Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - KLIMABALANSE - INKLUDERING - HJEMFALL - LIKEVERD - KULTUR

Utkast til program, se også www.norfm.org og www.leidin.info

Nordmarken Symposiet 2018

Forsamlingshemmet i Holmedal, Årjäng kommun, Värmland den 9. til 11. august innen Den demilitariserte sonen mellom Norge og Sverige fra 1905.

Fred på og med Moder Jord

FRED ‒ ÅPENHET ‒ SAMHOLD; NEDRUSTNING ‒ BASISINTEKT ‒ KLIMABALANSE ‒ HJEMFALL ‒ TEMPERATURNEDGANG ‒ LIKEVERD

Til Nordmarken Symposiet 2018 blir Sametingets styrelsesord-förande i Sverige og Sametings presidentene i Norge og Finland invitert, samt ambassadører fra: Storbritannia, Nederland, Belgia, Danmark, Tyskland, Polen, De baltiske land, Finland, Russland, USA, Canada, Nord- og Sør-Korea, Japan og Kina.
 
SYMPOSIET kan du melde deg på innen 1. august til [email protected].
 
TORSDAG den 9. august på Nagasakidagen kl. 08.00. Flaggheis på halv stang ved Forsamlingshemmet i Holmedal, for ofrene i Hiroshima, Nagasaki og for alt liv drept i kriger på Moder Jord
 
Kl. 08.00 De som ønsker det går Vandringsleden fra Miljöstasjon i Selen eller leden från Hajom skans til Forsamlingshemmet i Holmedal.
 
Kl. 9.00. Flagget heises til topps. Appell og bön på Nagasakidagen for: Fred, nedrustning, hjemfall, klimabalanse, avskaffelse av atomvåpen og fattigdom ved Jan Ask, tilrettelegger for Nordiska fredssamtal i Degersfors och vid Rune Wallmyr, kyrkoherde Nordmarken Pastorat, Församlingspräst för Holmedal-Karlanda

Arrangører: Nordahl Grieg Fredsfond www.fredsfond.info ‒ Äppelgården Luggerud – www.norfm.org, Visthuset bibliotek og arkiv, Nordmarken Värdsarv, Naturhumanistisk forbund, Nordisk fred, miljø og vitensenter ‒ Vestfold og Verdensarven – www.leidin.info, Internasjonalt senter for etterkommere etter krigsseilere, Stiftelsen Natur og Kultur og Årsskriftet Vintersolverv.


 TORSDAG 9. AUGUST KL. 10.00 – 16.30 — Forsamlingshemmet i Holmedal
 
10.00 Om Symposiet ved Knut Vidar Paulsen, leder av Stiftelsen
         Natur og Kultur.
10.05 Åpning av Nordmarken Symposiet 2018 vid 
         Kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer
         (Sosialdemokratene)
10.20 Norden og landene rundt Østersjøen, Nordsjøen og
         Polhavet ‒ med ett tillitskapende klima i én atomvapenfri
         son ved Stine Rødmyr, styreleder i Nei til Atomvåpen, Norge.  
11.05 Ordskifte
11.25 Lunsj
12.10 Åland ‒ till besvär eller nytta? vid Kjell Åke Nordquist,
         tidigare direktør TS, Ålands Fredsforskningsinstiitutt.
13.10 Kaffe
13.20 Det autonoma Åland mitt i Östersjön ‒ vikten av att få
         internationellt stöd för neutraliseringen om förtroendet
         skall kunna bevaras ved Elisabeth Naucler, jurist och tidigare
         riksdagsledamot Finlands riksdag. Ålands representant.
14.00 Ordskifte
14.20 Felles likeverdig og udelig sikkerhet ‒ Samarbeidet i
          Arktisk råd ved Erik Sivertsen (Arbeiderpartiet), leder av den
          faste delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid i
          Norge
15.00 Ordskifte
15.15 Fred og fellesskap på den nordlige og sørlige halvkule ved
         Elin Rodum Agdestein (Høyre) leder av Delegasjonen til det
         parlamentariske partnerskap Asia-Europa (ASEP i Norge
16.15 Ordskifte
16.30 Slutt for dagen i Forsamlingshjemmet
 
Bad i Holmedalsjön.
 
Sted: Äppelgården Luggerud

17.30 Blomsternedleggelse for atombombeofrene i Hiroshima,
         Nagasaki og for alt liv drept i kriger på Moder Jord ved
         Äppelgården Luggeruds minnestein for 100 årsmarkeringen
         av den fredelige unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i
         1905.
 
19.00 Kåseri: Erfarenheter från politikken och livet vid Elisabeth
         Neucler. Besøkende tar med klappstoler.


 FREDAG 10. AUGUST: KL. 9.30 - 15.15 — Forsamlingshemmet i Holmedal
 
09.30 Velkommen ved Knut Vidar Paulsen, leder av Nordahl Grieg
         Fredsfond
09.35 Fred på og med Moder Jord ‒ jenter og kvinners
         rettigheter og muligheter ved Marit Nybakk, leder av Norsk
         Kvinnesaksforening, tidligere 1. Stortingspresident
         (Arbeiderpartiet) og president for Nordisk Råd i 2013.
10.05 Ordskifte
10.20 Status og visjon ‒ hvilken landbrukspolitikk trenger
         Norden og arktiske land ved Ann Merete Furuberg, leder av
         Norges Bonde og Småbrukerlag
11.05 Ordskifte.
11.20 Kaffe
11.30 Neutralitet, Basinnkomst, lantbruk, industri och fordeling
          regjeringen i Sverige 
12.15 Ordskifte
12.25 Lunsj
13.00 Kulturprogram vid elever ved musik skolan i Årjäng kommun  
13.30 Fred på og med Moder Jord: Nedrustning, basisinnkomst,
         temperaturnedgang och klimabalance vid , Executive
         Director, Board of European Leadership Network, Greater
         Europe Task Force, European Leadership Network,
         Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament,
         Chair, Middle Powers Initiative (Global SecurityInstitute), Chair
         Finnish Peace Union
14.00 Ordskifte
14.15 Nasjonalstalenes Europa for Fred på og med Moder Jord
         ved Ingjerd Schou (Høyre), leder av Europarådets
         parlamentarikerforsamling (PACE) i Norge
15.00 Ordskifte
15.15 Slutt for dagen i Forsamlingshemmet.
 
Bad i Holmedalsjön.
 
Sted: Äppelgården Luggerud

16.30 Apretiff. Middag for foredragsholderne, inviterte gjester og
         påmeldte deltakere som bor i Hemaanet Bäckevarv og Holmedal
         socken. Ta med grillmat og klappstoler för övriga gäster.
18.30 Kåserivid Jan Ask       
20.00 Allsang och dans på logen
 
LØRDAG 11. AUGUST: KL. 10.00 - 15.00 — Forsamlingshemmet i Holmedal
 
09.30 Velkommen ved Knut Vidar Paulsen, Äppelgården Luggerud
09.35 Ulum Dalska (vi ska tala älvdalska) vid Emil Eriksson, leder av
          Ulum Dalska,
10.05 Ordskifte
10.20 Earja (Idre Sameby) vid Benny Jonsson, ordförande i Eajra.
10.50 Svahken sijte (Elgå reinbeitedistrikt) ved Jan Aksel Danielsen,
         leder Svahken sijte
11.20 Ordskifte
11.30 Lunsj
12.15 Atomnedrustning, basisinntekt, landbruk, industri og
         hjemfall nullutslipp, temperaturnedgang og klimabalanse
         ved Jonas Gahr Støre, Stortings representant og leder av
         Arbeiderpartiet i Norge
12.35 Ordskifte
12.50 Kaffe
13.05 Europarådet, menneskerettigheter og autonomi i Europa
         ved Thorbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet.
13.50 Ordskifte
14.20 Klima och miljöarbete i Årjäng kommun ved Bengt-Olof  
         Lorentzen, ordförande i Bygg och miljönämden
14.40 Ordskifte
15.00 Avslutning ved Knut Vidar Paulsen, Stiftelsen Natur og Kultur.
 
Bad i Holmedalssjøen
 
Sted: Äppelgården Luggerud

16.30 Apretiff. Middag for foredragsholderne, inviterte gjester og
         påmeldte deltakere som bor i Hemaanet Bäckevarv og Holmedal
         socken.
 
Velkommen til Nordmarken.


'
Website Builder drives av  Vistaprint