Nordahl Grieg Fredsfond - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSE

Folkerepublikken Donetsk (FRD) åpner representasjon i Finland, 10/12-2017 i Finland.

3 dager etter Finlands 100-årsdag, 6/12, åpnes representasjons-senteret for Donetsk, 9/12, i Helsinki. Det får stor medie-dekning i Donetsk, Russland og Ukraina. Senteret har offisiell status i Finland fra høsten 2016 og er lagt inn i organisasjons-registeret.

  Johan Backman åpner FRD-representasjon i Finland. Lørdag, 10/12-2017. På bildet ser vi Backman sammen med barhodete Alexei Markov, kommandant i frivillig-bataljonen Prisrak (spøkelset): Markov overtok kommando etter attentatet på kommandant Igor Strelkov i 2015.

Fra sommeren 2014 har FRD-representasjon hatt juridisk hjelp fra Donetsk-myndigheter. Det er lang tradisjon i Finland å støtte representanter for ikke-anerkjente stater og naturlig å gi Donetsk-republikken den muligheten. Øst-Tyskland (DDR) og Palestina opplevde i sin tid det samme, trass i at de ikke var internasjonalt anerkjent. Det overrasker derfor ikke at flere finner som da støttet DDR, nå er supportere av folkerepublikken Donetsk. Det betyr trolig at mange finner, også intellektuelle, er positivt innstilt til Donetsk.

Finske myndigheter er tilfreds om en Donetsk-representasjon styrker landets internasjonale posisjon som fredsskapende gjennom prosessene rundt Minsk-avtalene.

 Donetsk-representasjonen har organisert reiser fra Finland til de to republikkene i Donbass og vil fortsette med det i 2018. Det er publisert bøker og organisert konferanser med nordiske eksperter. Viktigste resultat så langt er at de fleste i Finland kjenner til folkerepublikken Donetsk og godtar dens eksistens. Også journalister omtaler republikken med mer respekt.

Representasjons-kontoret åpnes i en god atmosfære med finner av ulik bakgrunn. Talen fra folkerepublikkens utenriksminister, Natalia Nikonorova, ble lest høyt for tilhørerne i starten av arrangementet, noe er gjengitt på plaketten under:

  »På vegne av innbyggerne i folkerepublikken Donetsk er vi takknemlige for finske bidrag til kontakt med et internasjonalt fellesskap. Åpning av senteret styrker medie,- kultur-og økonomi-forbindelser mellom våre to land. Vi er viss på at senteret vil føre til mer   samarbeid mellom to folk og vennskapelige forbindelser med alle nasjoner. Støtte til folket i Donbass og forsvar av våre felles internasjonale interesser gleder oss«. Natalia Nikonorova, utenriksminister i folkerepublikken Donetsk, 2017. (Plakett på Donetsk-senteret i Helsinki). 
  
Nikoronovas ord om »informasjonssenterets betydning« for medie,- kultur-og økonomi-bånd mellom Finland og Donetsk ble besvart av over 30 finske aktivister som signerte et brev med gratulasjoner til utenriksminister Natalia Nikonorova og løfter om å styrke relasjonene innen kultur, utdanning, informasjon, handel, turisme og ellers.

 Signert takkebrev fra finske aktivister til Donetsk-utenriksminister Nikonorova. 

Ansatte ved representasjons-kontoret og president i vennskapssambandet Finland-Novorossia, Jaana-Marika Kurtti, holdt velkomsttale for venner fra Russland, Novorossia og Donetsk-republikken.
 
Finske Donbass-venner var virkelig begeistret for å kunne russiske sanger både på finsk og russisk. Under åpningen ble det etablert en video-link til Janus Putkonen, den finske direktøren av informasjonsbyrået »DONi News«. Alle kunne ta ordet til fri debatt i en god atmosfære.

Lenin er med. Dypere symbolikk: Bolsjevikene ga Finland selvstandighet 6/12-1917, et av de første resultatene av den russiske revolusjon.

DONi News Agency, 10/12-2017, oversettelse for Friheten/radio Arbeidet, Per Lothar Lindtner, 11/12-17.  
 
 


Website Builder drives av  Vistaprint