Nordahl Grieg Fredsfond - Stiftelsen Natur og Kultur
Væpnet suverenitet - Nei til amerikanske baser i Norge, se Åpent brev i venstre kolonne.Høringsinnspillet: Forandring - En endringsplan
Den 25. september 2015 vedtok FNs 193 medlemsstater de 17. bærekraftsmålene for de neste 15 årene. Ett av delmålene slår fast at de fattigste i landet skal ha større inntekstvekst enn de rikeste. «Transforming Our World. The 2030 Agenda for Sustainable Development».

Vårt Høringsdokument: Forandring - En endringsplan, datert Sandefjord på FN-dagen den 25.10.2016 ligger ute i venstre kolonne.

FNs 17. bærekraftsmål? ligger ute i venstre kolonne

Første Stortingspresident Marit Nybakks tale: Grunnloven, folkesuverenitet og atomvåpen
- finner du under Haukerød Symposiet 2014 i venstre kolonne.

Nordahl Grieg Fredsfond
 
ledes av Knut Vidar Paulsen (Sandefjord).
 
Nordahl Grieg Fredsfond er en medlemsorganisasjon og ble opprettet av Den norske Fredskomité i 1982. Sekretariatet ligger i Sandefjord.
 
146 land har støttet FN resolusjonen som forbyr atomvåpen.
 
Fra dekket på en krysser utenfor Newfoundland sendte i august 1941 Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt ut Atlanterhavserklæringen med fredens mål: Demokrati, menneskerettigheter og frihet fra nød.
 
 
 
Underskriftsaksjonen for Norden som en traktatfestet atomvåpenfri sone på 1980-tallet samlet i Norge inn 540 238 underskrifter og flere millioner i Norden. I dag har 110 stater sluttet seg til verdenssamfunnets 6 traktater om atomvåpenfrie soner.
 
Artikler av forfattere står for deres egen regning. 
De samsvarer ikke nødvendigvis med Nordahl Grieg Fredsfonds vurderinger.

(c) Nordahl Grieg Fredsfond
 
Redaktør: Knut Vidar Paulsen.
 
Website Builder drives av  Vistaprint