Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - KLIMABALANSE - BASIS-/MINIMUMSINNTEKT - HJEMFALL - KULTUR

Nordmarken Symposiet 2018

Forsamlingshemmet i Holmedal, Årjäng kommun, Värmland den 9. til 11. august innen Den demilitariserte sonen mellom Norge og Sverige fra 1905.

Fred på og med Moder Jord

FRED ‒ ÅPENHET ‒ SAMHOLD; FORSONING ‒ VERDILEDELSE, NEDRUSTNING, BASIS- og MINIMUMSINNTEKT, HJEMFALL, NULLUTSLIPP og KLIMABALANSE  ‒ LANDBRUK,  HÅNDVERK, INDUSTRI og FORDELING ‒ HØSTING, FORVALTNING, ANSVAR og KULTUR  

NORDMARKEN SYMPOSIET 2018 i Forsamlingshemmet i Holmedal, Årjäng kommun i Värmland. Symposiet er åpent for alle. Tlf.: +47 41 50 62 71.

ONSDAG 8. AUGUST INNLOSJERING OG MIDDAG ‒ ÄPPELGÅRDEN LUGGERUD   

14.00  Innlosjering for de som skal bo på Äppelgården Luggerud, i Bäckevarv eller i Holmedal. 
16.00 ‒ 17.30 Middag – svensk matjesill mm. 
18.00 Kveldstur i Hemaanet Bäckevarv. 
20.00 Samling på tunet.  
 
TORSDAG den 9. august kl. 08.00 på Nagasakidagen flaggheis på halv stang ved Forsamlingshemmet i Holmedal, for ofrene i Hiroshima, Nagasaki og for alt liv drept i kriger på Moder Jord 
Kl. 08.00 Vandringsleden fra Miljöstasjon i Selen gås til Hajom skans. De som deltar på Nordmarken Symposiet 2018 gårtil Forsamlingshemmet i Holmedal. 

Kl. 9.00. Appell og bön på Nagasakidagen for: Fred, nedrustning, klimabalanse, avskaffelse av atomvapen og frihet fra nød vid Henrik Wiig Pettersson, Socialdemokratiska Ungdomsförbundet, Årjäng, vid Märta Svensson, Ungdoms-representant, Centern, Årjäng/Leon Helliksson, ordförande i Centerns ungdomsförbund, ArvikaÅrjäng och vid Rune Wallmyr, kyrkoherde Nordmarken Pastorat, Församlingspräst för Holmedal-Karlanda. Etter appellene og bön heises flagget til topps.

TORSDAG 9. AUGUST KL. 9.30 – 16.30 — Forsamlingshemmet i Holmedal 

09.30 Om Symposiet ved Knut Vidar Paulsen, leder av Stiftelsen Natur og Kultur.
09.35 Åpning av Nordmarken Symposiet 2018 vid  Daniel Schützer                                   (Sosialdemokratene), kommunstyrelsen i Årjängs ordförande.             
09.50 Årjäng kommuns politik och frågan: 1) Klimat, 2) Ordförande för fred vid           Daniel Schützer (Sosialdemokratene), kommunstyrelsen i Årjängs ordförande.
10.05 Ordskifte.
10.20 Det autonoma Åland mitt i Östersjön ‒ vikten av att få internationellt                   stöd för neutraliseringen om förtroendet skall kunna bevaras ved                           Elisabeth Naucler, jurist och tidigare riksdagsledamot Finlands riksdag.                       Ålands representant.
11.05 Ordskifte
11.15 Innledningen fortsetter ved Elisabeth Naucler
11.45 Ordskifte
11.55 Lunsj
12.50 FNs 17. bærekraftsmål «Transforming Our World. The 2030 Agenda for                   Sustainable Development» ‒  samtid og framtid ved Knut Vidar Paulsen, leder           av Stiftelsen Natur og Kultur
13.35 Ordskifte og kaffe/te
13.55 Utenriks- og forsvarskomiteen i Norges møte med det russiske                               føderasjonsrådets utenrikskomité i Moskva 31. mai, møte i New York 17.              –19. juni og Washington DC 19.–21. juni, veien videre og utfordringene               ved et medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen i Norge
14.40 Ordskifte.
15.00 Slutt for dagen i Forsamlingshjemmet 

Bad i Holmedalsjön. 

Sted: Äppelgården Luggerud  

17.00 Blomsternedleggelse for atombombeofrene i Hiroshima, Nagasaki og for alt liv           drept i kriger på Moder Jord ved minnesteinen for 100 årsmarkeringen av den             fredelige unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905. 
18.00 Apretiff. Middag ‒ Spekeskinke og fenalår med flattbrød og Kvitseidsmør, for            foredragsholderne og deltakere. Bær fra gården med vaniljesaus til desert.  

FREDAG 10. AUGUST: KL. 9.30 - 15.15 — Forsamlingshemmet i Holmedal  

09.30 Velkommen ved Knut Vidar Paulsen, leder av Nordahl Grieg Fredsfond
09.35  Fred på og med Moder Jord ‒ jenter og kvinners rettigheter og                               muligheter ved Marit Nybakk, leder av Norsk Kvinnesaksforening, tidligere               1. Stortingspresident (Arbeiderpartiet) og president for Nordisk Råd i                           2013.
10.05 Ordskifte
10.20 Status og visjon ‒ hvilken landbrukspolitikk trenger Norden og arktiske               land ved Ann Merete Furuberg, leder av Norges Bonde og Småbrukerlag
11.05 Ordskifte. 
11.30 OSSE och det geopolitiske läge vid Christian Holm Barenfeld (Moderaterna,             från Värmland), ledamot i OSSE-delegasjonen i Riksdagen, Sverige 
12.00 Ordskifte
12.15 Lunsj
13.00 Kulturprogram vid elever ved musik skolan i Årjäng kommun   
13.30 Fred på och med Moder Jord: Nedrustning, basinnkomst, nullutslipp och           klimabalance vid Gunilla Svantorp (Sosialdemokraterna),                                      riksdagsledamot från Värmland.
14.00 Ordskifte
14.15 Løsninger for norsk atomavfall og dekommisjonering av anleggene ved                 Henning Refshauge Vahr, sektordirektør for Atomavfall og                               
          Dekommisjonering,Institutt for energiteknikk i Norge.
15.00 Ordskifte
15.15 Slutt for dagen i Forsamlingshemmet. 

Bad i Holmedalsjön. 

Sted: Äppelgården Luggerud 

17.30 Apretiff. Middag ‒ Elgsteik, Värmlandskorv og hvalbiff grilles og serveres med           poterer og salat vaniljesaus til desert.
19.30 Kulturprogram    
   
LØRDAG 11. AUGUST: KL. 9.30 - 12.30 — Forsamlingshemmet i Holmedal  

09.30 Velkommen Knut Vidar Paulsen, Stiftelsen Natur og Kultur
09.35 Neutralitet och hemfallNedrustning, basinnkomst, nullutslipp och                     klimabalance vid Mattias Forsberg (Vensterpartiet), tredjenamn på                             riksdagslistan i Värmland.
10.20 Ordskifte
10.30 Situasjonen i det høye nord Karbonbalanse, temperaturnedgang og                     klimabalanse ‒  Tiltak ved Knut Vidar Paulsen, Stiftelsen Natur og Kultur
11.15 Ordskifte
11.30 Fred på og med Moder Jord ved Knut Vidar Paulsen, Äppelgården Luggerud
12.15 Ordskifte
12.30 Avslutning ved Knut Vidar Paulsen, Nordahl Grieg Fredsfond. 

Vel hjem.

Arrangører: Nordahl Grieg Fredsfond www.fredsfond.info, den elektroniske budstikka: VENNSKAP ‒ Äppelgården Luggerud www.norfm.org, Visthuset bibliotek och arkiv, Nordmarken Värdsarv, Vestfold og Verdensarven – www.leidin.info, Stiftelsen Natur og Kultur og Årsskriftet Vintersolverv. 

*

I Mangårdsbygnaden (1856), Stugan på Kuel (1799) mm. kan du overnatte. 
Sovepose benyttes i de andre overnattingstedene vi tilbyr i Bäckevarv og i Holmedal. 
Gården har telt og lavo til utlån, for deltakere som ønsker en slik løsning.     

Hvordan komme til Forsamlingshemet i Holmedal och Äppelgården Luggerud:   

Fly til Gardemoen og Karlstad 
Ekspressbuss fra Oslo og Karlstad til Årjäng. 
Bil E-18 ‒ ca. 1,45 time fra Oslo ‒ ca. 1,30 time fra Moss ‒ ca. 1,30 time fra Karlstad ‒ ca. 2 timer fra Strømstad ‒ ca. 4 timer fra Göteborg.   

Vi henter med bil de som kommer med buss til Årjäng og skal overnatte på gården, i Hemaanet Bäckevarv eller i Holmedal.   

Samkjøring med bil fra gården til Forsamlingsmemmet i Holmedal.
 
*
Andre overnattingstilbud i Årjäng kommun er:
 
Töcksfors Camping och Fritid https://tocksforscamping.se
Töcksfors Vandrarhem www.turistgarden.com
Årjäng Camping & Stugor Sommarvik www.sommarvik.se
Best Western Hotel Årjäng www.hotelarjang.com

Välkommen till Nordmarken.


Kart over Holmedal med Äppelgården Luggerud i Bäckevarv, Årjäng kommun i Värmland. Holmedal forsamlingshemmet ligger i Holmedal sør for kirken ved Holmedalsjöns østre side.Website Builder drives av  Vistaprint