Nordahl Grieg Fredsfond - Stiftelsen Natur og Kultur

Høringsinnspillet:

Forandring - Humankind 2060: Fred - Nedrustning - Klimaballanse.
Endringsplan med tillitsskapende tiltak 2017 til 2030,

datert Slettheim, Sandefjord 19.09.2017 ligger ute i venstre kolonne.Äppelets Dag 23. september

på Luggerud i samarbeid med Nordmarkens Trägårdsselskap finner sted innen den demilitariserte sonen mellom Norge og Sverige fra 1905.

Gården ligger i hemaanet Bäckevarv, Holmedal Socken, Nordmarken i Årjang kommun, Vermland.

Äppel deler vi også med elg og rådyr.

Ï Årjäng kommun i Blomskog og Holmedal socken ligger en av Nord-Europas største konsentrasjon av bergmalerier, som kan være bilder i en 9000 år gammel tidsreise.

I det gamle Markir forteller fornminne og mange artefakter/gjenstander om teknologisk utvikling eller symboler fra eldre landbrukende kulturer. Orienterer deg gjerne i den rikholdige litteraturen i: Visthuset bibliotek og arkiv. 

Vi er takknemlig for at skogen, binder CO2, da vi i Mangårdsbygningen og 1700/1800-tallsstugan på Kuel fyrer med véd.

Äppelgården Luggerud deler verdigrunnlag med Nordahl Grieg Fredsfond og Stiftelsen Natur og Kultur.

Sekretariatet til nettverket: Fornybar framtid holder til på Luggerud i sommerhalvåret fra vårjamndøgn til høstjavndøgn og i vinterhalvåret på Slettheim i Sandefjord.

Gården har redskapssamlinger fra det naturhumanistiske landbruket.

Âppelgården Luggerud og 1700/1800-årsstugan på Kuel eies av Knut Vidar Paulsen.

Du er velkommen til gården for å hvile, få nye opplevelser og venner, for å høste og bidra til gårdens videre utvikling.

Luggerud 17. september 2017.

Knut Vidar Paulsen
Trädgårdsmästare


Fornybar Framtidav 19.09.2017 se venstre kolonne.

FNs 17. bærekraftsmål ligger ute i venstre kolonneFørste Stortingspresident Marit Nybakks tale: Grunnloven, folkesuverenitet og atomvåpen
- finner du under Haukerød Symposiet 2014 i venstre kolonne.

Nordahl Grieg Fredsfond
 
ledes av Knut Vidar Paulsen (Sandefjord).
 
Nordahl Grieg Fredsfond ble opprettet av Den norske Fredskomité i 1982 og er en medlemsorganisasjon. Sekretariatet ligger i Sandefjord.
 
146 land har støttet FN resolusjonen som forbyr atomvåpen. 177 land støtter Norges FN-resolusjon for å få igang forhandlinger om atomvåpenreduksjoner. 7  
                                                                    land stemte avholdne.
 
Fra dekket på en krysser utenfor Newfoundland sendte i august 1941 Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt ut Atlanterhavserklæringen med fredens mål: Demokrati, menneskerettigheter og frihet fra nød.
 
 
 
Underskriftsaksjonen for Norden som en traktatfestet atomvåpenfri sone på 1980-tallet samlet i Norge inn 540 238 underskrifter og flere millioner i Norden. I dag har 110 stater sluttet seg til verdenssamfunnets 6 traktater om atomvåpenfrie soner.
 
Artikler av forfattere står for deres egen regning. 
De samsvarer ikke nødvendigvis med Nordahl Grieg Fredsfonds vurderinger.

(c) Nordahl Grieg Fredsfond
 
Redaktør: Knut Vidar Paulsen.
 
Website Builder drives av  Vistaprint