Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - KLIMABALANSE - INKLUDERING - HJEMFALL - LIKEVERD - KULTUR

Nordahl Grieg Fredsfond

Knut Vidar Paulsen, leder, tidligere fylkesstyremedlem i Oslo Nei til Atomvåpen,  tidligere medlem av Kornhaug norsk Fredssenter og Norges Fredsråd, tidligere leder av Den norske Fredskomité, leder av Stiftelsen Natur og Kultur og Äppelgården Luggerud, pensjonert seniorkonsulent. Bosatt i Sandefjord


Rådet


Oddvar Schjølberg, forfatter og tidligere ansatt i Aktive Fredsreiser, Risør, nå reiseleder. Bosatt i Spania

                                
,Ole Vagn Christensen,slagteriarbejder, tidl. Medlem av Folketinget (Socialdemokratene), tidl Medlem af Nordisk Råd, bestyrelsesformand for Nordisk Folkecenter for vedvarende energi, Thisted, Danmark. Bosatt i Thisted Danmark.


Gordon Cranmer, pensjonert museumsforvalter. Bosatt Mosterøy, Rogaland i Norge.
                 
                      
    

Tone Eidsvold, sosionom. Bosatt Fredrikstad i Norge.Svein Lanser, leder av Folkeuniversitetet på Grorud, tidligere leder av Fritt Norden Norge, forlegger. Bosatt Oslo i Norge.


                                 


Odd Georg Murud, pensjonert lærer, kulturformidler, tidligere styremedlem i Nei til Atomvåpen. Bosatt Gjerdrum i Norge.
Dag Norum, spesialist psykiatri. Bosatt Fredrikstad i Norge.

     Erling Segelstad, Daglig leder. Bosatt  Brummundal, Oppland i Norge.

                                   


Gudmund Kollung Selvåg, pensjonist. Bosatt Ask, Hordaland i Norge.Birgit Skjæret, pensjonert platearbeider, medarbeider i avisa Friheten, Norge. Bosatt Sarande i Albania


Poul Eck Sørensen, konsulent i Billund og Vejen Lærerkreds, formann for Esbjerg fredsbevegelse som er medlem av IPB,International Peace Bureau, rådsmedlem i JPB de seks år man kan, medlem av FN-forbundets Freds- og konfliktutvalg. Bosatt Esbjerg i Danmark.

                                    
Knut Vadla, pensjonert gartner og lærer, Leder av Fritt Norden Norge. Bosatt Hjelmeland, Rogaland i Norge.Website Builder drives av  Vistaprint