Nordahl Grieg Fredsfond - Stiftelsen Natur og Kultur

Moder Jordse venstre kolonne er et forslag fremmet for årsmøtet i Vestfold Bonde og Småbrukarlag.

Russiske myndigheter, 27/2-18: »Europa begynner å lytte til Russlands forslag om FN-innsats i Donbass«, se Minskavtalen i venstre kolonne.

I Stortinget torsdag 1. mars foreslo Anniken Huitfeldt, leder av Utenriks og forsvarskomitéen i følge Klassekampen 02.03. å øke antallet norske FN-soldater, og bruke muligheten for fredsbevarende operasjoner i Syria og Ukraina.

I begge landene er det snakk om mulige fredsbevarende operasjoner i nær framtid. Huitfeldt mente Norge bør stille opp med soldater.

Enhetsfront mot Tyrkia, se venstre kolonne.

For påmelding til Nordmarken Symposiet 2018, send e-post til: stnaku@gmail.com.

Nordmarken Symposiet 2018 finner sted i Forsamlingshemmet i Holmedal. Fordypningsseminaret finner sted på Ãppelgården Luggerud

På Nagasakidagen 9. august ankommer deltakerne i Bike for Peace Forsamlingshemmet i Holmedal, Årjäng kommun i Värmland.

Fredsrittet starter i Sandefjord på Hiroshimadagen den 6. august, se venstre kolonne.

Duen med talesymbol er fra en helleristning 2500 f.Kr. Dette vakre symbolet er risset inn i en berghelle i Eastern, Woodland, East Missouri, USA.
Talesymbolet minner oss om at det frie ord i fortid, i samtid og i framtid er en del av sammenhengene mellom natur og kultur.

Nordahl Grieg Fredsfond
 
ledes av Knut Vidar Paulsen, Sandefjord, Norge.

Støttemedlemskap for Nordahl Grieg Fredsfond, se venstre kolonne. E-post: nordahl.grieg.fredsfond@gmail.com

*

Nordahl Grieg Fredsfond ble opprettet av Den norske Fredskomité i 1982. Sekretariatet ligger i Sandefjord. Vi fører videre Tusenårsildens budskap: Fred - Åpenhet - Samhold og virker for: Klimabalanse og Nedrustning - Landbruk og Industri - Basisinntekt og Fordeling (for å avskaffe fattigdom) - Høsting og Forvaltning - Ansvar og Kultur i én blå, grønn og rød bølge i én inkluderende framtid for alt liv på Moder Jord..
 
NGF utgir den elektroniske budstikka:VENNSKAP og årsskriftet Vintersolverv i samarbeid med Stiftelsen Natur og Kultur.

*
146 land har støttet FN resolusjonen som forbyr atomvåpen. 177 land støtter Norges FN-resolusjon for å få igang forhandlinger om atomvåpenreduksjoner. 7 land stemte avholdne.
 
Fra dekket på en krysser utenfor Newfoundland sendte i august 1941 Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt ut Atlanterhavs-erklæringen med fredens mål: Demokrati, menneske-rettigheter og frihet fra nød.
 
 
Underskriftsaksjonen for Norden som en traktatfestet atomvåpenfri sone på 1980-tallet samlet i Norge inn 540 238 underskrifter og flere millioner i Norden. I dag har 110 stater sluttet seg til verdenssamfunnets 6 traktater om atomvåpenfrie soner.
 
Artikler av forfattere står for deres egen regning.

De samsvarer ikke nødvendigvis med Nordahl Grieg Fredsfonds vurderinger.

Fondet har søkt å komme i kontakt med samtlige rettighetshavere.
Henvendelser vedrørende rettigheter kontakt:
Nordahl Grieg Fredsfond, Tidemands gate 4, N-3211 Sandefjord

(c) Nordahl Grieg Fredsfond
 
Redaktør: Knut Vidar Paulsen.
 
Website Builder drives av  Vistaprint