Nordahl Grieg Fredsfond - Stiftelsen Natur og Kultur
 
* FN-traktaten.
 
* FNs menneskerettighetskonvensjoner om politiske, sivile, sosiale, økonomiske og kulturelle menneskerettigheter.
 
* Helsinkidokumentet fra 1975.
 
* Brandtkommisjonen rapport 2: I samme båt nord/sør. Samarbeid for en bedre verden.
 
* Palmekommisjonen: Sikkerhet i fellesskap – Et program for nedrustning.
 
* Brundtlandskommisjonen: Vår felles framtid – Verdenskommisjonen for miljø og utvikling.
 
* Cuéllarkommisjonen: Verdenskommisjonen for kultur og utvikling.
 
For nedrustning, felles sikkerhet og samarbeid.
   Et handlingsprogram til 2005.
 
* Vintersolververklæringen 2009.
 
* Charter for naturhumanisme.
 
Verdenserklæringen – Vår nordlige dimensjon

* Vår nordlige dimensjon

Website Builder drives av  Vistaprint