Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA

`Sosiale rettigheter på EUs dødsliste`:

Det som er viktig for EU-parlamentet, strykes av EU-kommisjonen. Samtale med Gabi Zimmer (GZ), som leder GUE/NGL, også kalt nordisk-grønn-venstregruppe i EU-parlamentet med 52 representanter fra 14 land. Johannes Supe (JS) i Junge Welt intervjuer.

JS: Dagens EU-parlament ble valgt i mai 2014. Hvilke tendenser ser du fra da av?

GZ: Høyresiden styrkes. Nå ledes en høyregruppe av Marine Le Pen. Det påvirker klimaet. 70 år etter frigjøringen fra fascismen vil ingen debattere offentlig. De er redd for å gi Le Pen en talerstol. Ellers ser vi at sosialdemokrater og konservative, de største parlamentsgruppene danner storkoalisjon. Mindre fraksjoner blir stadig marginalisert. Alle former for obstruksjon. Er i bruk. For å få votering med navneopprop, krever de nå at minst 10 % av representantene må avgi stemme.      

Gabi Zimmer. Foto: Hannibal dpa/lbn/dpa - Bildfunk.

JS:Hvordan er den parlamentariske hverdagen? Hvor lenge varer det fra grunngitt spørsmål er stilt til `regjeringen`, dvs EU-kommisjonen, svarer?

GZ: Det er meget variert. Svar på skriftlig spørsmål kan noen ganger ta 11 måneder, men det er ikke vanlig. Det er svært få regler som begrenser hvor lenge vi må vente på svar. Dessuten skal kommisjonen ha rett til selv å avgjøre om den i det hele tatt vil svare. Den avgjør selv om den skriftlige henvendelsen er `akseptabel`.

JS: EU er rett og slet ikke blitt mer demokratisk etter de siste valgene til EU-parlamentet?

GZ: Slik er trenden. Mest mulig overføres til teknokrater. Eksempel: I flere måneder har parlamentet drøftet `moderskaps-linjen`. Men så overtok EU-kommisjonen hele saken uten at parlamentet kunne gripe inn. Argument: Det lar seg ikke gjennomføre. Sosiale rettigheter og rettigheter for ansatte står øverst på EU-kommisjonens såkalte `dødslista`, for slagordet der er : `avbyråkratisering`.

JS: Og det bryter vel med dine forestillinger?  

GZ: Jeg sier det slik: EU-parlamentet må overta initiativet. Først da kan det opptre som et suverent organ. De folkevalgtes rettigheter må styrkes. Det samme gjelder innbyggernes tilgang på informasjon. Ingenting må avgjøres uten votering i parlamentet, og innbyggerne må ha flere rettigheter. Alle former for direkte demokrati må styrkes og forplikte kommisjonen. 

JS: GUE/NGL har nå kun 52 av 751 EU-folkevalgte. Om gruppen etter neste valg hadde økt til 400 partikamerater, ville dere da være i stand til å demokratisere EU?

GZ: Nei, parlamentet kan jo ikke en gang avgjøre om Strasbourg skal være fast møtested. 

JS: Hvordan vil du endre EU?

GZ: Det er bare mulig ved å endre styrkeforholdet i hvert enkelt EU-land. Det er de som må endre det grunnleggende i EU-traktatene.

JS: EU har 28 medlemsland. Med god vilje kan vi si at 1 land blant de 28 er venstreorientert; Hellas. Det er ingen vilje til grunnleggende endringer i de 27 andre EU-landene.

GZ: La oss først se resultatet av valget i Spania. Så har vi Portugal og Irland. Men jeg tror ikke på et så totalt omslag, men mener det er viktig at en venstre-regjering, særlig i en svakere økonomi, ikke blir stående alene. Vi må videreføre kampen for en annen EU-politikk i hvert enkelt EU-land. Nettopp tysk venstreside må gå i spissen. Det finnes ingen andre alternativ. 

JS: Jo, EU-utmelding. Representantene fra KKE, det greske kommunistpartiet går inn for det. De har jo også meldt seg ut av gruppen din i EU-parlamentet.

GZ: Det er ikke bedre. Siden sist er økonomi og samfunn så EU-tilpasset at det først og fremst vil skade befolkningen raskt. Å tro det er mulig å reetablere en økonomi i et fritt marked og trekke de store investorene til Hellas, er en ønskedrøm. Det fungerer ikke slik.
 
JS: Og vil det fungere bedre med EU?
 
GZ: Det får vi se. Akkurat nå ser det virkelig ikke bra ut. Spørsmålet er om vi har innflytelse på det som skjer slik at vi kan rette opp en feilaktig kurs. Det er helt åpent for meg.

Oversatt av Per Lothar Lindtner, 10/1-2016. Kilde: JW/Johannes Supe, 4/1-2016.                                             
 

Website Builder drives av  Vistaprint