Nordahl Grieg Fredsfond - Stiftelsen Natur og Kultur
Påmelding htt://www.wfsfconference.org/registrer.asp


Påmelding www.hardangerakademiet.no

Tillitsskapende nedrustning, se Åpne brev.

Høringsinnspillet: Forandring - Endringsplan, datert Sandefjord den 21.05 2017 ligger ute i venstre kolonne.

FNs 17. bærekraftsmål ligger ute i venstre kolonneFørste Stortingspresident Marit Nybakks tale: Grunnloven, folkesuverenitet og atomvåpen
- finner du under Haukerød Symposiet 2014 i venstre kolonne.

Nordahl Grieg Fredsfond
 
ledes av Knut Vidar Paulsen (Sandefjord).
 
Nordahl Grieg Fredsfond ble opprettet av Den norske Fredskomité i 1982 og er en medlemsorganisasjon. Sekretariatet ligger i Sandefjord.
 
146 land har støttet FN resolusjonen som forbyr atomvåpen. 177 land støtter Norges FN-resolusjon for å få igang forhandlinger om atomvåpenreduksjoner. 7  
                                                                    land stemte avholdne.
 
Fra dekket på en krysser utenfor Newfoundland sendte i august 1941 Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt ut Atlanterhavserklæringen med fredens mål: Demokrati, menneskerettigheter og frihet fra nød.
 
 
 
Underskriftsaksjonen for Norden som en traktatfestet atomvåpenfri sone på 1980-tallet samlet i Norge inn 540 238 underskrifter og flere millioner i Norden. I dag har 110 stater sluttet seg til verdenssamfunnets 6 traktater om atomvåpenfrie soner.
 
Artikler av forfattere står for deres egen regning. 
De samsvarer ikke nødvendigvis med Nordahl Grieg Fredsfonds vurderinger.

(c) Nordahl Grieg Fredsfond
 
Redaktør: Knut Vidar Paulsen.
 
Website Builder drives av  Vistaprint