Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA
Konferansen om samkvem og tillitskapende tiltak i Asia

Konferansen om samkvem og tillitskapende tiltak i Asia, CICA som i dag består av 24 land: Afghanistan, Aserbajdsjan, Bahrain, De forente arabiske emirater, Egypt, India, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kambodsja, Kasakhstan, Kina, Kirgisistan, Mongolia, Pakistan, Palestina, Sør-Korea, Russland, Tadsjikistan, Thailand, Tyrkia, Usbekistan og Vietnam.

CICA er i dag bygget opp med hovedfokus på dialog og bygge tilliten til hverandre. Kina skal de to neste årene lede organisasjonen og vil arbeider for at CICA bygger ut sin kapasitet og institusjon, og med det begynner å legge til rette for at medlemsland avholder samtaler angående forsvar. Kinas president Xi Jinping vil at asiatiske problemer skal løses av asiatiske nasjoner, og ser for seg et sikkerhetsnettverk som dekker hele regionen, framfor at enkelt land skal ha enkeltavtaler, med som for eksempel USA.

Russland har tatt konsekvensene av USAs og EUs sanksjonspolitikk og den ukrainske regjeringens uansvarlige gasspolitikk og gassretorikk og «EUs-kompromiss». Det ble avvist i helga 14.-15. juni.

I mai signerte Kina og Russland en gassavtale der Kina betaler ca. 2400 milliarder for en 30 år lang gassleveranse. Kina er allerede i god gang med å bygge rørledninger mot Sør-Asia og dette vil påvirke markedene i Japan og Sør-Korea. Europa må etter sanksjonene mot Russland se seg om etter nye importører.

Russland revitaliserer også sine forbindelser med Nord-Korea og i april avla en av Russlands visestatsministre, Jurij Trutnev, en tredagers visitt som kan innlede en ny fase i Russland-Nord-Korea forholdet. 

Russland som har en liten grense til Nord-Korea foreslår både økt handel og utviklingsprosjekter. Russlands nasjonalforsamling Dumaen, skal stemme over et forslag om å ettergi nesten 10 milliarder dollar i gjeld fra Sovjet-tiden. Videre har Moskva lovet å reinvestere rundt 1 milliard dollar som Pyongyang skylder i en transibirsk jernbanelinje gjennom Nord-Korea til Sør-Korea. Selv om planene er på et tidlig stadium, kan de bli lønnsomme for alle de tre landene, da også en gassrørledning, som skal gjøre Russland i stand til å selge gass til Sør-Korea er en del av planen.

Russland orienterer seg mot øst etter at EU har signalisert at de ønsker å bli mindre avhengig av Russland. USA og EUs sanksjonspolitikk mot landet har nok også bidratt til at Russland vil gjøre gasseksporten mindre avhengig av salg til Europa. En tredjedel av EUs gassimport kommer i dag fra Russland.

I mai undertegnet Russland avtalen med Kasakhstan og Hviterussland om å omdanne tollunionen de etablerte i 2010, til Euroasiatisk økonomisk union. Endringen trer i kraft fra årsskiftet. Det ventes at ytterligere to tidligere sovjetstater, Armenia og Kirgisistan, skal slutte seg til unionen sammen med Tadsjikistan.

www.s-cica.org

Website Builder drives av  Vistaprint