Nordahl Grieg Fredsfond - Stiftelsen Natur og Kultur

Israelsk fly truffet over Syria? Var det et usynlig F-35 som ble truffet?

Dette er en interessant historie på flere måter. Det først og mest åpenbare er at israelske fly kanskje ikke lenger fritt kan bombe mål i Syria. Kan landets gamle luftforsvar med hell ha klart å skyte ned de angivelig mest avanserte og usynlige fly i verden?

Det andre dreier seg om disse flyene. For er det riktig det som antydes i denne artikkelen fra Global Research, at en gammel russisk rakett har truffet verdens mest avanserte, usynlige fly, ifølge flyprodusent Lockheed Martin. Hva skal vi med flyet da? Et relevant spørsmål. Nettopp det sier Pierre Sprey i et intervju (her). Flyet er ikke usynlig for langbølge-radar. P. Sprey er ingen hvem som helst. Han var med-konstruktør av USA avansere F-15/F-16-fly som ennå er i drift.

Om dette altså er riktig, at Syrias flyvåpen traff verdens angivelig mest avanserte, usynlige fly med en gammel sovjetisk luftvernrakett, er en ny F-35 skandale på gang. At flyet skulle være usynlig, var hovedpoenget med det. Uten usynlighet er F-35 et lite brukbart og svært dyrt fly.

Knut Lindtner.

Israel skjuler det faktum at deres F-35 krigsfly ble truffet av syriske S-200-missiler:

16/10-17 kom Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu til Israel for å møte Israels forsvars-minister Avigdor Lieberman ogstatsminister Benjamin Netanyahu. Ifølge rapporter har de to partene diskutert situasjonen i regionen, inkludert Syria, kamp mot terror og annet militær- teknisk samarbeid.

Samme dag påsto Israelsk Forsvar (IDF) at deres fly hadde vært mål for syrisk luftforsvar og deres anti-luftskyts-batterier. Disse skal ha skutt ut et missil mot israelske fly over Libanon. Tidlig onsdag 18/10-17 ble det skutt opp et anti-luftforsvars-missil fra Syria mot et IDF-fly som rutinemessig fløy over Libanon. Ingen treff er bekreftet.
 
«IDF hadde som mål å slå ut et batteri. De brukte 4 bomber, og ifølge IDF ble batteriet så ødelagt at det ikke lenger er operativt. Den israelske hæren sier at batteriet er det samme som skjøt mot israelske fly i slutten av mars 2017, og fikk Israel til å bruke sitt Arrow anti-missil-system for første gang», skriver Israel-avisen Haaretz. Syriske militære bekrefter angrepet, og sier »det førte til materielle ødeleggelser».

Vi ser at ifølge Syrias forsvarsdepartement «krenket israelske fly syrisk luftrom i Baalbek-området på grensen mot Libanon, kl 08.51 lokal tid.  Kan israelsk luftvåpen med hensikt ha provosert fram en reaksjon fra Syria for å rettferdiggjøre angrepet på Syrias luftvern-batteri?

Pro-israelske eksperter og medie-folk ser hendelsen i samband med besøket til den russiske forsvarsministeren i Tel Aviv.  De sier det er en makt-demonstrasjon mot den russisk-iransk-syriske alliansen.
 Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu i samtale med israelske ledere.

Men noe gikk galt. Ifølge tilgjengelig informasjon brukte Syria-forsvaret et S-200-missil mot det israelske flyet. Dette Sovjet-produserte missilet er det mest avanserte lang-distanse anti-lufts-systemet i det syriske luftforsvaret, selv om det i dette tilfellet er gammeldags.

Trass i det sier Syrias forsvarsdepartement at «regjeringsstyrker besvarte krenkelsen av luft-rommet, og at «direkte treff mot 1 fly, tvang den israelske skvadronen til å trekke seg tilbake», en uttalelse i skarp kontrast til en israelsk påstand om at «ingen treff er bekreftet».

 Et av Israels F-35 fly.

Få timer etter hendelsen i Syria, rapporterte israelske medier at «et av Israels F-35-fly; som går for å være «usynlig på radar», er ute av drift grunnet kollisjon med fugl under en fly-test».

Det skal angivelig ha skjedd «2 uker tidligere», men er først publisert 16/10-17. Men israelske kilder kan ikke vise noe bilde av dette F-35-flyet etter «fuglekollisjonen». Videre er det uklart om dette F-35-flyet igjen vil bli operativt når belegget som skjuler radaren er ødelagt.  Ifølge en israelsk versjon er flyet derfor ikke lenger operativt etter fugle-kollisjonen, trass i at F-35 tidligere er sertifisert med henvisning til at «flyet tåler slike fugle-kollisjoner».

F-35 er verdens mest kostbare fly. Prisen for å utvikle F-35 ligger nå på rundt 406,5 milliarder US-dollar. Israel er med i utvikling av dette «verdens mest avanserte kampfly og betaler rundt 100 millioner dollar pr. fly. Så hva var det egentlig som kolliderte med dette F-35-flyet?

Oversatt av Ingun Kvil Gamst, Bilder m/tekst: Knut Lindtner, publisert i F 3520,  oktober 2017.


Knut Mellenthin, 4/11-17: Terroristenes flyvåpen: Israel vil svekke regjeringen i Syria og dens allierte med militære slag fra luften. I flere måneder har Israel drevet en uerklært krig i Syria. Angrepen rettes hovedsakelig mot militære installasjoner for Syrias regjeringshær og tilførslene for sjia-militsen Hisbollah. Israel rettferdiggjør slike aksjoner prinsippielt men tar som regel ikke stilling til hvert enkelt militær-angrep.    

  Uerklært israelsk krig i Syria: Onsdag 1. november 2017 bombarderte det israelske flyvåpen et fabrikk-anlegg sør for Homs. Foto: Abir Sultan/EPA/ dpa.

Det kom heller ingen bekreftelse for det siste slaget fra Tel Aviv. Syriske, libanesiske og andre arabiske medier rapporterte at israelske kampfly bombet eller skjøt med raketter mot en fabrikk sør for byen Homs onsdag 1. november. Der produseres kopper-kjeler, i følge andre rapporter våpen. Online-utgaven av Israels Jediot Acharanot, Ynetnews, ga flere detaljer 2/11. Industriområdet over flere kvadrat-kilometer rommer iranske bedrifter, som bilprodusenten SAIPA. Ynetnews nevnte ikke noe om våpen, men om fabrikker som bearbeider glass, plastikk og metall-varer, som muligens kan dekke militære behov.

Det er 3. angrep fra Israel mot Syria på under 3 uker. Israelske fly et syrisk luftforsvars-batteri øst for Damaskus, 16/10-17. Angivelig ble ilden besvart derfra mot et fly fra Israels flyvåpen (IAF), på »rutineflyging« over Libanon. 5 dager senere ødela IAF, ifølge israelske meldinger, syrisk artilleri ved Golan som er under israelsk okkupasjon fra 1967.

Dette »hevntoktet« begrunnes med at 3 granater fra Syria ved feiltakelse i kamp mot væpnet gruppe, befant seg på et område, Israel gjør krav på. Intet ble skadet. Etter siste episode 1/11-17, som etter angrepet 21/10, har Syria henvendt seg til FNs generalsekretær og sikkerhetsråd for å få internasjonal fordømmelse av israelsk militæraggresjon, men trolig vil de ikke i FN ta konkret tak i denne bønnen om hjelp mot de israelske bruddene på folkeretten. Russlands reaksjon er hårdnakket og vedvarende taushet overfor israelsk terror fra luften mot allierte. I Israel hevder medier det foreligger direkte avaler mellom regjeringene i Moskva og Tel Aviv, som betyr at »Moskva tolererer angrepene«. Det er ikke usannsynlig i og med at israelske fly-manøvrer over syrisk område forutsetter kommunikasjon og koordingering om en skal unngå uønskete episoder på begge sider.

Prøver Israels regjering sågar satser på å »demonstrere« og blottstille tause russere? Angrepet 1/11 ser ikke ut til å ha annen grunn enn å være nøyaktig »timet« med president Putins besøk i Irans hovedstad Teheran. »Hevnaksjonen« 16/11 kom bare få timer før Russlands forsvars-minister Sjojgus besøk i Jerusalem. Hans israelske kollega Avigdor Lieberman kombinerte samtaler i Moskva i vår med et annet militært angrep: 27/4-2017 utløste israelske raketter en sterk eksplosjon og brann i en base for Syria-hæren like ved den internasjonale flyplassen i Damaskus. Antydninger fra israelsk hold kan tyde på at slaget gjaldt et antatt våpendepot for Hisbollah. IAF-sjef Amir Eschel påsto i august at Israel de siste 5 år har gjennomført minst 100 angrep for å svekke tilførslene til Hisbollah i Syria.

Knut Mellenthin, Junge Welt, 4/11-2017. Oversettelse, Per Lothar Lindtner, 6/11-17.  


Israel bomber Syria fordi syrisk luftforsvar besvarer »israelsk terror fra himmelen«. 

Det er normal prosedyre for israelske fly å angripe mål langt inne i Syria og Syria gjør sjelden noe med det. Det ser ut som om offisielle israelere mener det er helt ok å bombe mål i Syria når de føler for det. Like normalt skal det visst være å reagere over natten med raseri dersom israelske bombefly på bombetokt i Syria, møter motild fra det syriske luftforsvaret.   

Israel svarte for få dager siden med en ny runde flyangrep mot Syrias luftforsvarsbase øst for Damaskus, og kalt «gjengjeldelse» fordi Syria våget å forsvare seg mot israelske angrepsfly.

Statsminister Benjamin Netanyahu la da stor vekt på å få fram at slike angrep »ikke godtas av Israel som vil fortsettte å bombe mål i Syria når det passer«.

Gjennom hele Syria-krigen har Israel jevnt og trutt angrepet syriske militær-stillinger i eget land, særlig i sør-Syria. Selv om Israel hevder de er »nøytrale til partene i Syria-krigen«, har israelske toppledere med jevne mellomrom sagt »de foretrekker IS-seier i Syria, ikke seier til Assad-regjeringen«. Et offisielt Israel sier også at »Israel må ha lov til å fortsette å slå mot Syria ustraffet, i hvert fall så lenge russiske militære ikke reagerer, dvs så lenge slagene ikke truer Assad-regjeringens overlevelsesevne. Men Russland har allerede advart Israel, spesielt mot angrepsoperasjoner ved russiske baser på Syria-kysten.

Så langt foreligger ingen melding om drepte etter disse flyangrepene. Fra israelsk side hevdes at deres fly ikke ble truffet og et ødelagt anti-luftskyts identifiseres som »gammel-sovjetisk« S-200-batteri.

Jason Ditz, Antiwar, 16/10-17. Oversettelse, Per Lothar Lindtner, 18/10-17.      

Israelsk flyangrep mot flyplassen i Damaskus, 22/9-2017: 3 slag mot våpendepot. 

De siste av stadig flere israelske angrep mot Syria, rapporteres fra det »syriske observatoriet for menneskerettigheter« (London-basert): »Det har vært 3 ulike luftangrep mot den internasjonale flyplassen i Damaskus«.   

Flyene angrep et område med varehus, som skal ha lagret et våpendepot, beregnet på Hezbollah. Det er ikke bekreftet, men tyder på at israelske angrep først og fremst er rettet mot Hezbollah.
  
Det er ingen rapporter om drepte, selv om angrepene tydelig har påført Syria skade.  Det foreligger også en rapport om at det syriske luftvåpen har avfyrt en rakett mot angripende israelske fly. Parallelt med den episoden har Israel skutt ned en Hezbollah-drone, som har beveget seg langs den israelske grensen i israelsk-libanesisk luftrom. Detaljer om hvilken type drone det er, foreligger ikke, men Hezbollah er ikke kjent for å bruke våpen-droner.

Per Lothar Lindtner, 8/10-2017. Kilde: Jason Ditz, Antiwar, 22/9-2017.   


Website Builder drives av  Vistaprint