Nordahl Grieg Fredsfond - Stiftelsen Natur og Kultur

Liv Krossøy og Eddie Whyte 
under en markering i Sandefjord.

Borgerlønn

1. Borgerlønn (grunnlønn) på 282 000 kroner i Norge tilsvarer EUs 60 % fattigdomsgrense med en medianinntekt  på 470 000 kroner for alle i arbeid. Opptjeningstid settes til 40 år i solidaritet med ungdom og kommende generasjoner.

2. Uføretrygd og pensjon på 235 000 kroner i Norge tilsvarer OECDs 50 % fattigdomsgrense.

3. Finansiert skolegang og lærlingplasser etter endt videregående skole for begge kjønn opp til folketrygdens grunnbeløp på 1,5 G pr. år med en grunnlønn på rundt 128 000 kroner i året.  

Publisert
I Norge på: www.fredsfond.info 
 
Mincome - basis inntekt prosjekt i Canada: http://en.wikipedia.org/wiki/Mincome
Erfaring mindre lege- og sykehusbesøk. Website Builder drives av  Vistaprint