slik: Kiev håper at USA skal tvinge seg med i krigen: 


Sjefen i Donetsk kommenterte OSSE-patruljen først: `Jeg vil uttrykke sorg overfor familie, venner og slektninger til en avdød helse-medarbeider og ønsker rask bedring for de skadete. Vi prioriterer alltid OSSE-personalets sikkerhet. Det er imidlertid ikke i vår makt å forebygge alle aksjoner fra Kiev-regimets side.


Etter nederlaget for Kievs første militære straffe-ekspedisjon, har jeg gjentatt flere ganger at Kiev er ekstremt opptatt av å trekke en 3. militærkraft inn i konflikten, dvs utlendinger. Selv om det snakkes om fredsbevarende styrker eller internasjonalt politi, så er det slik at Kiev vil ha en 3. militær-makt inn. Deres motiv er ikke å sette grenser for konflikten men å arrangere provokasjoner på internasjonalt nivå. Fra starten av har det vært del av Kievs planer å bruke muligheten til terrorist-angrep mot utlendinger på vår jord eller på selve kontaktlinjen. Etter å ha mislykkes med å lure inn en 3. militær-kraft, gikk Kiev over på plan B: Provokasjon mot utlendinger i OSSE-misjonen. Dessverre klarte de å gjennomføre denne provokasjonen`.


 Alexander Zakhartsjenko, sjef i folkerepublikken Donetsk.

`At det utvilsomt er Kiev som står bak, bekreftes av at det skytes fra området som overvåkes av OSSE-misjonen. Som i saken rundt MH 17-passasjerflyet, skutt ned over Donbass 17/7-14 fra Kievs side, prøver de nå å gjøre stedet for forbrytelsen mot OSSE utilgjengelig ved å sette inn artilleri på samme sted. Men jeg er sikker på at våre kollegaer i Lugansk vil gjennomføre en objektiv etterforskning med støtte fra OSSE og trass i motstand fra Kiev.

Det vil bevise for en hel verden at det er Kiev som må klandres for døden til en av de OSSE-ansatte. Ikke under noen omstendigheter har vi fordel av å ødelegge for OSSE-misjonen, som i det alle fall klarer å redusere Kievs aggresjon mot Donbass. Vi er klar til å sette i gang tiltak som gir sikkerhet for OSSE og håper det internasjonale samfunn generelt og `Normandie-formatet`; Frankrike, Tyskland, Russland og Hviterussland spesielt vil presse Kiev til å stanse provokasjonene mot OSSE-misjonen og Donbass`.

 

DONi News Agency, også fra Donetsk-sjefens web-site. Oversettelse, Per Lothar Lindtner, 27/4-17. 


Putin signerer dekret om forhold til folkerepublikkene Donetsk og Lugansk.


Dekretet lyder: `Russlands føderetative republikks godkjenning av kjennemerker for kjøretøy,   utstedt til statsborgere i Ukraina og statsløse personer som bor permanent i bestemte deler av Donetsk og Lugansk-regionene i Ukraina`.


Dekretets innhold: For å beskytte rettigheter og friheter til enkelt-mennesker, utfra universelt anerkjente prinsipper og normer for internasjonal humanitær folkerett, beslutter jeg herved:


1) Å etablere midlertidig gyldige dokument fram til det er skapt holdbare politiske løsninger i Donetsk -og Lugansk-regionene på basis av Minsk-avtalene: a) I Russland har dokumentene gyldighet på: utdanning/kvalifikasjoner, fødselsattest, inngåelse av ekteskap, navnebytte, død, sertifikat for bilkjøring, kjøretøy-kjennemerker. Dokumentene er utstedt fra relevante organer på disse territoriene og gjelder for ukrainske statsborgere og statsløse som oppholder seg over lengre tid i Donetsk eller Lugansk. b) Ukrainsske statsborgere og statsløse som bor permanent i Ukrainas Donetsk -og Lugansk-regioner kan uten visum reise til og fra Russland ved å bruke dokumentene, utstedt av myndighetene i disse regionene.


2) Den russiske regjeringen vil gjøre det som er nødvendig for å implementere dette dekretet.


 Russlands president Vladimir Putin utfører statshandling, 18/2-2017.


3) Dette dekretet gjelder fra og med dagen da det ble signert, 18/2-2017.


Kilde: DONi News Agency, 19/2-2017. Oversettelse, Per Lothar Lindtner, 22/2-17.


Nato-Stoltenberg bekrefter sin 'urokkelige støtte` til Ukraina og gir Russland skylden for krigen i Donbass:


 Nato-Jens, 7/12-2016: Russerne har skylda. 


Generalsekretær Jens Stoltenberg sa på pressekonferanse under møtet i Nato-Ukraina-kommisjonen, onsdag 7/12: Nato bekrefter en urokkelig støtte til Ukraina. Idag har vi drøftet Russlands fortsettelse av aggressive aksjoner, hvor viktig det er å implementere Minsk-avtalen og Natos vedvarende støtte til Ukraina`.
 

Han sa også at `Nato-alliansen verken idag eller i morgen vil anerkjenne Russlands illegale annektering av Krim`. Dessuten anklaget Stoltenberg direkte Russland for krigen i Donbass i møtet 7/12 med den ukrainske utenriksministeren, Pavlo Klimkin: `Som første skritt må vi se en øyeblikkelig og full våpenhvile. I mellomtiden må det internasjonale samfunn fortsette å presse Russland til å respektere forpliktelsene sine, spesielt fordi sikkerhetssituasjonen i Øst-Ukraina forblir så alvorlig, er det viktig å opprettholde de økonomiske sanksjonene`. 


Natos militære støtte-pakke til Ukraina fra 9/7-2016, som nå realiseres, `friske penger` og diverse militært utstyr til Ukraina-styrkene som skyter mot sivile i Donbass. Pakken består av  13 hovedprogram, som sikrer finansiering av cyber-krig, kommando-kontroll-system, direkte teknisk samarbeid, militær logistikk, system for fjerning av eksplosiv og sanitet. Stoltenberg tilføyde, 7/12: `Nato-alliansen fremmer Ukrainas uavhengighet og territorielle integritet. Vi støtter viktige reformer for å gi Ukrainas folk en bedre framtid`. 


Kommentar fra redaktøren i DONi News:  Vi må stadig gjenta at Russland ikke er part i Minsk-avtalen. Denne viktige informasjonen utelates alltid i vestlige nyheter og uttalelser.


Det er ubestridelig at Russland heller ikke er nevnt i Minsk-avtalens dokumenter, som er signert av Ukraina og de to folkerepublikkene, Donetsk og Lugansk, i Donbass. Faktisk er Russland på lik linje med Frankrike, Tyskland og Hviterussland med på å organisere forsøk på å komme fram til våpenhvile.


Dermed er den eneste reelle veien for å løse opp i Donbass-konflikten, som fra starten av var en borgerkrig: Aktiv bruk av diplomatisk dialog. Legale representanter fra folkerepublikkene i Donetsk og Luganks må inviteres direkte til forhandlingsbordet. Det vil presse Kiev til å følge opp punkt 1 i Minsk-avtalen. Det var det enighet om høsten 2014 og ble gjentatt i 2015, i den såkalte Minsk 2-avtalen. Hvordan er det i det hele tatt mulig for Jens Stoltenberg å kreve at Russland skal følge en avtale, landet ikke har signert?


Melding fra DONi News, 8/12:`Ukrainske styrker bombet frontlinje-områder i Donetsk 2 453 ganger i løpet av de siste 24 timene. En av republikkens forsvarere ble alvorlig skadet, fortalte kommandant Eduard Basurin på en pressekonferanse, onsdag 7/12`. Sier ikke det det meste om innholdet i Nato-generalsekretærens uttalelser?        

Janus Putkonen, DONi News, 7/12-2016. Oversettelse, Per Lothar Lindtner, 21/12-16.Kampen fortsetter i Øst-Ukraina:

Utsatte valg. Minsk-avtalen følges ikke opp. Donetsk KP organiseres. Susanne Witt-Stahl (SWS) i samtale med Boris Litvinov (BL).

Kommunistpartiet i folkerepublikken Donetsk ble stiftet, 8/10-14. Det har avdelinger for ungdom, kvinner og offiserer. Nytt prinsipp-program ble vedtatt, 5/4-2015. Utdrag: `Donetsk KP bygger på marxistisk-leninistisk teori, i kontrast ril det illegitime Kiev-regimet som med sin nasjonal-fascistiske ideologi lar seg styre av interessene til en oligark-bande. Den har satt i gang krig mot landets egne innbyggere i Donbass med støtte fra USA og vest-europeiske land. For å kunne forsvare oss mot aggesjonen må vi forene alle patriotiske krefter i en folkefront og skape et nytt og bedre samfunn`. 

Donetsk KP ønsker euro-asiatisk økonomisk samarbeid og statlig styrt produksjonsutvikling i regionen for å bruke lokale ressurser og motvirke den neoliberale agendaen som har dominert siden 1990. For å få det til vil partiet igangsette nedlagte selskap og garantere eiendomsrett til de ansatte. Dessuten ønsker kommunistene i Donetsk: - Nasjonalisering av infrastruktur og nøkkelbransjer - Statlig koordinerte landbruks-kollektiv, forbrukersamvirke. - Statsmonopol på tobakk og alkohol - Statlig kontroll med medisin og gratis pleie i alle statlige sykehus. - Tiltak mot fattigdom via aktivitets-senter for arbeidsløse og aleneforeldre. - Gratis utdanning på alle nivå. - Lover som styrker lokaldemokratiet. - Bekjempelse av kriminalitet, bl.a. ved å etterforske fascistiske forbrytelser. Partiets 2. landsmøte avholdes, 2/4-2016. 
       
Boris Litvinov i Donetsk Kommunistiske Parti, DKP, Foto: Susann Witt-Stahl.

SWS: Etter råd fra Russland, Frankrike og Tyskland ble lokalvalg i Donbass først planlagt til høsten 2015, utsatt til 21/2-16, men så utsatt igjen. Hvorfor ble de ikke avholdt nå? 

BL: Minsk-prosessen krever tilpassing av valg med regjeringen i  folkerepublikkene. Det har ikke skjedd. På grunn av en vanskelig forhandlingssituasjonen er regjeringen vår innstilt på å utsette valget til april 2016. Selv mener jeg det heller bør avholdes i september eller oktober.

SWS: Hvorfor er kommunevalg så viktig? 
BL: Vi har demokratisk valgt folkeråd, statsoverhode og fungerende regjering. Folkemilitsen er en armé, som beskytter innbyggerne mot aggresjonen fra Kiev-juntaen. Trass i ødeleggelse av industrianlegg er gjenoppbygging av infrastruktur startet. Lokalforvaltningene skal sørge for folks levestandard. Objektivt er det altså nødvendig å velge nye byråd og ordførere.

SWS: Vil kommunistene i Donetsk delta?  
BL: Ja. Om vi deltar som uavhengig parti eller i en allianse med sosiale bevegelser er ennå åpent. Vi og de andre hovedaktørene `Donetsk-republikken` og `Fritt Donbass` velger hver våre valgstrategier. Intern nominering av kandidater er del av prosessen.     
SWS: Hva er hovedmålet for Donetsk KP?
BL: Å følge opp løftene fra revolusjonen i Donbass, våren 2014: Det må opprettes en suveren folkerepublikk. På sikt må Donetsk og Lugansk bli unionen Novorossia (Nyrussland).

SWS: Hvor langt går kravene i retning av å gjenerobre det sosiale sikkerhetsnettet som gikk tapt under privatiseringen av det offentlige rom? 

BL: Natur-ressurser, nøkkel-industri innen gruvedrift og kjemi og alt innen energi, transport og trafikk må under statlig kontroll. Vår sosialpolitikk har Sovjetunionen (SU) som forbilde: Alle har grunnleggende rett til utdanning, helsetjenester og tilbud til kultur og idrett.  

SWS: Hvilken betydning har kommunistene i det politiske landskapet i Donetsk?
BL: Ved parlamentsvalget i november 2014 nominerte vi til listen til Donetsk-republikken og fikk 3 av de 100 nominerte. Men representanter som er enig med oss i å tjene interessene til folk flest, utgjør 20 - 25 %. Mange våger ikke bruke ordet `sosialisme`. 25 års propaganda etter SUs oppløsning har ført til at hodene til folk er fylt med forestillinger om at sosialisme og kommunisme er synonymt med arbeidsleirer.

SWS:Hvor tett er Donetsk KPs tilknyttet Ukrainas kommunistiske partis historie i Donbass? 
BL: Våren 2014 var UKP i Donetsk-regionen i full oppløsning. Vi måtte gjenoppbygge det kommunistiske partiet. UKP hadde hatt 4 800 medlemmer i det området som utgjør folke-republikken Donetsk i dag. Nå har vi 1000 medlemmer. Forøvrig er vi det eneste registrerte partiet, for de andre aktørene har bare formell status som sivile samfunnsorganisasjoner.

SWS: Da blir det lettere å forstå at Donetsk KP ikke kunne opptre som uavhengig kraft ved de første parlamentsvalgene. Det gikk mange rykter. Hva var den virkelige grunnen til det?  
BL: Så kort tid etter stiftelsen var vi ennå ikke klare. Riktignok er det også i Russland krefter som støtter oss som selvstendig kraft i folkerådet og vår kamp for sosialismen. Ifølge analyser ville vi som selvstendig kraft ha fått 20 mandater.
 
SWS: Hvilke `krefter` snakker du om nå? 
BL: Det er ikke klargjort i detalj. Russland er et kapitalistisk land med oligarkiske elementer i dag. Oligarkene kan ikke forby Donetsk KP.  De vil heller ikke ned på samme lave nivå som de nye makthaverne i Kiev, men de vil gjøre vårt parti så lite som mulig.

SWS: Hvor langt har dere kommet i arbeidet med å bryte ned oligark-makt i Donbass? Er de ikke så å si tilbake på plass gjennom bakdøra?
BL: Kampen i Donetsk fortsetter. Vi har ikke nådd målet. Først etter revolusjon og krigsstart dukket oligarker og deres hjelpere opp, og igjen begynte de langsomt å styrke sin innflytelse i kommunene. Som eiere argumenterer de med arbeidsplasser og krever at vi gjør det de krever.

SWS: For eksempel Rinat Achmetov?   
BL: Ja, men det gjelder også andre.

SWS: Hvordan går samarbeidet med det russiske føderative kommunistpartiet, RFKP?
BL: Vi har utmerkete kontakter, også med generalsekretær Gennadij Sjuganov. De har sendt over 5000 tonn humanitær hjelp til oss og er de nest beste hjelperne etter den russiske staten. De hjalp oss med å ta kontakt med partier i Hviterussland, Kirgisistan, Kasakhstan og Kina.

SWS:Og har dere kontakter med venstrekrefter i Vest-Europa?
BL: Ja til italienske, spanske og portugisiske kommunister og partiet Linke i Tyskland.

SWS: Hva skjer om det ikke blir en fredelig løsning i Donbass?
BL: Dersom krigen fortsettes, kommer konflikten over i sin avgjørende fase. Enten frigjøres de siste okkuperte områdene av Donetsk fra okkupasjonen under Kiev-arméen, noe som blir et hardt nederlag for president Porosjenko - eller folkerepublikken går under. Det blir ikke en ny Minsk 3-avtale, men sannsynligvis blir det eller annen politisk avtale.

SWS: Hvor stor innflytelse har militante høyre-nasjonale og fascister på Kiev-politikken?
BL: Fascister og høyre-ekstremister presser på, men de er først og fremst et instrument for det internasjonale oligarkiet, som avgjør overalt. Om USA, deres viktigste supporter som ikke er innstilt på en fredsavtale, stanser sin innblanding utenfra, vil konflikten i Ukraina løses.

SWS: Vesentlige deler av Minsk 2-avtalene, 15/2-2015, som amnesti for krigsdeltakere på begge sider, er fram til i dag ikke realisert. Hva må skje?
BL: Om utviklingen fortsetter slik, vil Kiev-regimet bryte sammen, grunnet interne konflikter. Vil de unngå det, må de snakke direkte med representanter for folkerepublikkene som til nå er utelukket fra Minsk-samtalene. Andre land kan fungere som garantister for inngåtte avtaler, men det blir ikke fredelig utgang av borgerkrigen uten at republikkene er forhandlingspart.

SWS: Hva bør den tyske regjeringen gjøre?
BL: Tyske rustningsbedrifter blomstrer. Å la være å sende panserkanoner og krigsutstyr mot folkerepublikkene, kan være første skritt. Det er bra om tyske og russiske diplomater klarer å få Porosjenko til å forhandle med de 2 folkerepublikkene.

SWS: Hvordan vil dere appellere til progressive krefter i Tyskland og resten av verden?
BL: Den venstreorienterte anti-kapitalistiske bevegelsen må organiseres bedre. Nettverket må bygges ut. Det trengs praktisk solidaritet. Proletarer i alle land stå sammen! Propagandaløgner om at Moskva-tropper kjemper i Donbass må avsløres og erstattes av informasjon om det som faktisk skjer. Til arbeidsfolk i Tyskland: Krev av deres regjering å stanse støtten til Kievs planer om å tilintetgjøre vår unge republikk. Hendene vekk fra folkerepublikken Donetsk! 
 
Oversatt for Friheten og Radio Arbeidet, Per Lothar Lindtner, 19/3-2016. Kilde: JW, 2/3-2016.   


Website Builder drives av  Vistaprint