Nordahl Grieg Fredsfond - FRED - KLIMABALANSE - INKLUDERING - HJEMFALL - LIKEVERD - KULTUR
Klima gjelder for alle. Se Klimariksdagen i Sverige i venstre kolonne, og følg med på  www.klimatriksdagen.se

Sannhets-. forsonings- og inkluderingskommisjoner. Nordahl Grieg Fredsfond har den 15. mai 2018 publisert 14. forslag til kommisjoner, se - Inkluderingskommisjoner - i venstre kolonne.

Til ettertanke og oppfølging se Ukraina i venstre kolonne. Forfølgelsene i landet skal engasjere oss alle. Et særlig ansvar hviler på Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (Høyre), medlemmene av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Statsminister Erna Solberg (Høyre), Nordiskråds president Michael Tetzchner (Høyre) og Genrealsekretør i Europa rådet, Thorbjørn Jagland (tidligere Statsminister for Arbeiderpartiet).

                     
Se venstre kolonne:
Nordmarken Symposiet 2018 - den 9. - 11. august i Forsamlingshemmet i Holmedal, Årjäng kommun i Värmland.
Se venstre kolonne:
Fordypningsdager - Äppelgården - den 12. - 13. august i  Bäckevarv, Årjäng kommun i Värmland.Duen med talesymbol er fra en helleristning fra jegersteinalder. Dette vakre symbolet er risset inn i en berghelle i Eastern, Woodland, East Missouri, USA.
Talesymbolet minner oss om at det frie ord i fortid, i samtid og i framtid er en del av sammenhengene mellom natur og kultur.

Nordahl Grieg Fredsfond
 
ledes av Knut Vidar Paulsen, Sandefjord, Norge.

Støttemedlemskap NGF (Nordahl Grieg Fredsfond) se venstre kolonne.

*
Nordahl Grieg Fredsfond ble opprettet av Den norske Fredskomité i 1982. Skrivestua ligger i Sandefjord.

NGF utgir den elektroniske budstikka:VENNSKAP og årsskriftet Vintersolverv i samarbeid med Stiftelsen Natur og Kultur.

*
146 land har støttet FN resolusjonen som forbyr atomvåpen. 177 land støtter Norges FN-resolusjon for å få igang forhandlinger om atomvåpenreduksjoner. 7 land stemte avholdne.
 
Fra dekket på en krysser utenfor Newfoundland sendte i august 1941 Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt ut Atlanterhavs-erklæringen med fredens mål: Demokrati, menneske-rettigheter og frihet fra nød.
 
 
Underskriftsaksjonen for Norden som en traktatfestet atomvåpenfri sone på 1980-tallet samlet i Norge inn 540 238 underskrifter og flere millioner i Norden. I dag har 110 stater sluttet seg til verdenssamfunnets 6 traktater om atomvåpenfrie soner.
 
Artikler av forfattere står for deres egen regning.

De samsvarer ikke nødvendigvis med Nordahl Grieg Fredsfonds vurderinger.

Fondet har søkt å komme i kontakt med samtlige rettighetshavere.
Henvendelser vedrørende rettigheter kontakt:
Nordahl Grieg Fredsfond, Tidemands gate 4, N-3211 Sandefjord

(c) Nordahl Grieg Fredsfond
 
Redaktør: Knut Vidar Paulsen.
 
Website Builder drives av  Vistaprint