Nordahl Grieg Fredsfond - Stiftelsen Natur og Kultur

Sandefjord i våre hjerter av 16.12.2017 se venstre kolonne.

Utkast til program: Nordmarken Symposiet 2018, se venstre kolonne

Vi gratulerer ICAN
med Nobel Fredspris

En kilde til sjølråderett med omfordeling av rikdom, nedrustning, klimabalanse, nordisk alliansefrihet, nasjonal suverenitet, autonomi og sunn mat i en naturhumanistisk framtid, se ÅPENT BREV 18.10.2017 i venstre kolonne

Høringsinnspillet:

Naturhumanistisk framtid - Humankind 2018: Fred - Nedrustning - Klimabalanse. Endringsplan med tillitsskapende tiltak 2017 til 2030, datert Luggerud 30.09.2017 ligger ute i venstre kolonne.

Tiltak og framtid av 30.09.2017 se venstre kolonne.

FNs 17. bærekraftsmål ligger ute i venstre kolonneFørste Stortingspresident Marit Nybakks tale: Grunnloven, folkesuverenitet og atomvåpen
- finner du under Haukerød Symposiet 2014 i venstre kolonne.

Nordahl Grieg Fredsfond
 
ledes av Knut Vidar Paulsen (Sandefjord).
 
Nordahl Grieg Fredsfond ble opprettet av Den norske Fredskomité i 1982. Sekretariatet ligger i Sandefjord og virker for fred - nedrustning - klimabalanse i en grønn, blå og rød bølge for en naturhumanistisk framtid.
 
146 land har støttet FN resolusjonen som forbyr atomvåpen. 177 land støtter Norges FN-resolusjon for å få igang forhandlinger om atomvåpenreduksjoner. 7 land stemte avholdne.
 
Fra dekket på en krysser utenfor Newfoundland sendte i august 1941 Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt ut Atlanterhavserklæringen med fredens mål: Demokrati, menneskerettigheter og frihet fra nød.
 
 
Underskriftsaksjonen for Norden som en traktatfestet atomvåpenfri sone på 1980-tallet samlet i Norge inn 540 238 underskrifter og flere millioner i Norden. I dag har 110 stater sluttet seg til verdenssamfunnets 6 traktater om atomvåpenfrie soner.
 
Artikler av forfattere står for deres egen regning.

De samsvarer ikke nødvendigvis med Nordahl Grieg Fredsfonds vurderinger.

(c) Nordahl Grieg Fredsfond
 
Redaktør: Knut Vidar Paulsen.
 
Website Builder drives av  Vistaprint