Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - KLIMABALANSE - BASIS-/MINIMUMSINNTEKT - HJEMFALL - KULTUR
Årskriftet Vintersolverv
 
med 27 bidragsytere i et svært innholdsrikt nummer blir trykt før jul. Tittelen på årets utgave er: Vår kurs som vist på omslaget:
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint