Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA
Barentskonferansen i gang i Harstad
 
Konferansen, som startet 22. april, har felles transportplan for regionen, ungt entreprenørskap og fremtidens samarbeid på sakskartet. Denne sjette Barentskonferansen i rekken avsluttes 24. april.
 
INNHOLD
 
Stortingspresident Dag Terje Andersen og sametingspresident Egil Olli.
– Det er først og fremst menneskene og det menneskelige fellesskapet gjennom folk-til-folk-samarbeidet som har vært det sentrale i Barents-samarbeidet, sier stortingspresident Dag Terje Andersen.
Samarbeidet feirer 20 år i år, og stortingspresidenten, som er vert for konferansen, har vært med helt fra starten. Mange viktige resultater– Barents-samarbeidet har skapt mange viktige resultater. Ikke bare har det bidratt til å normalisere naboforholdene i regionen.
 
Vi har fått grenseboerbeviset som har bedret mobiliteten over landegrensene, og, ikke minst, delelinjeavtalen som har definert klare grenser til sjøs mellom Norge og Russland, sier stortingspresidenten.   
 
Urfolkene må deltaSametingspresident Egil Olli åpnet konferansen sammen med stortingspresident Dag Terje Andersen. I sin åpningstale påpekte han at mye bra har skjedd for dem som bor i regionen. Samtidig sa han at urfolkene i regionen har rett til selvbestemmelse, og at denne retten må anerkjennes når man diskuterer utnytting av naturressurser. – Interessen for naturressursene er stor. Utviklingen må skje gjennom dialog mellom urfolk og myndigheter, understreker Olli. 
 
Aili Keskitalo, sametingsrepresentant, fulgte opp:
– I den nye Kirkenes-erklæringen må urfolkene i hele regionen få større muligheter til å bidra til å skape en bedre fremtid for alle som bor i Barentsregionen, sier hun.

 
 
Website Builder drives av  Vistaprint