Nordahl Grieg Fredsfond - Stiftelsen Natur og Kultur
Utkast til program:

Nordmarken Symposiet 2018

Forsamlingshemmet i Holmedal, Årjäng kommun, Värmland den 9. til 11. august innen Den demilitariserte sonen mellom Norge og Sverige fra 1905.

Fordypningsdager:Äppelgården Luggerud den 12. - 13.  august


FRED ‒ ÅPENHET SAMHOLD: KLIMABALANSE ‒ NEDRUSTNING  ‒ BASISINNTEKT og FORDELING ‒ NATURHUMANISME og FORVALTNING ‒ ANSVAR og KULTUR

SYMPOSIET og FORDYPINGSDAGENE melder du deg på ved å sende påmeldingen til stnaku@gmail.cominnen 1. juli.

Nordmarken Symposiet 2018 (NMS-2018)påmelding for én person koster nkr. 300,-. som betales til: Stiftelsen Natur og Kultur; bankkonto 16450480413 innen 1. juli. Merk innbetalingen med navn og: NMS-2018.

Branninstruks avgjør om det er ledig plasser. Dagsbesøkende oppgir navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, eventuelt organisasjon ved oppmøte og betaler kr. 100,-.

Til Nordmarken Symposiet 2018 er det innvitert foredragsholdere, samt representanter fra de tre Sametingene i Norden, selvstyremyndighetene på Færøyene, Grønland og Åland, og ambassadører fra: Kazakstan, Indonesia, Vietnam, Island, Irland, Storbritannia, Nederland, Danmark, Tyskland, Polen, De baltiske land, Finland, Russland, USA, Canada og Kina,


TORSDAG den 9. august kl. 08.00. Flaggheis på halv stang ved Forsamlingshem for ofrene i Hiroshima, Nagasaki og for alt liv drept i kriger på Moder Jord

Ankomst av: Bike for Peace. Flagget heises til topps.

Kl. 9.45. Appeller på Nagasakidagen for: Fred og avskaffelse av atomvåpen innen år 2020 ved Tore Nærland, leder av Bike for Peace og Poul Ek Sørensen, leder av Esbjerg fredsbevegelse.

Arrangører: Bike for Peace www.bikeforpeace.no ‒ Nordahl Grieg Fredsfond www.fredsfond.info, Den elektroniske budstikka VENNSKAP ‒ Äppelgården Luggerud www.norfm.org, Visthuset bibliotek og arkiv ‒ Vestfold og Verdensarven www.leidin.info ‒ Stiftelsen Natur og Kultur og Årsskriftet Vintersolverv
 

TORSDAG 9. AUGUST KL. 10.00 – 15.00 — Forsamlingshemmet

10.00 Om Symposiet ved Knut Vidar Paulsen, leder av Nordahl Grieg
         Fredsfond.

10.05 Åpning av Nordmarken Symposiet 2018
         ved Kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer
         (Sosialdemokratene)

10.20 Fred, nøytralitet, Norden, Østersjøen og atomvåpenfrie
         områder ved utenriksminister Margot Wallström
         (Sosialdemokraterna), Sverige.
   
11.05 Ordskifte

11.25 Lunch

12.10 Åland  till besvär eller nytta? vid Kjell Åke Nordquist,
         Tidigare direktør TS, Ålands Fredsforskningsinstiitutt.

13.10 Kaffe

13.20 Det autonoma Åland mitt i Ôstersjön ‒ vikten av att få
         internationellt stöd för neutraliseringen om förtroendet
         skall kunna bevaras ved Elisabeth Naucler, jurist
         och tidigare riksdagsledamot Finlands riksdag. Ålands
         representant.

14.00 Ordskifte

14.20 Foredragstekst er ikke ennå mottatt etter invitasjon av
         Ola Elvestuen, Klima og miljøvernminister (Venstre), Norge

15.00 Ordskifte

15.15 Nullutslipp av klimagasser, klimamål, klimabalanse og
         temperaturnedgang ved Tine Sundtoft, tidligere Klima og
         miljøvernminister (Høyre), Norge

16.00 Slutt for dagen i Forsamlingshjemmet
 
         Bad i Holmedalsjön.

17.30 Blomsternedleggelse for atombombeofrene i Hiroshima,
         Nagasaki og for alt liv drept i kriger på Moder Jord ved
         minnesteinen for 100 årsmarkeringen av den fredelige
         unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905.

18.00 Middag for foredragsholderne og inviterte gjester.

19.00 Kåseri: Mitt liv med Bike for Peace ved Tore Nærland 
     
19.30 Birgitte Grimstad og Mikael Wiehe formidler: GLIMT FRA ET
         LANGT VISELIV - KRIG ER FORAKT FOR LIV. FRED ER Å SKAPE.
 

FREDAG 10. AUGUST: KL. 10.00 - 14.30 — Forsamlingshemmet

09.30 Velkommen

09.35  Norge og krigene ‒ fred og nedrustning ved Audun
          Lysbakken, Stortingsrepresentant (leder av SVs gruppestyre
          på Stortinget og leder av Sosialistisk Venstreparti), Norge

10.05 Ordskifte

10.20 Europarådet, menneskerettigheter og autonomi i Europa
         ved Thorbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet.

11.05 Ordskifte. 

11.30 Lunch

12.15 Basislønn og omfordeling i Norge, Norden og innen
         medlemslandene i Organisasjonen for sikkerhet og    
         Samarbeid i Europa ved Anne-Lise Bakken, tidligere             
         Forbruker og administrasjonsminister (Arbeiderpartiet), Norge

13.00 Ordskifte. 

13.15 Kaffe

13.30 Demilitariserte og tillitsskapende soner ‒ Har og kan
          Norden og Arktisk råd vise vei? ved Anniken Huitfeldt, leder
          av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget
          (Arbeiderpartiet), Norge

14.15 Ordskifte

14.30 Slutt for dagen i Forsamlingshemmet.
 
Bad i Holmedalsjön.
 
17.00 Middag for foredragsholdere og gjester.
    
19.30 Allsang og kulturprogram ved Odd Georg Murud
 

LØRDAG 11. AUGUST: KL. 10.00 - 13.00 — Forsamlingshemmet

09.30 Velkommen

09.35 Ulum Dalska (vi ska tala älvdalska)vid Emil Eriksson, leder av
         Ulum Dalska,

10.05 Ordskifte

10.20 Earja (Idre Sameby) vid Benny Jonsson, ordförande i Eajra.

10.50 Svahken sijte (Elgå reinbeitedistrikt) ved Jan Aksel Danielsen,
         leder Svahken sijte

11.20 Ordskifte

11.30 Kaffe

11.50 Minoriteter i Norge og Norden ved Ingvill Thorson Plesner,
         forsker HL-senteret, Norge

12.20 Ordskifte

12.35 Lunch

13.20 Status og visjon ‒ hvilken landbrukspolitikk trenger
         Norden og arktiske land ved Ann Merete Furuberg, leder av
         Norges Bonde og Småbrukerlag

14.05 Ordskifte

14.30 Avslutning ved Knut Vidar Paulsen, Stiftelsen Natur og Kultur.
 
         Bad i Holmedalssjøen
 
17.00 Middag for foredragsholdere og gjester.

19.00 Folkemusikkgruppe frän Älvdalen underholder.


SYMPOSIET og FORDYPINGSDAGENE melder du deg på ved å sende påmeldingen til stnaku@gmail.com innen 1. juli.

Nordmarken Symposiet 2018 (NMS-2018) påmelding for én person koster nkr. 300,-. Fordypningsdagene (FD-2018) påmelding for én person koster nkr. 200,- betales til: Stiftelsen Natur og Kultur; bankkonto 16450480413 innen 1. juli. Merk innbetalingen med navn og: NMS-2018 eller FD-2018 etter hva du har meldt deg på.

Branninstruks avgjør om det er ledig plasser. Dagsbesøkende oppgir navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt organisasjon ved oppmøte og betaler kr. 100,-.

Programmet for symposiet er under utvikling og ikke alt er ennå på plass.

Hvordan komme til Nordmarken Symposiet 2018.

Fly til Gardemoen og Karlstad

Ekspressbuss fra Oslo og Karlstad til Årjäng. På Konsum og ICA i Årjäng kan én handle mat. ICA ser én fra busstasjonen i Årjäng.

Bil E-18 - ca. 1,45 time fra Oslo - ca. 1,30 time fra Moss - ca. 1,30 time fra Karlstad.

Det blir organisert henting med bil for de som kommer med buss til Årjäng.

De uten bil kan sitte på med de som har bil. Dette avtaler deltakerne seg imellom.
*
Äppelgården Luggerud virker for sjølberging med sjølhushold.

Sjølhushold gjelder også for andre overnattingstedene vi kan tilby.

Det er telt til utlån, for de deltakere som ønsker en slik løsning. Kontakt telefon er: 0047 41 50 62 71 /  e-post: stnaku@gmail.com.

Andre overnattingstilbud i Årjäng kommun er:

Töcksfors Camping och Fritid https://tocksforscamping.se
Töcksfors Rumsuthyrning, se www.arjang.se – e-post: istomberg@telia.com
Turistgården STF Töcsfors www.turistgarden.com
Årjäng Camping & Stugor Sommarvik www.sommarvik.se
Nordmarken Kanot Center AB www.nordkanot.se
Best Western Hotel Årjäng www.hotelarjang.com
 
Ferieopphold
For de som ønsker opphold før eller etter Symposiet fra 6. til 13. august er normen kr. 50,- pr. sengeplass pr. døgn gitt som gave til Nordahl Griegs Fredsfond.

Ved deltakelse i gjøremål er oppholdet gratis. Boksamlinger finnes i Visthuset bibliotek och arkiv.

Du kan låne sykler, kano og båt, for å utforske sjøsystemene i kommunen, fornminner og bergmaleriene fra jegersteinalder.

Årjäng kommun har Nord-Europas største konsentrasjon av bergmalerier.

Én tur med turistbåt på Dalsland kanal passerer fra Bengtfors til Håverud 26 sluser og er én hyggelig sommer opplevelse.

Etter avtale kan det bli turer til fornminner innen Nordmarkens Verdensarv eller inn i elgen og ulvens rike.

Ferierende på Äppelgården Luggerud har kort vei til bad og til skogen, for å plukke bær og sopp mm.

Du/dere er velkomne.

Knut Vider Paulsen

Website Builder drives av  Vistaprint