Nordahl Grieg Fredsfond - Stiftelsen Natur og Kultur

Moder Jordse venstre kolonne - og les om Markir og Skipreier for Fred på og med Moder Jord, Numedalr Skipreie av Folkesuverenitetstrømmen - Naturhumanistene.


Se venstre kolonne: Nordmarken Symposiet 2018 finner sted i Forsamlingshemmet i Holmedal.

Se venstre kolonne: Fordypningsdagene finner sted på Ãppelgården Luggerud.

Se venstre kolonne: Sykkelrittet: FRED og KLIMA. På Nagasakidagen 9. august ankommer deltakerne i Sykkelrittet FRED og KLIMA. Forsamlingshemmet i Holmedal, Årjäng kommun i Värmland.
Sykkelrittet starter i Sandefjord på Hiroshimadagen den 6. august.

Duen med talesymbol er fra en helleristning fra jegersteinalder. Dette vakre symbolet er risset inn i en berghelle i Eastern, Woodland, East Missouri, USA.
Talesymbolet minner oss om at det frie ord i fortid, i samtid og i framtid er en del av sammenhengene mellom natur og kultur.

Nordahl Grieg Fredsfond
 
ledes av Knut Vidar Paulsen, Sandefjord, Norge.

Støttemedlemskap for Nordahl Grieg Fredsfond, se venstre kolonne. E-post: [email protected]

*

Nordahl Grieg Fredsfond ble opprettet av Den norske Fredskomité i 1982. Skrivestua ligger i Sandefjord.

NGF utgir den elektroniske budstikka:VENNSKAP og årsskriftet Vintersolverv i samarbeid med Stiftelsen Natur og Kultur.

*
146 land har støttet FN resolusjonen som forbyr atomvåpen. 177 land støtter Norges FN-resolusjon for å få igang forhandlinger om atomvåpenreduksjoner. 7 land stemte avholdne.
 
Fra dekket på en krysser utenfor Newfoundland sendte i august 1941 Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt ut Atlanterhavs-erklæringen med fredens mål: Demokrati, menneske-rettigheter og frihet fra nød.
 
 
Underskriftsaksjonen for Norden som en traktatfestet atomvåpenfri sone på 1980-tallet samlet i Norge inn 540 238 underskrifter og flere millioner i Norden. I dag har 110 stater sluttet seg til verdenssamfunnets 6 traktater om atomvåpenfrie soner.
 
Artikler av forfattere står for deres egen regning.

De samsvarer ikke nødvendigvis med Nordahl Grieg Fredsfonds vurderinger.

Fondet har søkt å komme i kontakt med samtlige rettighetshavere.
Henvendelser vedrørende rettigheter kontakt:
Nordahl Grieg Fredsfond, Tidemands gate 4, N-3211 Sandefjord

(c) Nordahl Grieg Fredsfond
 
Redaktør: Knut Vidar Paulsen.
 
Website Builder drives av  Vistaprint