Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA

Flagg- og merkedager
i Norden og Arktis råd   

6. februar         Feiring av Samefolkets dag. Flaggheis.
16. februar       Markering av Grunnloven av 1814. Flaggheis.                           www.stortinget.no  
8. mars            Markering av Kvinnedagen. Flaggheis.
20. mars           Vårjavndøgn. Brenning av ris
21. mars           Jordens dag. Flaggheis.  
9. april             Markering av dagen.www.fredsfond.info
23. april.          Nordens dag. Flaggheis.
24. april          Tsjernobyldagen. Flagg på halv stang.
30. april           Feiring av Færøyenes flaggdag. Flaggheis.        
1. mai              Mønstring på dagen. Flaggheis. www.lo.no  
8. mai              Feiring av Frigjøringsdagen.  Flaggheis   
17.mai             Feiring av Norges nasjonaldag. Flaggheis  
5. juni             Feiring av Danmarks grunnlovsdag.   
                      Flaggheis       
6. juni             Feiring av Sveriges nasjonaldag. Flaggheis          
7. juni              Markering av Unionsoppløsningen i 1905.
                      Flaggheis
9. juni             Feiring av Ålands selvstendighetsdag 9. juni
                           1922. Flaggheis
12. juni.           Russlands nasjonaldag. Flaggheis.
17. juni               Feiring av Islands nasjonaldag er
                           uavhengighetsdagen 17. juni 1944. Flaggheis 
21. juni            Sommersolverv og feiring av Grønlands
                           nasjonaldag (årets lengste dag) Flaggheis
23. juni            Sankthansaften. Bål og feiring.  
1. juli               Canadas nasjonaldag. Flaggheis.
4. Juli               USAs nasjonaldag. Flaggheis.
6. august          Hiroshimadagen. Tenning av lys.
7. eller 9. august  Urfolksdagen. Flaggheis.
21. september    Den internasjonale fredsdagen. Flaggheis.
22. september    Høstjevndøgn. Tenning av lys.
2. oktober          FNs internasjonale ikkevoldsdag. Flaggheis.
24. oktober        FN-dagengen. Flaggheis www.fn.no
6. desember       Markering av Finlands nasjonaldag. Flaggheis.
10. desember     Human Rights Day og utdelingen av Nobels
                        fredspris.
21. desember    Vintersolverv. Tenning av lys


Website Builder drives av  Vistaprint