Nordahl Grieg Fredsfond - Stiftelsen Natur og Kultur
Barentskonferansen i gang i Harstad
 
Konferansen, som startet 22. april, har felles transportplan for regionen, ungt entreprenørskap og fremtidens samarbeid på sakskartet. Denne sjette Barentskonferansen i rekken avsluttes 24. april.
 
INNHOLD
 
Stortingspresident Dag Terje Andersen og sametingspresident Egil Olli.
– Det er først og fremst menneskene og det menneskelige fellesskapet gjennom folk-til-folk-samarbeidet som har vært det sentrale i Barents-samarbeidet, sier stortingspresident Dag Terje Andersen.
 
Samarbeidet feirer 20 år i år, og stortingspresidenten, som er vert for konferansen, har vært med helt fra starten. Mange viktige resultater– Barents-samarbeidet har skapt mange viktige resultater. Ikke bare har det bidratt til å normalisere naboforholdene i regionen.
 
Vi har fått grenseboerbeviset som har bedret mobiliteten over landegrensene, og, ikke minst, delelinjeavtalen som har definert klare grenser til sjøs mellom Norge og Russland, sier stortingspresidenten.   
 
Urfolkene må deltaSametingspresident Egil Olli åpnet konferansen sammen med stortingspresident Dag Terje Andersen. I sin åpningstale påpekte han at mye bra har skjedd for dem som bor i regionen. Samtidig sa han at urfolkene i regionen har rett til selvbestemmelse, og at denne retten må anerkjennes når man diskuterer utnytting av naturressurser. – Interessen for naturressursene er stor. Utviklingen må skje gjennom dialog mellom urfolk og myndigheter, understreker Olli. 
 
Aili Keskitalo, sametingsrepresentant, fulgte opp:
– I den nye Kirkenes-erklæringen må urfolkene i hele regionen få større muligheter til å bidra til å skape en bedre fremtid for alle som bor i Barentsregionen, sier hun.

Den lokale forankringen har hele tiden vært en del av kjernen i samarbeidet, noe den, ifølge stortingspresidenten, også må være i fremtiden.
 
– Noe av det viktigste på konferansen i Harstad blir å stake ut veien videre for samarbeidet. Det er de som bor og arbeider i regionen som er best egnet til å peke ut kursen for den videre utviklingen, sier Dag Terje Andersen. 
 
Sentrale parlamentarikere deltarEn rekke sentrale parlamentarikere fra de nordiske landene, den russiske statsdumaen ved blant andre Nikolaj Kharitonov og Valentina Pivnenko, føderasjonsrådet og de regionale dumaene deltar. Europaparlamentet vil være representert ved visepresident Othmar Karas. I tillegg deltar den nyvalgte lederen for de russiske urfolkenes paraplyorganisasjon Raipon, representanter for interesseorganisasjoner og næringslivet samt forskere fra regionen.
 
Konferansen munner ut i et sluttdokument med anbefalinger til regjeringene i regionen.ie6 fix /INNHOLD ie6 fix

Hentet fra Stortingets hjemmeside. Sist oppdatert: 19.04.2013 09:48 

 
 
Website Builder drives av  Vistaprint