Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - BASISINTEKT, KARBONBALANSE og KLIMA

Duen med talesymbol er fra en helleristning fra jegersteinalder. Dette vakre symbolet er risset inn i en berghelle i Eastern, Woodland, East Missouri, USA.

Talesymbolet minner oss om at det frie ord i fortid, i samtid og i framtid er en del av sammenhengene mellom natur og kultur, og er emblemet til Nordahl Grieg Fredsfond.

Nordahl Grieg Fredsfond
 
ledes av Knut Vidar Paulsen, Sandefjord, Norge.

Støttemedlem for Nordahl Grieg Fredsfond se venstre kolonne.

*
Nordahl Grieg Fredsfond ble opprettet av Den norske Fredskomité i 1982.

NGF utgir den periodiske elektroniske budstikka: VENNSKAP og har utgitt årsskriftet Vintersolverv i samarbeid med Stiftelsen Natur og Kultur.

*
146 land har støttet FN resolusjonen som forbyr atomvåpen. 177 land støtter Norges FN-resolusjon for å få i gang forhandlinger om atomvåpenreduksjoner. 7 land stemte avholdne.
 
Fra dekket på en krysser utenfor Newfoundland sendte i august 1941 Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt ut Atlanterhavs-erklæringen med fredens mål: Demokrati, menneske-rettigheter og frihet fra nød.
 
 
Underskriftsaksjonen for Norden som en traktatfestet atomvåpenfri sone på 1980-tallet samlet i Norge inn 540 238 underskrifter og flere millioner i Norden. I dag har 110 stater sluttet seg til verdenssamfunnets 6 traktater om atomvåpenfrie soner.
 

Artikler av forfattere står for deres egen regning.

De samsvarer ikke nødvendigvis med Nordahl Grieg Fredsfonds vurderinger.

Fondet har søkt å komme i kontakt med samtlige rettighetshavere.
Henvendelser vedrørende rettigheter kontakt:
Nordahl Grieg Fredsfond, Tidemands gate 4, N-3211 Sandefjord

(c) Nordahl Grieg Fredsfond
 
Redaktør: Knut Vidar Paulsen.
 
Website Builder drives av  Vistaprint