Bedriftsnavn - NATURHUMANISTISK FORBUND - STIFTELSEN NATUR OG KULTUR
Under USA i venstre kolonne finner du to kommentar artikler om valget i USA.
Høringsinnspillet: Forandring - En endringsplan
Den 25. september 2015 vedtok FNs 193 medlemsstater bærekraftsmålene for de neste 15 årene. Ett av delmålene slår fast at de fattigste i landet skal ha større inntekstvekst enn de rikeste. «Transforming Our World. The 2030 Agenda for Sustainable Development» med 17 bærekraftsmål.

Vårt Høringsdokument: Forandring - En endringsplan, datert Sandefjord den 26.09.2016 ligger ute i venstre kolonne.

FNs 17. bærekraftsmål? ligger ute i venstre kolonne

Nordmarken Symposiet 2016 med innledninger ligger ute i venstre kolonne.

Nordisk Folkeriksdag 2016 med innledninger ligger ute i venstre kolonne,

Nordiska fredssamtal i Degersfors 2016 med innledninger ligger ute i venstre kolonne.

Første Stortingspresident Marit Nybakks tale: Grunnloven, folkesuverenitet og atomvåpen
- finner du under Haukerød Symposiet 2014 i venstre kolonne.


 
 
En Tusenfryd blomstret den 21. desember 2013 ved Vintersolverv på Tjodalyngen – hovedtinget i det gamle Skaun. Den ble avbildet i Sandefjord Blad 3. januar 2014.
 
Den ble plukket og så kom snøen.
 
Fra blomsten kan det bli en stor familie knyttet til Gokstad kultursenter.

 
Nordahl Grieg Fredsfond
 
ledes av et styre bestående av Oddvar Skjølberg (Spania) og Knut Vidar Paulsen (Sandefjord).
 
Nordahl Grieg Fredsfond er en medlemsorganisasjon og ble opprettet av Den norske Fredskomité i 1982. Sekretariatet ligger i Sandefjord.
 
146 land har støttet FN resolusjonen som forbyr atomvåpen.
 
Fra dekket på en krysser utenfor Newfoundland sendte i august 1941 Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt ut Atlanterhavserklæringen med fredens mål: Demokrati, menneskerettigheter og frihet fra nød.
 
 
 
Underskriftsaksjonen for Norden som en traktatfestet atomvåpenfri sone på 1980-tallet samlet i Norge inn 540 238 underskrifter og flere millioner i Norden. I dag har 110 stater sluttet seg til verdenssamfunnets 6 traktater om atomvåpenfrie soner.
 
Artikler av forfattere står for deres egen regning. 
De samsvarer ikke nødvendigvis med Nordahl Grieg Fredsfonds vurderinger.

(c) Nordahl Grieg Fredsfond
 
Redaktør: Knut Vidar Paulsen.
 
Website Builder drives av  Vistaprint